Lokomotiva řady 141 je elektrická lokomotiva na stejnosměrný proud určená k tahání rychlíků, osobních vlaků a lehčích nákladních vlaků. Vychází z předchozí řady 140 a je s ní do značné míry shodná. Hlavní rozdíl oproti předchozí řadě je v použití podvozků vyvinutých již v Československu, nebyly u ní použity žádné licenční komponenty. Lokomotivy řady 141 vyráběla Škoda Plzeň s typovým označením Škoda 20E (prototyp) a Škoda 30E (sériové stroje).

Provoz

Lokomotivy byly z výroby dodávány do Prahy, různými přesuny se pak dostaly do Ústí nad Labem a České Třebové. Krátce byla jedna lokomotiva deponována v Žilině. Sloužily jako elitní lokomotivy vozící rychlíky na trati z Prahy do Košic a mezinárodní vlaky z Prahy do Kutné Hory, kde je předávaly lokomotivám na střídavý proud, jež je odvážely dále směrem na Bratislavu a Budapešť. Vozily i osobní vlaky v okolí Prahy a Ústí nad Labem. Ke ztrátě elitních výkonů došlo po roce 1978, kdy byly dodány nové stroje řady 150, které je na trati do Ostravy a Košic z větší části nahradily. Skutečné omezení jejich provozu však přinesly dodávky lokomotiv řady 162 a 163 v letech 1984-1991. Lokomotivy pak byly přesunuty na méně významné výkony a do provozní zálohy za jiné řady. V obvodu pražského železničního uzlu vozily nákladní vlaky mezi nádražími. Celá 90. léta zajišťovaly staniční zálohy v Praze hlavním nádraží, odkud odvážely prázdné soupravy vlaků do Odstavného nádraží jih. Posledními pravidelnými výkony na rychlících byly vlaky na trati Praha - Hradec Králové v rámci svého působení v hradeckém depu v 90. letech. Později se ještě vyskytovaly na osobních vlacích z Prahy do Benešova u Prahy. V posledních letech byla většina provozních strojů přesunuta do Olomouce, kde vozí osobní vlaky na trati Olomouc - Nezamyslice.

V roce 2009 bylo pět neprovozních lokomotiv této řady pocházejících od Českých drah přepraveno do Polska, kde čekají na další využití.

Text převzat z Wikipedie

Model čeká na dokončení


141 010-9 141 010-9
141 010-9 141 010-9

Model čeká na dokončení


141 016-6 141 016-6

E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019
E499.1019 E499.1019

141 037-2 141 037-2
141 037-2 141 037-2

141 041-4 141 041-4
 
 
 
 
 
 
 

141 058-8 141 058-8
141 058-8 141 058-8

141 058-8 141 058-8
141 058-8 141 058-8
141 058-8 141 058-8
141 058-8 141 058-8