Návod na přestavbu tovární lokomotivy 372 f. Kuehn na řadu 163 pomocí leptů. Velikost N / TT

163_bok15163_bok18163e_4

163-039-a-sysel163-070-ceska-trebova-25-6-2015a163-250-ceska-trebova-25-6-2015

 Nová verze leptu obsahuje : Bočnice a díly k přestavbě lokomotivy na řadu 162 / 163 / 362 / 363, dvě stanoviště a řadové tabulky ČSD / ČD, dále byl opravený sklon klimatizace a některé dílky jsou leptány na poloviční sílu - např. deska pod logo ČD. Velikost 1:120 TT. Cena 500 Kč

363_lept_2363_lept2363_lept3

 Velikost 1:160 N. Cena 400 Kč

163_n_2163_n1163_n2


Obtisky z naší dílny - velikost N 30 Kč / TT 40 Kč

O_162_nO_162_tt_2


 Jaký je tedy postup ? - původní verze leptu

 Kastli oddělíme od podvozku lehkým odtažením stran, podvozek sám lehce vypadne. Následuje odstrojení všech dílků. Pozor : Okna na čelech, nejdříve čelní dvou-sklo - jeden kus, ten půjde jen tak, že krajní boční okna ( stahovací ) domáčkneme více do kastle ( ven ). Pak po vyjmutí čelního dvou-skla teprve vyndáváme ta boční stahovací....Všechny dílky si dáváme bokem ( např. do krabičky ), některé budou opět potřebné...

163_verze2_navod_2163_5

 Střechu zarovnáme ( tovární žebrování na 372 je jiné, než na 163, dále tím provedeme i změnu v rozmístění izolátorů, atd.. ), můžeme ji ubrousit frézkou, ořezat skalpelem, dorovnat pilníčkem, dočistit šmirgl papírem. Pozor na zachování dílků, které jsou zakroužkované modře...ty necháme.

163a163c_3163d_3


Osazování leptů

 Dílek "E" nalepíme tak, že jeho strana, kde jsou dvě širší desky - víka je více nahoře ( střecha není v rovině ). Širší víka mají následně malá madla v koncích - dílky "K". Dílky "K" 2x a dílek "L" 1x mají přidělaný zemnící vodič. Pro ten je v leptu připravená dírka. Tu nejdříve provrtáme vrtáčkem 0,3 mm - 0,4 mm. Pak na dvou dílkách "K" ohneme 4 malá madla. Teď můžeme přilepit dílky "K" na hlavní dílek "E". U dílků "L" nejdříve přilepíme ten s dírkou - pravé víko dole na dílek "E" pak provrtáme dírku. Další druhý dílek "L" - levý, přilepíme vlevo tak, že zemnící vodič prostrčíme do dírky vedle....          

 163e_2163f163g163h 

 Dílek "F" a dílek "G" je jiný. Dílek "F" přilepíme na stranu tam, kde je originální ( plastové ) víko ( víko k víku ).  Následně můžeme přilepit na dílek "F" dílek "Q" - víko výlezu na střechu. Panty směřují na konec střechy. Dále použijeme dvě malá madla ( lept obsahuje náhradní, celkem 4 kusy ). A zalepíme je do dílku "F".   

163l_2

 Krajní dílky střechy "H" mají dva zámky pro nasávač ( dílky "M a N" ). Zešikmení dílku "H" směřuje na konec střechy. Po přilepení dílku "H" přilepíme jeden vybraný dílek "N" ( 3 druhy verze mřížky ) na kraj střechy. Dílek "M" ohneme konce a přilepíme také do zámku v dílku "H". Tento postup je stejný pro oba konce střech.   

163i163j_2

 Dále si připravíme dílky "I" a "J". dílek "I" je zesílen - jsou to dvě vrstvy, které přilepíme na sebe tak, aby byly zachovány dírky... Tento dílek "I" přilepíme na stranu blíže k víkům - výlez na střechu "F" a "Q". Dílek "J" přilepíme na opačnou stranu - jinam už ani nejde. U něj pak vyvrtáme další dírku pro zemnící vodič. 


