Lokomotiva řady 242 (řada S 499.02, tovární typ Škoda 73E) je konstrukčním pokračováním lokomotiv řady 240. Největší změnou oproti řadě 240 je užití celokovové lokomotivní skříně, vypuštění elektrodynamické brzdy a úpravy na pomocných pohonech. Další význačné rysy z předcházejících střídavých lokomotiv zůstaly zachovány, a to zejména pojezd (požadavek ČSD), ačkoliv v roce 1975 již dodala Škoda podobné lokomotivy, avšak již s podvozky II. generace pro BDŽ - řada 44. Lokomotiva 242.286 převzatá 30. listopadu 1981 byla poslední lokomotivou tzv. I. generace dodané pro ČSD. Přezdívá se jí Plechovka nebo Plecháč.

Tyto stroje byly dlouho typické pro oblast bývalé Jihozápadní dráhy, postupně se však v provozu dostaly i do Brna, kde jejich počet v osobní dopravě později narostl. V jihozápadních Čechách se používaly i v nákladní dopravě. Po dělení železnic v roce 1993 zůstala celá řada v majetku Českých drah. Se stroji této řady se lze setkat i na Slovensku, kde zajišťují vyrovnávku výkonů za stroje řady 350.

V roce 2012 byly firmou ZOS Zvolen zakoupeny 4 lokomotivy bulharské řady 43.5, které se následně podrobily opravě a přizpůsobení pro provoz v Česku a na Slovensku. Konkrétně se jednalo o stroje 43.523, 43.543, 43.554 a 43.555. Dva stroje byly se zachováním původních inventárních čísel dodány slovenským dopravcům Railtrans International (242.543) a Lokorail (242.555). Dvěma strojům pro českou firmu Loko Trans byla Drážním úřadem přidělena čísla 242.287 (ex 43.554) a 242.288 (ex 43.523), takže číselně navázaly na poslední českou lokomotivu této řady.  

Text převzat z Wikipedie

Stavba tohoto stroje je popsána ZDE

Video