Pokračování stavby DCC kolejiště TT

 První půlka roku 2017 byla prakticky bez zásahů do dalších staveb, co se kolejiště týká. Čas byl věnován spíše modelům, které budou sloužit v provozu na kolejišti, nebo různým dílům, které se pro kolejiště můžou hodit :)

Níže na dvou fotkách je celkový pohled na stav kolejiště z 25.5.2017 - včetně pracovního bordelu pod ním :) 

Kolejiste-25-5-2017aKolejiste-25-5-2017bPraha-vysocany-tt_noc

11.2.2017 *** Oslavilo naše kolejiště své druhé narozeniny ***

1.3.2017 - Byla zadána novinka - plastový podchod

Březen 2017 - Postavené vraky a pojízdné modely vozů Has, DPost, 051, PA300, MUV69.2, WR, vše z leptu...

Koncem března přišla řada na osvětlování "starších" vozů...

Duben 2017 - Další sestavené vozidlo 799. Zdigitalizování starších elektrik...

Stavba vozů Es - ucelenka

Stavba lok. 150 z leptu DK

Květen 2017 - Stavba vozů s oplenem a bez něj :)

13.5.2017Koncová stanice našeho kolejiště poznala nového majitele. Níže je videjko poslední obsluhy ŽST Vrškovice. Koncová stanice - celý segment se postaví znovu, stanice bude cirka o dvě koleje rozsáhlejší, trať lokálky se navíc trochu natáhne...

Kolejiste_bez-koncovky1

V druhé půlce května byl prostor pro stavbu 12 vozů z leptu do ucelenky - přeprava dřeva

25.5.2017 - Zdigitalizované 3 starší modýlky elektrických lokomotiv - odlitky na mosazných pojezdech

122.018 / 130.018 / 140.072

122-018-dcc7Dcc-130-018gDcc-140-072s_2

1.6.2017Dokončený model ČSD SM 487.0001 (560.001) a tím také celá prototypová jednotka s řídícím vozem z roku 1966

3.6.2017Zdigitalizovaná starší lokomotiva 121.009 - upravený odlitek na mosazném pojezdu

121-009-dcc11

5.6.2017Zdigitalizovaný starší stroj 182.130 nezvukovým dekodérem MX622. Odlitek na mosazném pojezdu

Dcc-182-130h_2Dcc-182-130i_3Dcc-182-130k_2

19.6.2017Nový přírůstek do depa DCC ČSD 162.058 - přestavba z ř. 372

163-dcc_finale13_2163-dcc_finale15163-dcc_finale16

163-dcc_finale17_4163-dcc_finale18_2163-dcc_finale21_2

22.6.2017 - Lakovnu opouští nová DCC 363.058 - přestavba z ř. 372

24.6.2017 - Limitka od Tilliga 742.399

Dcc-742aDcc-742dDcc-742f

Dcc-742lDcc-742mDcc-742o

Dcc-742qDcc-742rDcc-742u

Video speciál - ke 4. narozeninám stránek :)

29.6.2017 - Díky jednomu modeláři vznikla budova ŽST Praha Vysočany :)

Vysocany-tt-budovaVysocany-tt-budova2Praha-vysocany-tt_noc_2

Vysocany-tt-budova6Praha-vysocany-tt_noc2Praha-vysocany-tt_noc3

Praha-vysocany-tt_noc5Praha-vysocany-tt_noc6Praha-vysocany-tt_noc7

3.7.2017 - Malá limitovaná série hotových modelů sněžných fréz KSF. Tyto modýlky bylo možné zakoupit :)

13.7.2017 - Do našeho depa se dostala i T478.1099 od f. MTB

T478_1099_tt3T478_1099_tt5T478_1099_tt7

27.7.2017 - Pod depo Turnov byl přiřazen stroj ř. 735 od f. MTB, patina je od Majka. Stroj bude sloužit výhradně v osobní dopravě na trati Turnov - Praha, právě s vozy Balm / Bix 020

