Návod na přestavbu tovární lok.ř. 372 f. Kuehn na řadu 362 / 363 pomocí leptů. Velikost N / TT

363_patina5

363-csd_finale6_2363-csd_finale8363-csd_finale12

362-121-ceska-trebova-25-6-2015362-169-a362-169-ceska-trebova-25-6-2015

362-169-e362-169-d362-169-c

Nová verze leptu obsahuje :

 Bočnice a díly k přestavbě lokomotivy na řadu 162 / 163 / 362 / 363, dvě stanoviště a řadové tabulky ČSD / ČD, dále byl opravený sklon klimatizace a některé dílky jsou leptány na poloviční sílu - např. deska pod logo ČD. Velikost 1:120 TT. Cena 500 Kč

363_lept_2363_lept2363_lept3

Velikost 1:160 N. Cena 400 Kč

163_n_2163_n1163_n2


Obtisky z naší dílny pro 362 / 363 - velikost N 30 Kč / TT 40 Kč

Obtisk TT - ČD národní dopravce - aršík 2 ks 10 Kč

O_362_nO_362_tt_2O_cd_nar-dopravce_tt_2

Obtisky z naší dílny pro 363.5 Cargo- velikost N 50 Kč / TT 60 Kč

O_363_5_nO_363_5_tt_2362-a-363-cargo_2


Jaký je tedy postup ? - původní verze leptu

 Kastli oddělíme od podvozku lehkým odtažením stran, podvozek sám lehce vypadne. Následuje odstrojení všech dílků. Pozor : Okna na čelech, nejdříve čelní dvou-sklo - jeden kus, ten půjde jen tak, že krajní boční okna ( stahovací ) domáčkneme více do kastle ( ven ). Pak po vyjmutí čelního dvou-skla teprve vyndáváme ta boční stahovací.... Všechny dílky si dáváme bokem ( např. do krabičky ), některé budou opět potřebné...

163_verze2_navod_3363_lept_mala_sada_navod163_5

 Střechu zarovnáme ( tovární žebrování na 372 je jiné, než na 363, dále tím provedeme i změnu v rozmístění izolátorů, atd.. ), můžeme ji ubrousit frézkou, ořezat skalpelem, dorovnat  pilníčkem, dočistit šmirgl papírem. Pozor na zachování dílků, které jsou zakroužkované modře... ty necháme

- tři fotografie níže - úprava střechy při použití skalpelu, pilníčku a šmirgl papíru

163a163c_3163d_3

- další tři fotografie - úprava střechy při použití modelářské brusky a šmirgl papíru. Dílky, které necháváme je dobré si navíc ještě přelepit lepící páskou. 

 Dalším krokem již může být osazování leptů.


 Levá strana střechy ( víko k víku )

 Dílky "X2" nejprve od sebe oddělíme, pak se k sobě přilepí, otvory zachováme, další dílek "X3" přijde nalepit na dílek "X2". Pro zemnící vodiče vyvrtáme do kastle otvory 0,3 mm.

363_stavba363_stavba2

 Dílek "X1" a dílek "Y1" je jiný. Dílek "X1" přilepíme na stranu tam, kde je originální ( plastové ) víko ( víko k víku ).  Následně můžeme přilepit na dílek "X1" dílek "Q" - víko výlezu na střechu. Panty směřují na konec střechy. Dále použijeme dvě malá madla - dílky "X5" ( lept obsahuje náhradní ). A zalepíme je do dílku "X1".

Dílky "X4" jsou opravdu drobné, jejich ohnutí není zrovna lehké. Přilepíme je do připravených zámků v dílku "X1"

363_stavba3363_stavba10363_stavba12

 Pravá strana střechy

 Dílky "Y1" a "Y2" přilepíme na druhou stranu střechy. Krajní dílky střechy "H" mají dva zámky pro nasávač ( dílky "M a N" ). Zešikmení dílku "H" směřuje na konec střechy. Po přilepení dílku "H" přilepíme jeden vybraný dílek "N" ( 3 druhy verze mřížky ) na kraj střechy. Dílek "M" ohneme konce a přilepíme také do zámku v dílku "H". Tento postup je stejný pro oba konce střech. 

