Návod stavby vozů Es sk. 27 a 31

      Es_sestava7Es038r

Připraveno dle vlastního oměření skutečného vozu Rumunské výroby ! Drobné rozdíly vozu s plošinou jsou připraveny dle výkresů.

Kat.č. TT-Es27-Set    Velikost 1:120 TT. Cena pouhých 212 Kč za vůz. Set 7 vozů

Es_set_lepty_2Es_lepty1Es_lepty3

Es_lepty6Es_lepty7Es_lepty8

Es_doplnkyEs_podlahaEs039in

Es aktuálně :

Lepty - Ověřeno - V prodeji

Náklad - Z 3D tiskárny je připraven mástr - zvýšená / vyndavací podlaha pro dosypání různých materiálů, nebo k dopoložení jedné vrstvy kulatiny ( dřeva ). Díl je k možnému dokoupení za 35 Kč. 

Mástr z 3D tisku byl zaformován, v prodeji jsou kopie - odlitky

Es_naklad_3dtiskEs_naklad_3dtisk1Es_naklad_3dtisk2

Es_naklad_podlahaEs_naklad_podlaha1Es_naklad_podlaha2

Váha vozu :

Es lept - prázdný 13 g. Es BTTB - prázdný 17 g. Es Tillig - prázdný 18 g.

Zvýšená podlaha 10 g. Náklad dřeva - jedna vrstva 3 g. Celkem Es lept - ložený 26 g.


Z historie vozů Vte / Es :

Vte

 První dodávky pro ČSD začaly v roce 1965. Prvních 800 vozů bylo dodáno ještě se starými čísly: 4-10500 až 4-10999, po přečíslování v r. 1966 01 54 555 0 502-2 až 1 625-0 a 4-11500 až 4-11799 po přečíslování 01 54 555 1 626-8 až 1 999-9. Všechny vozy byly zařazeny do parku OPW a proto byly v režimu 01. Vozy z tohoto prvního roku dodávek jsou charakteristické vyššími čelnicemi přesahujícími výšku bočnice vozu - tomu odpovídá vůz Es produkce BTTB / Tillig. Tyto vozy se loga ČD a loga ČD-Cargo NIKDY nedožily.

O_es_bttb_tt1_2Es-k-prestavbe1Prestavba-3-es_finale1_3

 V letech 1966-69 pokračovaly pro ČSD další dodávky z Jugoslávie. Vozy byly dodávány s dvanáctimístnými čísly v intervalech 5550, 5552 a 5553. Po technické stránce došlo ke změně čelnic - jejich výška byla snížena na výškovou úroveň bočnice vozu. Mimo základního provedení bez ruční brzdy, kterého bylo dodáno 700 vozů v intervalu OPW 01 54 555 2502-0 až 3563-1 a 21 54 555 3564-5 až 3999-3, bylo dále dodáno 400 vozů s ruční brzdou na plošině a brzdařskou budkou v intervalu OPW 01 54 555 0002-3 až 0437-1 a 21 54 555 0438-5 až 0490-7. V r. 1972 a 73 pokračovaly dodávky další sérií 1200 vozů bez ruční brzdy. Došlo k mírné modernizaci vozů, na rozdíl od série z let 1965 a 1966. Vozy dostaly neprůběžné táhlo se zpruhou 2x200 kN a došlo ke změně v konstrukci představku vozu. Část vozů byla zařazena do parku OPW 01 54 552 0502-9 až 21 54 552 2999-1. ( Leptaná stavebnice )

Es_01_54_555_2903__18_09_1982_foto_mahel_035506

 Vzhledem k trvající poptávce po nových vozech v důsledku vyřazování předválečných typů vozů byly objednány další vozy Vte (Es) 27. konstrukční skupiny v Rumunsku. Dodávky byly v letech 1973 až 1975, bylo dodáno celkem 2800 vozů v provedení bez ruční brzdy i s ruční brzdou na plošině. Vozy byly konstrukčně shodné s vozy dodávanými z Jugoslávie a byly provozovány v režimech 01 (OPW) i 21 (RIV). Vozy bez ruční brzdy dostaly čísla 5523 502 až 999, 5524 502 až 999 a takto dále v intervalech 5525, 5526, 5527 a 5528 až do čísla 5528 899. ( Leptaná stavebnice )

Es-21-54-552-3072-6_vrutky_15_08_1991_foto_mahel_048302Es_21_54_552_5784-4_vrutky_21_08_1990_foto_mahel_046490Es_21_54_552_7_879-0_ropice_16_07_1999_foto_mahel_076151

Es_cd

 Shodnou bolestí obou typů vozů sk. 27 a 31 byla malá odolnost čelnic. Až v roce 1978 ve Vagónce Česká Lípa byla zahájena výroba vozu se zesílenou skříní a zvětšeným rozvorem z 5,4 m na 6,0 m. Es konstrukční skupina 10. Vůz je charakteristický zvýšenou bočnicí, přesahující rám vozu. Výtah textu : Parostroj a MM

Es_turnov

OPW bylo označení pro společný park nákladních vozů v rámci OSŽD (sdružení železnic východní Evropy); pro takto označené vozy platila jiná pravidla k jejich využití v mezistátní i vnitrostátní dopravě. Obdobný pool fungoval v západní Evropě s označením EUROP a na podobných principech dodnes funguje INTERFRIGO. Park OPW se budoval od poloviny 60. let (už první vozy tehdejší národní řady Vte dostaly toto označení) a zanikl někdy hned na počátku 90. let v souvislosti s rozpadem východního bloku. Text : Pan Mahel


