Vývoj řady 100

 Výroba těchto pouhých 4 kusů lokomotiv řady E 422.0 ( dnes řada 100 ), byla zadána v roce 1955. ŠKODA využila mnohé konstrukční uzly z lokomotivní řady E 499.0 ( dnes řada 140 ). Stroje byly vyrobeny a dodány v letech 1956-57.

Provoz

 Lokomotivy řady 100 zajišťovaly po dobu čtyřiceti let obsluhu místních tratí Tábor - Bechyně a Rybník - Lipno. V červnu 1996 bylo turnusové nasazování lokomotiv definitivně ukončeno. V roce 1997 byl zrušen a roku 1998 sešrotován stroj 100.004-1 ČD, který do té doby jezdil ve vyšebrodské provozní jednotce. Roku 1999 jej následovala taktéž vyšebrodská lokomotiva 100.002-5 ČD, která však zrušena nebyla a sloužila jako zdroj náhradních dílů pro provozní lokomotivu 100.003-3 ČD. Obě tyto lokomotivy byly v roce 2004 přesunuty do Tábora. První vyrobená lokomotiva sloužila v Táboře, kde je deponována dodnes. Tento stroj bude zachován pro muzejní účely. Trať Rybník - Lipno, tradiční druhé působiště lokomotivní řady 100 ČD, ta byla rekonstruována na napájecí systém 25 kV~50 Hz. Provoz rekonstruované trati byl slavnostně zahájen ke dni 17.6.2005.

Text je poupraven / základní pramen byl čerpán z "Atlasu lokomotiv"

100 100
100 100