11.2.2015 - Úplný začátek nápadu segmentového kolejiště TT a stavba prvního rámu. Vše je popsáno ZDE

Kolejiste_4_2_2016c_2498_tt12

5.9.2015 - Stěhování našeho segmentového kolejiště o pár metrů jinam....Konečně se rýsuje místnost, která je k tomu přímo určena, nová plocha 25 m2 poskytne rozšíření stávajících dílů. Určitě se bude na co dívat, v plánu je vymodelovat také např. novou stanici Praha Mas.n....A aby se Vám nové fotografie a nová nahraná videa líbila, bylo také dbáno na dostatečné osvětlení místnosti a vhodný odstín modrého pozadí.

6.9.2015 - Stěhování dalších segmentů. Poslední soupravou k uklizení se stala jednotka 460. V nové místnosti jsou segmenty drženy především kovovou vzpěrou, chycenou do zdi. Níže je už vidět pevné uložení prvního segmentu :)

Stehovani_6_9_2015aStehovani_6_9_2015dStehovani_6_9_2015e

 A stejným způsobem uchycený druhý segment. V pravé části je vidět původní deska pro koncovou stanici lokálky 60 x 170 cm, dle dispozic bude nakonec rozměrem 80 x 170 cm.

Stehovani_6_9_2015fStehovani_6_9_2015gStehovani_6_9_2015h

 A další segmenty, jen samá práce...Segmentový díl "6" se bude celý předělávat, nově je o 90° otočený, odjezdová strana tedy již nepovede levým obloukem, ale vznikne malé pravo-levé esíčko. Naštěstí s tím bylo počítáno a proto zde nevznikla žádná ( zbytečná ) zeleň. Dle dispozic dojde u dílu "6" ještě k prodloužení o 8 cm. Než bude kolejiště opět sjízdné, chvilku to potrvá.

Stehovani_6_9_2015iStehovani_6_9_2015jStehovani_6_9_2015m

 8.9.2015 - Segmentový díl "6" v plné rekonstrukci. Původní 3-kolejnou výhybnu nahradí středně veliká stanice, kde hlavní tratí bude dvoukolejka s odbočnou vedlejší tratí. 

Kolejiste_upravy8_9_2015Kolejiste_upravy8_9_2015a

16.9.2015 - Tady je již díl "6" předsunutý a vzniká nové vedení hlavní trati. A aby toho nebylo málo, hlavní trať - rám dvoukolejky se ještě musí popustit o 5 cm níž. Pak při max. klesání 2 cm / 1 m délky spadne o dalších 6 cm a někde ( pod modrou plachtou ) se otočí. 

Dvoukolejka_15_9_2015Dvoukolejka_15_9_2015aLokalka_16_9_2015o

 Práce probíhají i na segmentovém dílu "4" kde se pokračuje s vedením lokálky. Hlavní důvod byl v nerozhodnosti, jaké použít opěrné zdivo pod mostem. Osazeno bylo také mechan. vjezdové návěstidlo před Novou Lhotou. Lokální trať bude objíždět větší zalesněný kopec po své levé straně se zříceninou hradu ( Trosek ), nebo nějaké napodobeniny a po pravé straně se bude modelovat ještě jeden menší kopec. Lokálka povede esíčkem, ve kterém se bude skrývat zastávka, právě pro turisty. Technik, jak udělat kopec je hodně, zde padla volba také na montážní pěnu...no...z jedné tuby toho moc není, ale už se trochu rýsuje... :) Místy už je poznat ráz terénu, v tunelu je už tma a most už stojí na pilířích.

Lokalka_16_9_2015Lokalka_16_9_2015bLokalka_16_9_2015d

Lehce prořezaná pěna a hrubé zatahování terénu. Dále se už rýsuje také druhý kopec z další tuby montážní pěny. 

Lokalka_16_9_2015iLokalka_16_9_2015jLokalka_16_9_2015m

Lokalka_16_9_2015qLokalka_16_9_2015rLokalka_16_9_2015t

19.9.2015 - Barvení terénu, usazená trať lokálky.......krajina a výroba stromků a keřů...

