Lokomotiva řady 121 je elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro nákladní dopravu. Vyráběla ji plzeňská firma Škoda (jako typ 43E), tehdy nazývaná Závody V. I. Lenina, v letech 1960 - 1961. Patří k československých elektrickým lokomotivám tzv. I. generace.

Na přelomu 50. a 60. let se ukázalo, že tehdy prosazovaná koncepce univerzální elektrické lokomotivy, určené pro provoz rychlíků, osobních i nákladních vlaků u tehdy již existujících řad 140 a 141 (dle dnešního značení, tehdy E 499.0 a E 499.1) zcela selhává. Tyto lokomotivy se ukázaly vhodnější pro tahání rychlíků a osobních vlaků, jelikož jejich převod umožňující maximální rychlost 120 km/h neumožňuje dostatečnou tažnou sílu pro těžší nákladní vlaky. Proto byla lokomotiva E 499.157 vybavena převodem pro maximální rychlost 90 km/h za účelem zvýšení tažné síly. Po zkušenostech s tímto strojem byla pak vyvinuta a vyrobena nová řada označená jako E 469.1, tedy dnešní 121, která je do značné míry s dřívější 141 shodná.

Provoz

Lokomotivy byly dodány do lokomotivních dep Ústí nad Labem, Praha střed, Česká Třebová, Ostrava, Žilina, Spišská Nová Ves a Košice. České stroje pak byly brzy všechny soustředěny do Ústí nad Labem, kdežto slovenské až do konce svého provozu dosloužily v depech Žilina a Košice. V severních Čechách se podílely především na dopravě hnědého uhlí na nově elektrizovaných tratích. Z Ústí zajížděly až do České Třebové, Opatovic nad Labem, Kutné Hory, později i do Prahy po tratích, které byly elektrizovány od 70. let.

V současnosti (stav v srpnu 2008) je větší část českých strojů buď mimo provoz, nebo dokonce sešrotována. Posledních šest strojů ale nadále slouží u společnosti ČD Cargo, SOKV Ústí nad Labem. Nejsou však turnusově nasazovány, ale slouží pouze jako záložní a vyjíždí v případě poruchy některé z novějších lokomotiv, především řad 122, 123. Všechny se ale vyznačují nedobrým technickým stavem.

Text upraven z Wikipedie.


E469.1002 E469.1002
E469.1002 E469.1002
E469.1002 E469.1002

121 009-5 121 009-5
121 009-5 121 009-5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E469.1028 E469.1028
E469.1028 E469.1028
E469.1028 E469.1028

121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6
121 056-6 121 056-6