Příprava otvorů pro nová okna

 Malá oválná ( leptaná ) - dílky "R" jsou na té straně, kde jsou velká okna ( tovární ). Postup byl následovný: předvrtání menším vrtáčkem, následně silnějším, pak ručně dorovnat jehlovým pilníkem. Dírky pro okna by měly být větší, než samotná okna ( lept ), aby nebyly vidět kraje, vrstvy.   

163o163p163q

 Druhá strana je obdobná.... Použijeme zde dílek "A". Dalším krokem již je zarovnat, zahladit obě tovární bočnice od žeber, prolisů.... To jde lehce pomocí brusky s velkým brusným kotoučkem... pozor na probroušení tam, kde už lept bočnice nebude, není....

163s163t163u


 Bočnice

 Po začištění továrních bočnic můžeme přilepit hlavní dílky "A" a "B" - nové bočnice. Do dírek dole v bočnici přilepíme vždy 2x dílky "V" ( celkem 8 dílků ). Před nalepením nových bočnic je ještě dobré udělat do tovární kastle pár děr vrtáčkem, které poslouží po nalepení pro další prolití vteřinovým lepidlem zevnitř - větší pevnost. ( Teoreticky by se dala tovární bočnice v místě nové zbrousit úplně, ale to by dost snížílo pevnost celé kastle při uchopení z boku, navíc by řez do tovární kastle musel být tak přesný).  

 Na bočnici "B" přilepíme žaluzie "C".

 ( v současné době je celý lept proti tomuto vzoru již vylepšen - verze II., kde dílky "V" jsou již součástí obou bočnic "A" a "B" ).

163y163z163z_2

 Dílky "D" - bateriák ( 2x ) přilepíme na dílky "A" a "B" - bočnice.

163_detail-boku_2 163_bok7_2


 Žaluzie - příprava otvorů

 - dílky "O" a "P". Příprava otvorů je podobná jako otvory pro okna...

 Dílek "P" širší žaluzie přijde na stranu malých oválných oken. Každá žaluzie má naznačené 3x šrouby, ty přijdou přilepit na kastli směrem nahoru.   

163_bok3163_bok4163_bok5

 Druhá strana - upevnění žaluzie - dílek "O" přijde na druhou stranu kastle, tam, kde jsou 4 kulatá okna. Houkačky jsou kombinací z tovární 372 - přiloženo v továrním balení 2 ks. Další 2 ks jsou zde použity z vlastních zásob. Umístěno do předvrtaných dírek. 

163_bok6163_bok9163_bok8


 Rozmístění podpěrek a odpojovačů na střeše

 Kovové hlavičky - jde o snadno dostupný výrobek - špendlík...Před osazením a zalepením nutno dírky provrtat skrz, špendlík je dobré lepit zevnitř kastle, ( celkem 17 ks špendlíků ).

 Nepoužívejte původní izolátory z 372, řada 163 je nemá, ta má právě podpěrky a odpojovače a špendlík je tomuto tvaru dost podobný. Použijeme z 372 pouze jeden ( hnědý ) kus, ten je navíc upraven tak, že je na 163 snížen. Bleskojistky - ( bílá bužírka ), dle daného stroje, buď je na každé straně jedna, nebo je pouze jedna na celém stroji... Kryt bleskojistky je dílek "S" ale opět pozor, ne všechny stroje mají tento kryt.

 Další malá dírka u kraje ( třetí fotka ) je pro průchod ( vzduchové soustavy, drátek od pantografu / vzduchového válce, pokračuje do strojovny ).   

163_bok14163_bok13163_bok15_2

 Další krok je malá úprava pantografů.... narovnáme a trochu zkrátíme jeho kovové nožičky tak, aby se následně ( nebo spíše po laku ) mohl pantograf přilepit na nové podložky - 3 špendlíky.

163_bok10163_bok11163_bok12


 Spodní výzbroj

 Při použití pískovacích kolen a drobností na spodku skříně ( 4 popsané dílky "Y" ), je třeba trochu ubrousit plastový konec na pojezdu 372.

163_bok16163_bok18_2163_bok17

 Při použití dílků "Y" je na zvážení před jejich přilepením případné dobroušení kastle zespod o sílu leptu, tzv. o 0,3 mm. Aby se podvozky mohly stále volně natáčet... každý používá jiné poloměry oblouků. Druhá fotografie poukazuje na malá místa, která by se měla před lakem přetmelit, zatmelit můžeme i původní tovární otvory na čelech ( pro houkačky )...