735735b735c

735d735g_2735h

1.8.2017 - Protože kolejiště začíná být na obsluhu vozidel, výhybek a cest rozsáhlé, je nutné pomalu přejít na ovládání pomocí PC. Program k ovládání bude TC, centrála DR5000. S tím je spojené postupné přeelektrikování, nebo předrátkování kolejiště. Aby to fungovalo, je potřeba zapojit patřičné dekodéry, kodéry, atd :) Bude to hraní, laborování, testování, ale TC by měl umět i zcela automatický provoz :) A tu jsme u jádra věci, protože je jisté, že toto kolejiště bude někdy v průběhu času veřejnosti přístupné :)

4.8.2017 - Nové srdce pro kolejiště - centrála DR5000 :) V první zátěžovém testu vydržela současnou jízdu šesti zvukových mašin ( se zap. zvukem, ač to byl už randál ), jedné nezvukové - mosazný pojezd a pár zapnutých vozových dekodérů...a stále držela, tedy její hranice zatím nenalezena, tomu odpovídá i silné trafo popisující hodnotu 4,5 A ( Trafo Roco / MM ze setu dávalo jen 3,6 A ).

Dalším testem byla funkčnost ovládání přes wi-fi

Dr5000_4-8-2017Dr5000_4-8-2017aDr5000_aplikace

11.8.2017 - Nové roubenky a hospodářské stavení od šikovného modeláře, zatím jen tak položené do terénu :)

363_516jKolejiste_11_8_2017Kolejiste_11_8_2017a

Kolejiste_11_8_2017bKolejiste_11_8_2017cKolejiste_11_8_2017d

12.8.2017 - Nové videjko

15.8.2017 - Malá zásoba / výroba keříků na zimu. S novou přírodní korunou to jde rychle, níže je připraveno cirka 200 kousků :)

Keriky_pole4Kere5_poleKere5_pole1

Zdigitalizování stroje 735. Za cenu zachování průhledu kabiny je z repra odejmuta ozvučnice...

Dcc-735xDcc-735yDcc-735z

Nové videjko s novým strojem...

23.8.2017 - Do ŽST Praha Vysočany byla předána ubytovna - stavba v základu dle skutečné předlohy. Délka budovy je 40 cm.

Vysocany5Kolejiste-23-8-2017c_2Kolejiste-23-8-2017d_2

Kolejiste-23-8-2017f_2Kolejiste-23-8-2017g_2Kolejiste-23-8-2017a_2

Další malé stavby našly prozatimní místo kolem dvoukolejky :)

Kolejiste-23-8-2017h_2Kolejiste-23-8-2017i_2

30.8.2017 - Celkový budoucí náhled / plánek kolejiště. Díky tomu, že se ke stávající místnosti 24 m připojí letos přístavba o rozloze 15 m ( 5 x 3 m ) s vchodem pro návštěvníky expozice, vznikne nově prostor pro ŽST Turnov, ŽST Hrubá Skála ( Malá Skála ) a jejich spojení smyčkou / trať 030 a 041. Na trati 070 vyroste před Turnovem malá zastávka Březina. Na hlavní trati najde své místo Výhybna Vítkov. Skrytá nádraží jsou pouze jednoduše naznačena, každé bude mít určitý počet odstavných kolejí. Hlavním námětem, jak je z plánku poznat je trať 070 Praha - Turnov a trať 231 Praha - Kolín. Ve stávající místnosti dojde k velkým úpravám na segmentech v pravé části. Nově vznikne ŽST Čelákovice s odbočnou lokální tratí a nad ní původní koncová stanice Vrškovice. Trať 070 bude navíc prodloužena v úseku mezi zastávkou Dolní Jeřičky a ŽST Nová Lhota. Také dojde k malému přejmenování. Dolní Jeřičky budou nově pod názvem Zdětín u Chotětova. V pravé části pokud vyjde místo vyroste ŽST Chotětov. Současná zastávka na trati 231 v esíčku bude zrušena. 

Níže už pohled na zakreslenou přístavbu. Zemní práce začnou každým dnem :) 

Planek_kolejiste-mm2Pristavba-31-8-2017Pristavba-31-8-2017a

 Zastávka s původním vymyšleným názvem Praha - Sady je přejmenovaná dle skutečné předlohy Zeleneč, tomu odpovídá i nová nádražní budova :) Stavbu stačí už jen usadit do terénu. 

