Lokomotiva řady 122 je elektrická lokomotiva pro stejnosměrný napájecí systém určená pro nákladní dopravu. Vyráběla ji plzeňská firma Škoda v roce 1967 s továrním označením Škoda 57E. Patří k československých elektrickým lokomotivám tzv. I. generace. Postupující elektrifikace železnic v Československu si v 60. letech vynucovala dodávky dalších typů lokomotiv vývojově vycházející z první poválečné série stejnosměrných strojů pozdější řady 140.

Provoz

Všech 55 kusů bylo dodáno do lokomotivního depa Ústí nad Labem, ve kterém zůstaly bez jakýchkoli přesunů dodnes (dnes jako SOKV v rámci společnosti ČD Cargo). V 60. letech sice sloužily také v osobní dopravě, vozily osobní vlaky z Děčína do Lysé nad Labem nebo i na trati z Ústí do Mostu. Zajímavé bylo též jejich nasazení na rekreačních rychlících, které jezdily z NDR k letoviskům u Černého moře. S těmito vlaky jezdily z Děčína do Kutné Hory. Většina jejich nasazení ale probíhala a probíhá v nákladní dopravě. Stěžejním výkonem bývala vozba uhelných vlaků z Třebušic. S těmito vlaky zajíždějí k elektrárnám Opatovice, Chvaletice (železniční stanice Řečany nad Labem) a Mělník (železniční stanice Hněvice). V 90. letech počet uhelných vlaků poklesl v souvislostí s plynofikací domácností a tepláren. O to více se však objevují na jiných vlacích, včetně kontejnerových nákladních expresů a ucelených vlaků s automobily. Vozební ramena se ve srovnání s 90. lety značně protáhla, kromě okolí Prahy a východních Čech zajíždějí až na Moravu a do Slezska.

Přes své stáří jsou stále nosnou řadou u ČD Carga a nákladní dopravu si bez nich stále není možné představit.

Text převzat z Wikipedie


122 001-1 122 001-1
122 001-1 122 001-1
122 001-1 122 001-1
122 001-1 122 001-1
122 001-1 122 001-1
122 001-1 122 001-1

122 018-5 122 018-5
122 018-5 122 018-5
122 018-5 122 018-5
122 018-5 122 018-5
 
 
 
 
 
 
 
 

122 028-4 122 028-4
122 028-4 122 028-4
122 028-4 122 028-4
122 028-4 122 028-4

E469.2046 E469.2046
E469.2046 E469.2046