Lokomotiva řady 163 (dle starého značení ČSD E 499.3) je elektrická lokomotiva pro stejnosměrnou napájecí soustavu vyráběná v letech1984–1986 (tovární označení 71E) a 1991–1992 (99E) plzeňskou firmou Škoda. Řadou 163 jsou označeny také kusy, které vznikly výměnou podvozku z řady 363 nařadu 162 provedené v letech 1993–2008. Lokomotivy řady 163 jsou používány vČesku, na Slovensku a dříve také v Itálii k vozbě osobních i nákladních vlaků. Lokomotivy řady 163 vycházejí ze stavby řady 363. Na rozdíl od řady 363 však umožňují pouze provoz na tratích se stejnosměrným napětím 3 kV. Prototyp řady 163 nebyl nikdy vyroben – postačily dva prototypy řady dvousystémových lokomotiv ES 499.1 (dnešní řada 363). Lokomotivy se mimo napájecí soustavy liší pouze minimálně – v obou případech se jedná o tzv. II. generaci lokomotiv Škoda. Prototypy lokomotivy 363 byly k dispozici již od roku 1981. První série šedesáti kusů (163.001–060) byla vyrobena v letech 1984 až 1986 Škodou Plzeň. První část série vyrobená během září až prosince roku 1984obsahovala dvacet strojů tzv. „ověřovací série“. Zbylých čtyřicet kusů bylo vyrobeno a dodáno záhy. Původní označení řady bylo E 499.3, tovární označení je 71E. Ve stejné době začala Škodovka pro Československé státní dráhy vyrábět také dvousystémové lokomotivy řady 363. V letech 1991 až 1992 byla opět v plzeňské Škodovce vyrobena druhá série lokomotiv s továrním označením 99E. Vůči první sérii byly změny pouze minimální. ČD a ŽSR převzaly z této série dohromady pouze 51 kusů. Devět lokomotiv bylo v roce 1995 prodáno italskému soukromému dopravci Ferrovie Nord Milano (tato série nesla tovární označení 99E2). Část dodávky pro Česko a Slovensko byla označena jako 99E1 a nese sériová čísla (163.061–111). Počátkem devadesátých let dvacátého století pocítily České dráhy znovu nedostatek dvousystémových lokomotiv schopných vyvinout rychlost až 140 km/h. Takovéto lokomotivy byly potřeba k vedení vlaků vyšší kvality na nově budovaných koridorových tratích se střídavým proudem. Potřeba se řešila využitím lokomotiv ŽSR řady 350, které dopravovaly vlaky na síti ČD. Proto bylo rozhodnuto o výměně podvozků s různými převodovými poměry mezi lokomotivami řad 162 a363 za vzniku řad 163.2 a 362.

První fáze oprav začala koncem roku 1993 v Depu kolejových vozidel Praha, kam bylo postupně přistaveno 9 párů lokomotiv. Změna spočívala ve výměně podvozků, čímž se díky různému převodovému poměru snížila rychlost jednosystémových strojů na 120 km/h a zároveň rychlost dvousystémových zvýšila na požadovaných 140 km/h.

Druhá řada rekonstrukcí se uskutečnila při periodických opravách strojů v roce 2000 až 2001 na čtyřech jednosystémových lokomotivách z DKV Česká Třebová a jedné pražské. Všechny dvousystémové lokomotivy byly dodány brněnským depem. Třetí série výměn proběhla v roce 2006 až 2007 na šesti peršingách z České Třebové a na brněnských esech. Další dvojice strojů byla stejným způsobem rekonstruována i v roce 2008. Vzniklé jednosystémové stroje jsou značeny jako řada 163.2, původní inventární číslo ř. 162 je zvýšeno o 200. Vzniklé dvousystémové lokomotivy jsou značeny jako 362 s ponecháním původních inventárních čísel z řady 363.

Od roku 2011 provádí Pars nova přestavby lokomotiv řady 163 na dvousystémové stroje řady 363.5 pro ČD Cargo, které jich objednalo 30 kusů.

Text převzat z Wikipedie

Model je postaven kombinací tovární lokomotivy 372 Kuehn a doplňků - leptů pro rekonstrukci - přestavbu na řadu 163.

- Tuto sadu leptů nabízíme k prodeji i samostatně.

- Nabízíme za poplatek osazení našich leptů na Vaši kastli 372.

- Hotový model je pouze na objednávku.

- Jiné barevné kombinace jsou možné, verze ČSD / ČD / Cargo

( vše o této přestavbě na řadu 163 najdete v položce v menu ,,Návody,postupy,, )

163x13_3163x10_2163x7_3

Výhody :

- loukoťová kola

- lepší vzhled pantografů ( proti Tilligu )

- příprava na digitál

- tichý chod

- zůstává tovární stanoviště ( lze kombinovat s leptem 163 IN - stanoviště bez kontroleru )

- zůstává čelní tovární zasklení

- KKS

- pluhy

- jímky

- tažná síla, bandáže, atd..