Kolejiště 2015

Segmenty na pravé straně od hlavní stanice - díly 3, 4 a 5

Pp_segment_17_4_2015h_2Pp_3_5_2015bKolejiste_15_5_2015b_2

 První deska "díl 3" viz foto níže má rozměry 55 x 105 cm a druhá deska "díl 4" je o rozměrech 100 x 180 cm, třetí deska "díl 5" na které bude kromě jiného koncové nádraží lokálky je 155 x 55 cm. Stavba rámů "4 a 5" začala 15.4.2015. Všechny tři segmenty uzavírají pravou stranu kolejiště. ( Celkový tvar kolejiště bude ve tvaru "U" ). Max. klesání / stoupání bylo dodrženo 1-3 cm / 1 m délky kolejí. První fotografie nejsou tak zajímavé, ale rám je nutný základ. Stavba rámů byla pojata, jako lehké ( přenosné ) konstrukce. Nejmenší poloměr oblouků je v tunelu a to R396, ostatní oblouky hl. tratě jsou R500, nebo i více - dle poměrů. Lokální trať má nejmenší poloměr R396. Koncové nádraží bude zapezpečeno mechan. návěstidly. 

Pp_ramPp_ram1

Pp_ram2Pp_ram4Pp_ram6

 Připevněné vedení hlavní trati. Prostor ve střední části segmentu bude patřit nějakému lesíku.

 První pokládka 140 cm kolejí...štěrkování, betonový propustek, příprava skály v tunelu...

Pp_ram10Pp_ram8Pp_ram11

Pp_ram15Pp_ram13Pp_segment_17_4_2015f

Zastávka pod budoucím lesem - nástupiště je 75 cm dlouhé a bude tvořeno z betonových leptaných panelů

Pp_segment_17_4_2015Pp_segment_17_4_2015aPp_segment_17_4_2015g

 Celkové pohledy. Hlavní trať na nových segmentech je téměř celá položena a zaštěrkována - celkem 660 cm. Oblouky jsou klopené. Podle těchto rozměrů se dá předběžně dopočítat celková délka hlavního okruhu. Hl.nádraží 3 m, P segmenty 6,6 m, skryté nádraží 3 m, L segmenty 7 m. Celkem 19,6 m.

Pp_segment_17_4_2015bPp_segment_17_4_2015dPp_segment_17_4_2015h_3

Tunely - papírový tubus

Pp_19_4_2015Pp_19_4_2015bPp_19_4_2015f

Pp_19_4_2015cPp_19_4_2015dPp_19_4_2015g

Návěstidla a nová silnice.

Pp_20_4_2015Pp_20_4_2015aPp_20_4_2015silnice

Terén - hrubá vzdušná stavba z kartonu.

Pp_21_4_2015Pp_21_4_2015aPp_21_4_2015b

Pp_21_4_2015cPp_21_4_2015dPp_21_4_2015e

Příprava skal.

Pp_21_4_2015fPp_21_4_2015hPp_21_4_2015i

Natírání terénu a zapojení dvou párů blikačů.

Pp_22_4_2015Pp_22_4_2015bPp_22_4_2015c

Trocha zeleně.

Pp_23_4_2015Pp_23_4_2015aPp_23_4_2015c

Pp_23_4_2015dPp_23_4_2015ePp_23_4_2015h

První VIDEO těchto segmentů najdete ZDE

Terén na druhé části - hrubá vzdušná stavba z kartonu. Pokračování tratě - lokálky.  

Pp_24_4_2015cPp_24_4_2015dPp_24_4_2015e

Skály, skály a zase skály...

Pp_24_4_2015fPp_24_4_2015gPp_24_4_2015h

První zeleň tohoto segmentu. Les bude pokračovat kolem stoupající silnice, až k trati lokálky.

Pp_26_4_2015Pp_26_4_2015bPp_27_4_2015

Pp_27_4_2015aPp_27_4_2015bPp_27_4_2015c

Pod polem řepky vede drobný zářez - odtok vody. 

Pp_27_4_2015ePp_27_4_2015f

 Leptané panely a přechod posloužily také na nechráněném přejezdu. Tato zastávka bude mít časem také nějakou menší leptanou "boudu" pro cestující. 

Panely_krajinaPrechod_tt_krajinaPrechod_tt_krajinaa

Nahrané druhé video těchto segmentů - R s řadou 750

Prechod_tt_krajinaa_2Pp_28_4_2015Nákres koncové stanice lokálky.

Štěrkování lokálky a vlečky.

Pp_1_5_2015Pp_1_5_2015aPp_2_5_2015

Jedna dominantní patinovaná stavba - plastový Auhagen...

Kostel_2_5_2015Kostel_3_5_2015bKostel_3_5_2015c

Pár pohledů na stavby... 

Pp_3_5_2015Pp_3_5_2015aPp_3_5_2015b

Celkový pohled. V pravé dolní části bude ještě segment - díl 5 ( koncová stanice lokálky ).

Kolejiste_15_5_2015d_2....Nahrané VIDEO, ke shlédnutí ZDE

 Úprava a natírání základního terénu. V pozadí je vidět zatím ještě nijak upravená / ořezaná deska pro lokální trať. Za mostem vlak najede do levého oblouku, po pravé straně objede les a nějakou zříceninu na kopci, možná to budou Trosky v Českém ráji ? Aby to turisté neměli k památkám tak daleko, bude zároveň v levém oblouku malá zastávka. Za zastávkou vlak najede do pravého oblouku, ale to už bude v blízkosti vjezdového mechan. návěstidla koncové stanice. Ta bude na dalším segmentu "5".

P_segmenty_29_5_2015P_segmenty_31_5_2015P_segmenty_31_5_2015a

Krajina se začíná pomalu rýsovat...

P_segmenty_31_5_2015bP_segmenty_31_5_2015dP_segmenty_31_5_2015e

....Další fotografie po přestěhování kolejiště najdete ZDE

Článek publikován 16.4.2015 / Poslední aktualizace 5.9.2015