Lokomotiva řady 372 (dle starého označení ČSD ES 499.2) je dvousystémová elektrická lokomotiva. Byla vyvinuta pro přeshraniční provoz mezi Československem a Německou demokratickou republikou. Vychází z českých strojů řad 163, 263 a363, ale velmi se od nich liší. V roce 1988 byly vyrobeny dva prototypy - 372.001 ČSD a 230.001 DR (tovární označení 80E). Následně bylo v roce 1991 vyrobeno 14 strojů řady 372 ČSD (76E) a 19 strojů pro Deutsche Reichsbahn (80E). Lokomotivy byly vyvinuty pro přeshraniční provoz na napájecí systémy 3 kV ss a 15 kV 162⁄3 Hz.

Ač jsou vizuálně téměř shodné s ostatními stoji Škoda 2. generace, je na nich použito mnoho zastaralých dílů. Hlavním rozdílem je použití kontaktní odporové regulace výkonu. K jejímu osazení došlo na základě požadavků východoněmecké strany, která se spolupodílela na návrhu koncepce lokomotivy a která měla výhrady vůči pulzní regulaci, jež podle nich nebyla ještě v provozu dostatečně ověřena a navíc se vyznačovala vyšší hmotností než odporová regulace.

Mechanická část lokomotivy je převzata z řady 263. Odtud je převzata i koncepce chlazení se žaluziemi v pravé bočnici. Při jízdě na jednofázovém systému je obvodům lokomotivy předřazen transformátor a olejem chlazené diodové usměrňovače.

Aby lokomotivy měly přechodnost i na německé železnice, jsou vybaveny kromě mobilní části liniového zabezpečovače LS IV/I i německým bodovým zabezpečovačem PZ 80 a rychloměrem Metra GMR. Na lokomotivě 372.007 se od roku 2000 ověřuje statický měnič 3000/600 V se samostatnými výstupy pro nabíjení baterií a nabíjení střídače pomocných pohonů.

U ČSD byly stroje řady 372 od počátku svého provozu soustředěny v Lokomotivním depu Děčín, ani po vzniku Českých drah nedošlo ke změně jejich působiště a byly dislokovány v DKV Ústí nad Labem, PJ Děčín. Od roku 1994 do června 2004 byly tyto lokomotivy mj. nasazovány na vozbu vlaků RoLa v úseku Lovosice - Drážďany. Od roku 1996 do roku 2001 klesl celkový počet lokomotiv z 15 na 9, protože některé stoje byly rekonstruovány na řadu 371 pro vozbu vlaků EuroCity. Ty jsou deponovány v DKV Praha PJ Vršovice. V souvislosti se vznikem nákladní divize ČD Cargo na přelomu let 2007/2008 přešlo všech 9 strojů do stavu ČD Cargo SOKV Ústí nad Labem. V této souvislosti jsou opatřovány novým firemním lakem. Celkově se jedná o jedny z nejméně povedených lokomotiv Škody Plzeň. Vyskytuje se na nich velké množství závad, které jsou zapříčiněny použitím zastaralých technických řešení. 

Text převzat z Wikipedie


372 009-1 372 009-1
372 009-1 372 009-1
372 009-1 372 009-1
372 xxx 372 xxx