Lokomotiva řady 125.8 je dvojdílná elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená pro těžké nákladní vlaky na širokorozchodné trati Užhorod - Haniska při Košiciach. Vyráběla je plzeňská firma Škoda v roce 1975 (tovární typ Škoda 67E). Po vývojové stránce se lokomotivy nacházejí mezi lokomotivami Škoda tzv. I. a II. generace. Lokomotivy jsou odvozené od starších strojů řady 123, byly ale dodány ve dvojdílném provedení. Lokomotivy mají jedno čelní stanoviště strojvedoucího a spojují se vždy po dvojicích zadními částmi k sobě automatickými spřáhly. Na předních čelech jsou také automatická spřáhla pro spojování s vagony. Za stanovišti se nachází strojovna s pěti bočními okny na každé straně. Elektřinu lokomotivy odebírají pomocí dvou pantografů na střeše, mezi kterými se nachází žaluzie chlazení odporové regulace výkonu. Dvojice lokomotiv má celkem čtyři podvozky s osmi poháněnými nápravami.  

Text převzat z Wikipedie