- Zařazujeme do prodeje naše obtisky, které jsme si sami připravili :)

- Výběr z více čísel je samozřejmostí - sada na 7 leptaných vozů / 14 čísel. Velikost TT. Cena za aršík 70 Kč

Es27_obtisk_csd_2O-es-csd_2

Es27_obtisk_cdO-es-cd_2

 Obtisky ČSD pro první dodávanou sérii vozů Es se zvýšeným čelem ( produkce BTTB ). Aršík je pro 5 vozů, 18 různých čísel. Cena za aršík TT 50 Kč, H0 80 Kč

O_es_bttb_tt_3O_es_bttb_h0_3 Postup přestavby je popsán ZDE


Návod

Es_navodEs_navod1Es_navod2

Es_navod3Es_navod4Es_navod5

Es_navod6Es_navod7Es_navod8

Po nalepení kartonových zesilujících dílů jsou vozy připraveny k laku

7 vozů ze setu bude na kolejišti jistě zajímavá souprava

Es_sestava7_2Es_sestava7aEs_sestava7b_2


Lak / Patina / Obtisky

Es_sestava7d_2Es_sestava7e_2Es_lak

Es_lak1_2Es_lak2Es_lak3

Zářivka vytahuje barevné póry, na denním světle vypadá barva lépe

Es_lak4Es_obtisky_jugoslavieEs_obtisky_rumunsko1

Obtisky se po matném laku můžou patinovat, např. Umbrou Pálenou

Es_obtisky_lakEs_patinaEs_patina1

Patinovat se můžou také podlahy, pak už stačí jen osadit nárazníky a hurá do provozu :)

Es_patina2Es_patina3Es_patina4

Závěr stavby

Es_dokonceniEs_dokonceni1Es_dokonceni2


Dokončené modely

Es_finale2Es_finale17Es_finale18

Es_finale19Es_finale20Es_finale21

Es_finale3Es_finale4Es_finale5

Es_finale6Es_finale7Es_finale8

Es_finale9Es_finale10Es_finale11

Es_finale12Es_finale14Es_finale15


Fotografie ze stavby druhého setu - 14 spojených vozů Es

Es_nexEs_nex3_2Es14_finale

14 vozů Es v ucelené soupravě :)

Es14_finale1Es14_finale2Es14_finale3

Es14_finale4Es14_finale5Es14_finale6

Es14_finale7Es14_finale8Es14_finale9

Es14_finale10Es14_finale11Es14_finale12

Es14_finale14Es14_finale16Es14_finale17

Es14_finale18Es14_finale19Es14_finale20

Es14_finale21Es14_finale22Es14_finale24


Doplňující fotografie :

Ze stavby prvního vozu Vte / Es - Rumunsko

Es_stavba3Es_stavba4Es_stavba5

 Po nalepení kartonových zesilujících dílů a drobných leptaných dílů je už vůz - zástupce Rumunské výroby připraven k laku :) Jedna strana vozu je vybavena pevným, ale také rozpojitelným leptaným spřáhlem s tvarem šroubovky. Na druhé čelo pak bude dosazena kinematika PEHO.

( Funkčnost leptaných spřáhel byla testována v provozu )

Es_rumunskoEs_rumunsko4Es_rumunsko7

Středy nárazníků od TK sedí přesně, tedy 1060 mm

Es_rumunsko8Es_rumunsko10Es_rumunsko11

Ze stavby druhého vozu Vte / Es s plošinou - Rumunsko

Es_plosina_rEs_plosina_r1Es_plosina_r3

Pohled na plošinu

Es_plosina_r4Es_plosina_r5Es_plosina_r7

Spojení vozů spřáhlem, které je v ceně setu

Es_plosina_r12Es_plosina_r13Es_plosina_r14

Připravený vůz s plošinou k laku - zástupce Rumunské výroby

Es_plosina_r8Es_plosina_r9Es_plosina_r10

Es_plosina_r11Es_plosina_r15Es_plosina_r16

Es_plosina_r17Es_plosina_r18Es_plosina_r19

Ze stavby třetího vozu Vte / Es - Jugoslávie

Es_jugoslavie1Es_jugoslavie2Es_jugoslavie3

Es_jugoslavie4Es_jugoslavie5Es_jugoslavie8

Ze stavby čtvrtého vozu Vte / Es - s plošinou - Jugoslávie

Es_jugo_plosinaEs_jugo_plosina1Es_jugo_plosina2

Es_jugo_plosina3Es_jugo_plosina4Es_jugo_plosina12

Níže jsou 4 druhy / vozy Vte / Es, ale každý je něčím jiný

Es_jugo_plosina6Es_jugo_plosina7Es_jugo_plosina9


Doplňující fotografie předlohy

Es038Es038cEs038f

Es038gEs038hEs038j

Es038kEs038kkEs038ll

Es038mmEs038nnEs038oo

Es038pEs038pp_2Es038ppp

Es038r_2Es038ssEs038v

Článek publikován 26.8.2016 / Poslední aktualizace 21.5.2017