Lokomotiva řady 169 ( E499.5 ) byla elektrická prototypová lokomotiva na stejnosměrný proud vyrobená v jediném kuse plzeňskou firmou Škoda v roce 1987 (tovární typ 85E). Měla se stát základem nové, tzv. III. generace elektrických lokomotiv, jejichž dodávky měly pokračovat plánovanou sériovou výrobou lokomotiv předběžně označených jako řada 170, jejichž výroba se však již neuskutečnila. Během své existence si vysloužila pro své motory přezdívku „Asynchron“.

Lokomotiva nebyla nikdy v majetku ČSD ani ČD, byla těmto společnostem pouze pronajímána. Byla v provozu zkoušena na tratích Praha–Beroun a Praha–Nymburk. Od roku 1991 byla jako pronajatá lokomotiva deponována v depu Nymburk, v roce 1994 byla výrobcem prodána firmě První správkárenská, která ji do roku 1996 pronajímala Českým drahám. Od roku 1997 ji měla v pronájmu firma ČMKS Holding, která ji měla až do roku 2003 odstavenou v České Třebové. Odtud byla přepravena zpět do areálu firmy Škoda Plzeň, kde její komponenty byly využity při vývoji řady 380.

Text převzat z „Wikipedie“


169 001-5 169 001-5
169 001-5 169 001-5