363_stavba4363_stavba5

363_stavba15363_stavba18363_stavba20

 Střední část střechy

 Dílek "E" nalepíme tak, že jeho strana, kde jsou dvě širší desky - víka je více nahoře ( střecha není v rovině ). Širší víka mají následně malá madla v koncích - dílky "K". Dílky "K" 2x a dílek "L" 1x mají přidělaný zemnící vodič. Pro ten je v leptu připravená dírka. Tu nejdříve provrtáme vrtáčkem 0,3 mm skrz kastli. Pak na dvou dílkách "K" ohneme 4 malá madla. Teď můžeme přilepit dílky "K" na hlavní dílek "E". U dílků "L" nejdříve přilepíme ten s dírkou - pravé víko dole na dílek "E" pak provrtáme dírku. Další druhý dílek "L" - levý, přilepíme vlevo tak, že zemnící vodič prostrčíme do dírky vedle....          

363_stavba6363_stavba7363_stavba8  

 Pro úplnost - z větší leptané sady tedy nepoužijeme dílky, které jsou zakroužkované červeně. Tyto dílky byly určené pro přestavbu na řadu 163.

363_stavba14    

 Příprava otvorů pro žaluzie - použijeme dílky "O" a "P"

 Dílek "P" širší žaluzie přijde na stranu malých oválných oken, ( malá oválná okna - leptaná jsou na té straně, kde jsou 4 velká okna na tovární kastli ).

 Každá žaluzie má vyleptané 3 šrouby, ty přijdou přilepit na kastli směrem nahoru.

363_stavba25363_stavba26

 Druhá strana s dílkem "O". Vyvrtáme otvory menším vrtáčkem, následně větším, dorovnáme jehlovým pilníčkem tak, aby přes novou žaluzii bylo vidět skrz, zároveň ale ponecháme nějaké místo pro její nalepení, okraj na kastli.

363_stavba21363_stavba22363_stavba23

 Pokud budeme chtít žaluzie nechat v této stříbrné barvě, jejich nalepení na kastli provedeme až po laku.

 Dalším krokem již následně může být příprava otvorů pro nová okna. Ta malá oválná ( leptaná ) - jsou dílky "R".  

363_stavba27363_stavba28363_stavba29  

363_stavba30363_stavba31363_stavba33  


 Bočnice

 Po začištění prolisů na továrních bočnicích ( bruskou a šmirgl papírem ) můžeme přilepit hlavní dílky "A" a "B" - nové bočnice. Před nalepením nových bočnic je ještě dobré udělat do tovární kastle pár děr vrtáčkem, které poslouží po nalepení pro další prolití vteřinovým lepidlem zevnitř - větší pevnost.

 Pozor na probroušení tam, kde už lept bočnice nebude, není....

 Po dobu schnutí vteřinového lepidla fixujeme bočnici např. kolíčky

363_stavba35363_stavba38363_stavba39

Druhá strana je obdobná, jen navíc připravíme otvory pro nová ( kulatá ) okna.... Použijeme zde dílek "A" - bočnici. 

363_stavba34363_stavba40363_stavba41

  Na bočnici "B" přilepíme žaluzii, dílek "C". Nebo při využití její stříbrné barvy, žaluzii nalepíme až po laku. 

  Dílky "D" - bateriák ( 2x ) přilepíme na dílky "A" a "B" - bočnice.

363_stavba49


 Detaily na střeše - závěsná oka


Protože jde o velmi jemné a drobné dílky - označení "T" je jistě dobré je nalepit až v závěru stavby ( před lakováním modelu ). Oka jsou zakroužkovaná, pro jasné znázornění, kam přijdou. Před lepením těchto dílků ještě daná místa provrtáme skrz kastli vrtáčkem 0,4 mm.

363_stavba43363_stavba45363_stavba51_oznaceni


 Pískovací kolena a tmelení modelu

 Při použití pískovacích kolen a drobností na spodku skříně ( 4 popsané dílky "Y" ), je třeba trochu ubrousit plastový konec na pojezdu 372. 

 Je na zvážení před jejich přilepením případné dobroušení kastle zespod o sílu leptu, tzv. o 0,3 mm. Aby se podvozky mohly stále volně natáčet... Každý používá jiné poloměry oblouků. Třetí fotografie poukazuje na malá místa, která by se měla před lakem přetmelit, zatmelit můžeme i původní tovární otvory na čelech ( pro houkačky )...

