Lokomotiva řady 240 je elektrická lokomotiva na střídavý proud určená pro osobní i nákladní dopravu. Vyráběla ji plzeňská firma Škoda v letech 1968 - 1969 s továrním označením Škoda 47E. Po roce 1967 v souvislosti s pokračující elektrizací napájecí soustavou 25 kV 50 Hz vyvstala potřeba dalších nových lokomotiv navazujících na předchozí řadu 230. Byla tak vyrobena početná řada univerzálních lokomotiv, která našla uplatnění na celé síti se střídavou napájecí soustavou na územíČeskoslovenska. Část lokomotiv byla původně vybavena převodovým poměrem pro rychlost 140 km/h, protože se počítalo s navyšováním traťové rychlosti na tuto hodnotu. Tyto lokomotivy byly označeny ve starém systému značení jako řada S 499.1. Od roku 1978 však postupně byly tyto stroje přestavěny pro rychlost 120 km/h.

Lokomotivy jsou skříňové, čtyřnápravové, se čtyřmi stejnosměrnými trakčními elektromotory. Stejně jako u předchozí řady 230 byl pro lokomotivní skříň použit sklolaminát a dostaly tak i stejný design. Elektrický proud lokomotiva odebírá pomocí dvou pantografů na střeše lokomotivy, ten prochází přes trakční transformátor, který slouží k regulaci výkonu, a dále je usměrňován křemíkovými usměrňovači na stejnosměrný proud. Lokomotivy nacházejí uplatnění v osobní i nákladní dopravě. Po rozdělení Československa byly stroje této řady rozděleny mezi nástupnické společnosti České dráhy a Železnice Slovenskej republiky. V roce 2010 byl jejich majitelem v Česku pouze nákladní dopravce ČD Cargo, na Slovensku jsou však používány v osobní dopravě u Železničné spoločnosti Slovensko a v nákladní dopravě uŽelezničné spoločnosti Cargo Slovakia. České stroje, které jsou v rámci ČD Carga přiděleny do SOKV České Budějovice a Ostrava, jsou provozovány nejen na území Česka, ale také Slovenska a od ledna 2010 také v Maďarsku. Slovenské lokomotivy jsou svými provozovateli přiděleny do dep v Bratislavě a Nových Zámcích.

Text převzat z Wikipedie


 
 
 
 

240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3
240 027-3 240 027-3

240 053-9 240 053-9
240 053-9 240 053-9
240 xxx 240 xxx
240 053-9 240 053-9

 
 
 
 
 
 
 
 

240 108-5 240 108-5
240 108-5 240 108-5
240 xxx 240 xxx
240 108-5 240 108-5