163xx163_bok19

 Ostatní dílky : "T" - zvedací oka / "Z" - stěrače / "X" - tabulka Škoda / "U" - hák, šroubovka / "W" - zrcátka a navíc je v této sadě leptů i 8 brzdových hadic.


 Pokračování stavby modelu - lak

 Po osazení potřebných leptaných dílů můžeme model odmastit. Spodní přechody bočnice leptu na tovární kastli se přetmelí a dobrousí - označená místa na druhé fotografii nahoře. Dále byl tmelen otvor pro houkačku na čelech. Opět se vše odmastilo a model se mohl nastříkat do základové barvy. Po zaschnutí případně ještě dobrousíme, nebo opět tmelíme. Další barvy jsou pak konečně ty zajímavější.

 ( omluvte kvalitu prostřední fotky - focené pod lampičkou a v noci, jen pro dokumentaci )

 Třetí fotografie je pro srovnání přechodů bočnice, místo kde končí žebrování - prolisy. Ten schod tam být má...    

163_zaklad163_zelenaImg_2981_2  

 Denní světlo úplně mění barvu - odstínu zelené ( žaluzie na boku "dílek C" je dobré nastříkat zvlášť a přilepit až po laku kastle, proto tento dílek na fotografiích zatím chybí ).

163_zelena1163_zelena2163_zelena3

 Po vybraném a dokončeném barevném schématu přišly na řadu potisky. Dále dobarvení bočních rámů oken a desky pod nárazníky černou. Hlavičky špendlíků hnědě. Schody dle předlohy daného stroje, zde jsou žlutě.   

163_strecha163_potisky163_potisky2  

 Pantografy jsou před jejich přelakováním chycené pomocně na špendlíky. Ochoz na čele se mohl lakovat už s kastlí, ale jde to i takto dodatečně.

163_smetaky163_ochoz

 Další kroky

 - Zkrácení madla ( původní z 372 je moc dlouhé ).

163_madlo163_madlo2

 - Obarvení čísla - řadové tabulky / jiné číslo - toto zboží je od nás také k prodeji.

Radove-tabulky_obal Fotografie je pouze ilustrativní.

 - Obarvení ( volné, rozvěšené ) šroubovky. Pokud její konec zkrátíme, lze ji jednoduše nasadit a přilepit na originální plastový hák z tovární 372.

 - Obarvení brzdových hadic. Pokud použijeme barvu a teprve pak by jsme chtěli hadice ohýbat, barva se oloupe, test s lihovým fixem dopadl lépe, barva drží i po následném ohýbání hadic.  

263_navod22263_navod23


 A již začala kompletizace dílů zpět na model. Výzbroj střechy dle vlastní fotodokumentace, tu ale najdete v menu "Fotogalerie železnice". Jen pozor, oba přívody vzduchu pro pohyb pantografů vedou v jedné ose... Přilepena byla i spodní výzbroj ( pískovací hadice ) - již ve své černé barvě. 

163_smetaky2163x5163x7

 Krom dolepení továrních čísel, je model hotov. Níže už pár pohledů na střechu a její výzbroj

163x8163x10163x6


 Další fotografie modelu elektrické lokomotivy řady 163

163xx2_cb163xx3163xx5

163xx8_cb163xx6163x13

 Výhodou krom jiného je, že kastle je pohodlně odnímatelná, model je továrně osvětlen, má loukoťová kola, velkou tažnou sílu, možnost výměny dílů při nějaké mimořádné poruše továrního pojezdu. Atd..  

K této přestavbě se hodí i leptaný řídící pult ( náhrada za tovární plastový, kde je neodpovídající kontroler ).

 Tento výrobek nabízíme pod Kat.č. 163 IN

* Stanoviště - pult je součástí leptu přestavby *

163in_obal_2163-in

Článek publikován 1.9.2013 / Poslední aktualizace 20.7.2017


163c_5163e_5163_9

163-dcc_finale17_3163-dcc_finale19163-dcc_finale21


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.