Lokomotiva řady 230 je střídavá (25 kV, 50 Hz) elektrická lokomotiva univerzálního určení, přezdívaná Laminátka nebo Lamino (podle materiálu skříně). Lokomotiva byla sériově vyráběna v letech 1966 a 1967 Škodou Plzeň (typ Škoda 47E) pro tehdejší Československé státní dráhy jako řada S 489.0. Jako materiál pro výrobu lokomotivní skříně byl použit sklolaminát. Toto umožnilo vytvořit poměrně neobvyklý design, jehož autorem je český designér Otakar Diblík. Po rozdělení Československa připadly všechny lokomotivy této řady Českým drahám. K 1. prosinci 2007 přešla většina v té době existujících lokomotiv řady 230 do nově vzniklé společnosti ČD Cargo. Zbylých 5 lokomotiv zůstalo v majetku ČD a jsou určeny ke šrotaci.Po převodu do společnosti ČD Cargo bylo u velké části strojů zprovozněno mnohočlenné řízení a lokomotivy jezdí ve dvojicích. V srpnu 2008 vypsalo ČD Cargo výběrové řízení na opravu sedmi z osmi zrušených hnacích vozidel řady 230, jehož vítězem se stala společnost Pars Nova. V prosinci 2008 potom byla vozidla přistavena do opravy.

Konstrukčně téměř shodné lokomotivy továrního označení 46E byly také v letech 1965 až 1970 dodávány bulharským železnicím BDŽ (řada 42). Lokomotiva má svařovaný ocelový rám, na kterém je postavena sklolaminátová skříň. Vedení dvojkolí je ojničkové, neobvykle je řešeno vypružení, kdy primární vypružení tvoří vinuté pružiny, sekundární je pak provedeno listovými pružinami. Regulace výkonu je prováděna spínáním odboček transformátoru. Lokomotivy byly dodávány do lokomotivních dep Jihlava, Brno-Maloměřice, Plzeň aBratislava. V roce 1982 byly všechny stroje této řady soustředěny v depu Brno-Maloměřice. V roce 1995 byly některé přesunuty do DKV Jihlava, s jeho zánikem v roce 1997 přešly pod DKV České Budějovice, odkud se v roce 2004 vrátily zpět do Brna. Po oddělení nákladní dopravy do společnosti ČD Cargo přešly tyto stroje pod SOKV České Budějovice.

I před rozdělením Českých drah bylo hlavní působiště této řady v nákladní dopravě, ale část lokomotiv byla turnusována i v osobní dopravě. Po rozdělení se v osobní dopravě vyskytují pouze sporadicky jako výpomoc v případě neschopnosti jiného hnacího vozidla nebo vysokého správkového stavu řady 242.

Text převzat z Wikipedie


S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040
S489.0040 S489.0040

Video s tímto strojem najdete zde


230 xxx 230 xxx