Lokomotiva řady 182 (dle starého označení E669.2) je jednosystémová elektrická lokomotiva určená pro těžkou nákladní vozbu. Tato řada vychází z lokomotiv řady181, oproti kterým jsou provedeny jen drobné úpravy, například snížení hmotnosti o 4,2 tun a zmenšení rozvoru podvozků. Lokomotivy řady 182 vyráběla plzeňská Škoda pod továrním označením Škoda 59E. V září roku 2008 byly všechny lokomotivy této řady u ČD Cargo soustředěny v SOKV Ostrava, přičemž provoz této řady je výrazně omezován z důvodu nepříznivého vlivu na kolejový svršek. Zbylé lokomotivy slouží zejména na postrcích přes česko-slovenskou hranici, případně v okolí Ostravy, mohou však být nasazovány i na jiné výkony. Vyřazované lokomotivy jsou pronajímány polským, slovenským, ale i českým dopravcům. Jeden stroj má v pronájmu Lokorail, dva měla pronajaté společnost BRKS, po ukončení nájmu však přešly do pronájmu společnosti ODOS. Většina strojů je ale upravována pro provoz v Polsku pro společnost CTL.

Na Slovensku byla tato řada provozována společností ZSCS do roku 2006, kdy byly zbylé lokomotivy zrušeny a prodány různým zájemcům. Většina jich skončila opět v Polsku, pouze stroj 182.166 získala společnost ODOS. Jedinou výjimkou se stala lokomotiva 182.063, která však byla přeznačena na 183.044.

Text převzat z Wikipedie


182 038-0 182 038-0
182 038-0 182 038-0
182 038-0 182 038-0
182 - ODOS+Cargo 182 - ODOS+Cargo
182 038-0 182 038-0
182 038-0 182 038-0
182 038-0 182 038-0
182 038-0 182 038-0

 
 
 
 
 
 
 
 

E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135
E669.2135 E669.2135

E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152
E669.2152 E669.2152

182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9
182 166-9 182 166-9

182 168-5 182 168-5
182 168-5 182 168-5