Zelenec-_2Kolejiste-30-8-2017aKolejiste-30-8-2017c

3.9.2017 - Plánky skutečných stanic : Hrubá Skála, Praha Vysočany, Čelákovice, Chotětov a Turnov

Plany-tt1Plany-tt2Plany-tt3

6.9.2017 - Přístavba ve stavbě :)

Pristavba-6-9-2017a

9.9.2017 - Přístavba ve stavbě - základy a deska :) Po délce přístavby bude ŽST Turnov, v jednom rohu s depem, v druhém rohu u vstupu pak bude spojení tratí 030 a 041 :) Viz zelený plánek.

Pristavba-9-9-2017bPristavba-9-9-2017ePristavba-9-9-2017g

20.9.2017 - Přístavba ve stavbě - už nám to roste. Sice teď bude více "zednických" fotek, než těch s vláčky, ale patří to k tomu, jak vlastně vůbec místnost pro další vláčky vznikla :)

Pristavba-20-9-2017aPristavba-20-9-2017c

22.9.2017 - Přístavba ve stavbě - dnes je poznat, kudy k nám na výstavu :) Do Prahy bylo přivezeno pár nových metrů kolejiva..

Pristavba-22-9-2017cKolejiste_22-9-2017

24.9.2017 - První papírová verze plánku vedení tratí v přístavbě. Aby mezi Prahou Vysočany a výh. Vítkov byla trať delší než půl metru, bylo nutné trať natáhnout dlouhým závitem. Musí se vybourat i tunel do zdi. Se závitem vychází širá trať už pěkných 4,7 m + 3,3 m. Celkem dobře vyšlo stoupání tratí a jejich rozdílná výška v terénu ( směr od diváka -3 cm / 0 cm / 9 cm / + 17 cm ). Zeleným fixem je označena lokálka směřující na nezakreslený Turnov.

Pristavba_plan-vitkov1Pristavba_plan-vitkov3

25.9.2017 - Druhá papírová verze plánku vedení tratí. Navíc s možností vrácení soupravy zpět do skrytého nádraží ( modrá trať ). Plánek níže je hned 2*, jednou s tím jak vedou tratě v tunelu a jednou se zelení...Trať z Turnova na Liberec je zatím otevřená, může končit dle nákresu - pouhým tunelem a nic víc ( výluka na trati ), nebo bude pokračovat podél stěny cirka dva metry a opět svou cestu ukončí ve slepém tunelu...Červená trať z Vysočan na Libeň je určená především pro nákladní vlaky. Výh. Vítkov je proti prvnímu nákresu více přiblížena předloze - zakřivení tratě...Asi největší plus je delší vzdálenost mezi zastávkou Březina a výh. Vítkov, tím je hned více prostoru pro vesnici :) Poslední fotografie je pohled na Turnov ( od Jičína ).

Vitkov_25-9-2017Vitkov_25-9-2017aTurnov

25.9.2017 - Pokračování papírového plánku kresleném v měřítku 1:10. ŽST Turnov a přilehlé tratě 030 ( červená ) a 041 ( zelená ). Na lokálce 041 je navíc vložena zastávka Turnov město a Karlovice-Sedmihorky, teprve až pak bude Hrubá Skála s mech. vjezdy :) U vchodu bude mezi tratěmi náznak Jizery. Hrubá Skála bude pod úrovní Turnova cirka - 10 cm. Turnov má také točnu, u které bude větší výřez desky využitý i do ostatních stran. Bude dána vzdálenost ke středu točny 50 cm, k L zhlaví Vítkova 70 cm a k zastávce Březina ještě dosáhnutelných 80 cm. Posledních 5 kolejí v Turnově bude sloužit pouze pro odstavené vraky vozidel. Výhybky budou od f. Kuehn. V plánku jsou také zakreslená ( oranžově ) okna v místnosti přístavby.

