Lokomotiva 110 (dříve E 458.0) je elektrická posunovací lokomotiva pro stejnosměrnou napájecí soustavu 3 kV vyráběná v letech1971 až 1973 firmou Škoda Plzeň (tovární označení Škoda 33 E). Na výrobu lokomotiv E 458.0 navázala v roce 1973 výroba odvozené lokomotivy E 426.0 pro stejnosměrnou napájecí soustavu 1,5 kV - nynější řada 113.

Lokomotivám se přezdívá žehlička.

Text upraven z „Wikipedie“