Návod na přestavbu tovární lokomotivy 372 f. Kuehn na řadu 263 pomocí leptů, které jsou od nás k prodeji za 300 Kč.

Nová verze leptu - v prodeji od 15.10.2014

- Oprava sklonu klimatizace, doplnění stanoviště a různých řadových tabulek. 


Obtisky, na které se vyplatí si počkat, jsme nechali zhotovit od f. Jacek-Modely. Zde je náhled. Obtisky jsou již v tiskárně, budou k možnému dokoupení. 

Jaký je tedy postup ?

 Kastli oddělíme od podvozku lehkým odtažením stran, podvozek sám lehce vypadne. Následuje odstrojení všech dílků. Pozor : Okna na čelech, nejdříve čelní dvou-sklo - jeden kus, ten půjde jen tak, že krajní boční okna ( stahovací ) domáčkneme více do kastle ( ven ). Pak po vyjmutí čelního dvou-skla teprve vyndáváme ta boční stahovací.... Všechny dílky si dáváme bokem ( např. do krabičky ), některé budou opět potřebné...

263_popis163_5263_dily

 Střechu zarovnáme ( tovární žebrování na 372 je jiné, než na řadě 263, dále tím provedeme i změnu v rozmístění izolátorů, atd.. ), můžeme ji ubrousit frézkou, ořezat skalpelem, dorovnat pilníčkem, dočistit šmirgl papírem. Pozor na zachování dílků, které jsou zakroužkované modře...ty necháme

- tři fotografie níže - úprava střechy při použití skalpelu, pilníčku a šmirgl papíru

163a163c_3163d_3

- další tři fotografie - úprava střechy při použití modelářské brusky a šmirgl papíru. Dílky, které necháváme je dobré si navíc ještě přelepit lepící páskou. 

263_strecha263_strecha3263_brouseni

Dalším krokem již může být osazování leptů.


 Levá strana střechy ( víko k víku )

 Přilepíme dílek "A1" - ten menší. Pro zemnící vodiče vyvrtáme do kastle otvory 0,3 - 0,4 mm. Vedle dílku "A1" bude větší dílek "A" ten přilepíme na stranu tam, kde je originální ( plastové ) víko ( víko k víku ). Na dílek "A1" přijde nalepit ještě dílek "A2"

Následně můžeme přilepit na dílek "A" dílek "Q" - víko výlezu na střechu. Panty směřují na konec střechy. Dále použijeme dvě malá madla - dílky "A3", ( lept obsahuje náhradní ). A zalepíme je do dílku "A".

263_navod2263_navod6

 Pravá strana střechy

 Přilepíme dílek "B1" - ten menší. Pro zemnící vodiče vyvrtáme do kastle otvory 0,3 - 0,4 mm. Vedle dílku "B1" bude větší dílek "B". Na dílek ,,B,, přijde nalepit ještě dílek ,,B2,,. Vyvrtáme dva otvory pro zvedací oka, dílky ,,T,, a dílky zalepíme, ( lept obsahuje náhradní ).

263_navod3263_navod12_2

 Krajní dílky střechy "H" mají dva zámky pro nasávač ( dílky "M a N" ). Zešikmení dílku "H" směřuje na konec střechy. Po přilepení dílku "H" přilepíme jeden vybraný dílek "N" ( 3 druhy verze mřížky ) na kraj střechy. Dílek "M" ohneme konce a přilepíme také do zámku v dílku "H". Tento postup je stejný pro oba konce střech. 

363_stavba15263_navod10

 Střední část střechy

 Dílek "E" nalepíme tak, že jeho strana, kde jsou dvě širší desky - víka je více nahoře ( střecha není v rovině ). Širší víka mají následně malá madla v koncích - dílky "K". Dílky "K" 2x a dílek "L" 1x mají přidělaný zemnící vodič. Pro ten je v leptu připravená dírka. Tu nejdříve provrtáme vrtáčkem 0,3 mm skrz kastli. Pak na dvou dílkách "K" ohneme 4 malá madla. Teď můžeme přilepit dílky "K" na hlavní dílek "E". U dílků "L" nejdříve přilepíme ten s dírkou - pravé víko dole na dílek "E" pak provrtáme dírku. Další druhý dílek "L" - levý, přilepíme vlevo tak, že zemnící vodič prostrčíme do dírky vedle....

