Lokomotiva řady 183 (dle starého označení E 669.3) je stejnosměrná elektrická lokomotiva určená pro těžkou nákladní vozbu. Tato řada vychází z lokomotiv řady 182, oproti kterým jsou provedeny jen drobné úpravy. Stroje řady 183 byly vyráběny podnikem Škoda Plzeň po továrním označením Škoda 61E. Lokomotivy byly z výroby dodávány především na Slovensko, pouze 8 strojů bylo dodáno do LD Olomouc. I tyto však byly koncem 70. let převedeny do slovenských RD. Stroj 183.044 vznikl přeznačením stroje 182.063 při velkém rušení řady 182 na Slovensku na přelomu let 2005/2006. Tento stroj měl být již dříve sešrotován, ŽOS Vrútky jej však namísto toho opravily a prostřednictvím ZOS Zvolen měl být prodán dopravci OKD, Doprava. Při převozu jej však ŽSR pro porušení smlouvy o prodeji zabavily.

Text převzat z Wikipedie


183 xxx 183 xxx
183 xxx 183 xxx
183 xxx 183 xxx