Planek_turnovPlanek_turnov1Planek_turnov2

Pohled od 13. koleje / služebně 23. kolej

Turnov-6_2016a_2Turnov23kolej_mm-2016

1.10.2017 - Pokračování papírového plánku. Původně zamýšlená stanice Chotětov ( na zelené trati 070 ) moc nevychází do prostoru s celkem - první foto níže. Proto vzniknul upravený nákres - druhé foto, kde Chotětov nahradila malá koncová stanice Mochov vedená z Čelákovic - obě stanice jsou dle předlohy. Poslední foto je pohled na celek s ponechanou mezerou mezi deskami v daném měřítku plánku, ( není zde zakreslena ŽST Praha Vysočany a Nová Lhota ). Ovládání bude ve výřezu u ŽST Čelákovice, V původním / jediném vchodu do místnosti. Na plánku je také znovu zakreslená koncová stanice Vrškovice. Stavba celého projektu bude rozdělena na 3 základní etapy. Výh. Vítkov a její okolí, vč. Hrubé Skály, dále Čelákovice, Mochov a okolí, závěrem pak samotná ŽST Turnov. Vítkov by mohl ( měl ) být hotov koncem tohoto roku ( záleží jen jak rychle bude přístavba dokončena ), materiál na stavbu okolí Vítkova je tak nějak již připraven. Čelákovice v roce 2018 a Turnov asi následný rok... 

Planek_celakovice1Planek_celakovice-a-mochov1Planek_celakovice-a-mochov

2.10.2017 - Přístavba ve stavbě

Pristavba-2-10-2017Pristavba-2-10-2017d

9.10.2017 - Přístavba ve stavbě - dokumentace z minulého týdne. Trámy, OSB desky 22 mm, topení, zářivky, vchodové dveře...

Pristavba-6-10-2017dPristavba-8-10-2017Pristavba-9-10-2017c_2

10.10.2017 - A máme stromeček :) Ve Vysočanech začala plná výluka...z prozatimních desek bylo vše sneseno...

Pristavba-10-10-2017aPristavba-10-10-2017b

16.10.2017 - Uvnitř omítnuto, venku dodělaná atika, částečně zatepleno - od zahrady, pokládka střešní krytiny :) Už se to začíná zatahovat...

Pristavba-14-10-2017cPristavba-16-10-2017aPristavba-16-10-2017b_2

19.10.2017 - Pokračování s přístavbou a výh. Vítkov v modelu :) Budova postavená od šikovného modeláře...

Pristavba-18-10-2017Vitkov-19-10-2017_2Vitkov-19-10-2017a

Vitkov-19-10-2017bVitkov-19-10-2017cVitkov-19-10-2017d

24.10.2017 - Pokračování s přístavbou - z venku téměř hotovo :)

Pristavba-24-10-2017

29.10.2017 - Pokračování výluky u Vysočan - nejprve se musel udělat trochu prostor...

Pristavba-vyluka-29-10-2017aPristavba-vyluka-29-10-2017bPristavba-vyluka-29-10-2017f

Pristavba-vyluka-29-10-2017hPristavba-vyluka-29-10-2017jPristavba-vyluka-29-10-2017l

 Následně začalo bourání stávajícího s ohledem na minimum poškození. Nakonec se zadařilo  

 Veškerý bordel je vidět na desce ( trocha pěny ). Tato zastávka se použije do protějšího rohu v místnosti před koncovkou Vrškovice. Teď vzniknul prostor pro bourání do zdi - dle kresleného plánku viz např. aktualizace z 1.10.2017...

Kolejiste-bourani-29-10-2017Kolejiste-bourani-29-10-2017aKolejiste-bourani-29-10-2017d

2.11.2017 - Pokračování s přístavbou - úprava terénu okolo

Pristavba-2-11-2017

5.11.2017 - Pokračování s přístavbou - konečně má voda kam téct :) 

Pristavba-5-11-2017c

Prosinec 2017 - Zima udeřila, co se s přístavbou stihlo je vidět níže, opět byl čas věnován stavbě různých modelů z leptů :) Zásoby stromků dodal Aleš Okša 

70smrkuGags_fin18_2Gags_fin23_3

Pristavba-18-1-2018dKol-22-12-2017Kol-22-12-2017a

Kol-22-12-2017dKol-22-12-2017eGags_fin21_2

Oplen2koleje3_3

Naklad_mm_2Pao-a-rto1_3Res-800_3

Lph-a-lepty12_4Lph-a-lepty21_3100-stromku-

 Od Vánoc je na kolejišti k vidění také EC 8 :) Vzniká ucelená souprava vozů Sgs, přišla další várka stromků od Aleše a várka 20 kusů lampiček do zastávek...

Ec8Ec8cSgs-995-q-nalozen12_2

Pokračování stavby kolejiště v roce 2018 najdete ZDE

Poslední aktualizace 2.2.2018