363_stavba6263_navod_2263_navod4     

 Žaluzie střechy - použijeme dílky "O" a "P"

Dílek "P" - širší žaluzie přijde na stranu, kde jsou 4 velká okna na tovární kastli.

Dílek "O" - přijde tedy na druhou stranu, nad žaluzie na boku kastle

Každá žaluzie má vyleptané 3 šrouby, ty přijdou přilepit na kastli směrem nahoru.

Pokud budeme chtít žaluzie nechat v základní stříbrné barvě, jejich nalepení na kastli provedeme až po laku.

Fotografie níže - označení všech zemnících propojek.

263_navod7


 Pokračování stavby modelu - lak

 Po osazení potřebných leptaných dílů můžeme tedy model ( střechu ) odmastit a nastříkat do základové barvy. Po zaschnutí případně ještě dobrousíme. Další barvy jsou pak konečně ty zajímavější. Boky kastle zůstaly v originálních barvách.

 Žaluzie na střeše dílky "O" a "P" se mohou přilepit až po laku kastle, proto tento dílek na fotografiích zatím chybí.

263_barva2263_barva3

 Další kroky

 - Zkrácení madla ( původní z 372 je moc dlouhé ).

163_madlo163_madlo2

 - Obarvení některých hnědých izolátorů na bílé ( krémové ).

263_navod15263_navod16

 - Obarvení pantografů a seškrábnutí barvy na smykadlech - ližinách.

263_navod17263_navod18

 - Obarvení čísla - řadové tabulky. Vybráno číslo 263 001-0 ( toto zboží je od nás také k prodeji ).

263_navod21

 - Obarvení ( volné, rozvěšené ) šroubovky. Pokud její konec zkrátíme, lze ji jednoduše nasadit a přilepit na originální plastový hák z tovární 372.

263_navod22263_navod28263_navod32  

 - Obarvení brzdových hadic. Pokud použijeme barvu a teprve pak by jsme chtěli hadice ohýbat, barva se oloupe, test s lihovým fixem dopadl lépe, barva drží i po následném ohýbání hadic.  

263_navod23263_navod31

 - Malou škvíru mezi žaluziemi schová kousek papírku, přestříkaného do šedé barvy střechy.

263_navod24263_navod29263_navod30

 Níže ještě pár fotografiích z průběhu přestavby.

263_navod19263_navod20263_navod26

 Po opětovném složení všech dílků továrních, a po dolepení dílků z leptu je model hotov.


 Zde na fotografíích níže je model 263 001-0 ještě bez pískovacích hadic.

263-001263-001g263-001j

263-001l263-001s263-001k


 Rozmístění izolátorů na střeše

263-001p263-001q263-001r


 263 001-0 spolu s 363 001-9

263363c263363b

 Po dolepení spodní výzbroje ( pískovací hadice ), a po výměně továrního pojezdu za pojezd mosazný, bez motoru. Model tedy na dalších fotografiích jako pojízdná maketa. Navíc byl odstraněn tovární nápis SOKV:ÚSTÍ N.L.  

263_spodni-vyzbroj2263_spodni-vyzbroj4263_spodni-vyzbroj5

 Výhodou kromě jiného je, že kastle je pohodlně odnímatelná, model je továrně osvětlen, má loukoťová kola, velkou tažnou sílu, možnost výměny dílů při nějaké mimořádné poruše továrního pojezdu, atd..  

 Nabízíme za poplatek osazení našich leptů ( 163, 263, 363 ), na kastli 372 a to i třeba na tu, kterou máte již nějaký čas doma. Při zájmu nám napište

K této přestavbě se hodí i leptaný řídící pult ( náhrada za tovární plastový, kde je neodpovídající kontroler ).

 Tento výrobek nabízíme pod Kat.č. 163 IN

Článek publikován 4.10.2013 / Poslední aktualizace 27.6.2015