163xx363_stavba47_popis

 Ostatní dílky : "Z" - stěrače / "X" - tabulka Škoda / "U" - hák, šroubovka / "W" - zrcátka a navíc je v této sadě leptů i 8 brzdových hadic  


 Pokračování stavby modelu - lak

 Po osazení potřebných leptaných dílů můžeme tedy model odmastit. Spodní přechody bočnice leptu na tovární kastli máme již tmelené, tak i otvor pro houkačku na čelech. - označená místa na třetí fotografii nahoře. Model se může nastříkat do základové barvy. Po zaschnutí případně ještě dobrousíme, nebo opět tmelíme. Další barvy jsou pak konečně ty zajímavější.

 První a druhá fotografie níže je stav po první vrstvě základní barvy.

 Třetí fotografie je pro srovnání přechodů bočnice, místo kde končí žebrování - prolisy.    

363_zaklad363_zaklad4Img_2981_2

 Fotografie modelu ř. 363 z průběhu lakování...

 Žaluzie na boku dílek "C" a žaluzie na střeše dílky "O" a "P" se mohou přilepit až po laku kastle, proto tento dílek na fotografiích zatím chybí.

363_modra363_zluta2363_zluta3

363_barva363_barva2


 Další kroky

 - Zkrácení madla ( původní z 372 je moc dlouhé ).

163_madlo163_madlo2

 - Obarvení některých hnědých izolátorů na bílé ( krémové ).

263_navod15263_navod16

 - Obarvení pantografů a seškrábnutí barvy na smykadlech - ližinách.

263_navod17263_navod18

 - Obarvení čísla - řadové tabulky na výběr. Vybráno číslo 363 001-9 ( toto zboží je od nás také k prodeji ).

Radove-tabulky_obal_2 Fotografie je pouze ilustrativní.

 - Pokud model bude po kolejišti jezdit jedním směrem, můžeme ho osadit rozvěšenou šroubovkou, případně lze modelovat i rozvěšené brdové hadice. Možností je více. ( Odstraníme tovární spřáhlo ).

 - Obarvení ( volné, rozvěšené ) šroubovky. Pokud její konec zkrátíme, lze ji jednoduše nasadit a přilepit na originální plastový hák z tovární 372.

263_navod22263_navod28263_navod32  

 - Obarvení brzdových hadic. Pokud použijeme barvu a teprve pak by jsme chtěli hadice ohýbat, barva se oloupe, test s lihovým fixem dopadl lépe, barva drží i po následném ohýbání hadic.  

263_navod23263_navod31


 Po vybraném a dokončeném barevném schématu přišly na řadu potisky. Dále ruční dobarvení bočních rámů oken, desky pod nárazníky, desky pod malá hranatá loga Škoda a váhové tabulky černou. Čelní rámy oken stříbrně. Schody dle předlohy daného stroje, zde jsou žlutě.

363-001_a363-001_c_2363-001_d

 Po osazení pantografů a všech drobností se přestavba blíží ke konci. Ochoz na čele se mohl lakovat už s kastlí, ale jde to i dodatečně mimo model.

 Výzbroj střechy je dle dostupné fotodokumentace na internetu.

363-001_detail 363-001_detail5363-001_detail4

  Kromě dolepení pískovacích hadic je model hotov.


 Další fotografie modelu elektrické lokomotivy řady 363

363-001_barva8363-001_barva9363-001_barva7

 Po dolepení spodní výzbroje ( pískovací hadice ).

363_spodni-vyzbroj2363_spodni-vyzbroj3363_spodni-vyzbroj

363_spodni-vyzbroj4363_spodni-vyzbroj5363_svetla

 Výhodou kromě jiného je, že kastle je pohodlně odnímatelná, model je továrně osvětlen, má loukoťová kola, velkou tažnou sílu, možnost výměny dílů při nějaké mimořádné poruše továrního pojezdu, atd..  

K této přestavbě se hodí i leptaný řídící pult ( náhrada za tovární plastový, kde je neodpovídající kontroler ).

 Tento výrobek nabízíme pod Kat.č. 163 IN. Cena 30 Kč.

* Stanoviště - pult je součástí leptu přestavby

Článek publikován 30.9.2013 / Poslední aktualizace 20.7.2017


Další barevné variace řady 362/363

363_patina_2363_patina4363_patina5

363_patina8363_patina9363_patina7

363 009-2

362 ŽSR