Kolejiste_19_9_2015jKolejiste_19_9_2015bKolejiste_19_9_2015a

Smíšený les je rozdělen polní cestou, která se bude později ještě patinovat. A v lese už vyrostlo také pár hub.

Kolejiste_19_9_2015dKolejiste_19_9_2015eKolejiste_19_9_2015h

22.9.2015 - Dokončené skryté nádraží ( pod Novou Lhotou ) pojme až 7 souprav. Teprve teď se mohla samotná Nová Lhota trvale připevnit k hlavnímu rámu.

Kolejiste_22_9_2015dKolejiste_22_9_2015eKolejiste_22_9_2015f

Stavba stanice - Lokálka vede do nového skrytého nádraží. Stanice je již popuštěna o 5 cm níže a tím lokálka neplánovaně stoupá. Nástupiště budou s podchodem. Výtažná kolej ( pod arkádou ) bude hojně využívaná, ve stanici bude probíhat také přepřah lokomotiv - elektrika / diesel, nebo přípřež nákladů jedoucích na lokálku. Kolej u nástupiště 1A nechá odpočinout Os složený z 852+Btn053 před dalším výkonem na lokálce.

Kolejiste_22_9_2015Kolejiste_22_9_2015aKolejiste_22_9_2015b

Tady už roste nový terén, bude tu dost skal...

Kolejiste_22_9_2015gKolejiste_22_9_2015iKolejiste_22_9_2015l

Pár pohledů...

Kolejiste_22_9_2015mKolejiste_22_9_2015nKolejiste_22_9_2015o

Kolejiste_22_9_2015qKolejiste_22_9_2015rKolejiste_22_9_2015s

23.9.2015 - Usazení a zapojení přejezdového zařízení na lokálce ( pod Troskami ) - jen kříže se musí dosadit jiné...V pozadí také už vykukuje Př k mechan. návěstidlu - vjezd do Nové Lhoty.

 Natírání terénu kolem nových skal, kolejové propojení L zhlaví Nové Lhoty ( esíčko ). Testovací soupravou sjízdnosti nových úseků se stala také zamrajda s dlouhým balmem... 

Kolejiste_23_9_2015Kolejiste_23_9_2015aKolejiste_23_9_2015d

Malá kolejová oprava. Výroba dalších listnatých stromků....ani to nevypadá, ale je jich tam přes padesát...

Kolejiste_23_9_2015eKolejiste_23_9_2015bKolejiste_23_9_2015c

 Patinování kolejí a sázení vyrobených stromků. Cestující v zastávce už netrpělivě vyhlížejí osobní vlak. Budova zastávky, jak už bylo psáno dříve, bude leptaná stavebnice, snad se k návrhu dostaneme ještě letos...

Kolejiste_23_9_2015iKolejiste_23_9_2015jKolejiste_23_9_2015n

Kolejiste_23_9_2015kKolejiste_23_9_2015lKolejiste_23_9_2015o

24.9.2015 - Malé pokračování s krajinou...

Kolejiste_24_9_2015Kolejiste_24_9_2015a

27.9.2015 - Osazení značek, natírání terénu, oprava plochých skal a jeden smrkový les se přemístil...

Kolejiste_27_9_2015aKolejiste_27_9_2015bKolejiste_27_9_2015h

30.9.2015 - Kompletní renovace skal. Sádra na papírovém základu. Barva skal se ještě změní více do šeda...zde byla testovaná technika - barvy nanášené tupováním....

Kolejiste_30_9_2015Kolejiste_30_9_2015aKolejiste_30_9_2015b

8.10.2015 - Štěrkování a patinování nových úseků.

Kolejiste_8_10_2015pKolejiste_8_10_2015rKolejiste_8_10_2015s

 Také lokálka se už dočkala štěrku a vzniká 45 cm dlouhý peron v zastávce "Troskovice". Na první testovací jízdu byl přizván motorový vůz 820 021-4 ( odlitek doplněn leptanou bočnicí ).

Níže je pár foteček, když už se vrací zpět do Nové Lhoty.

Kolejiste_8_10_2015Kolejiste_8_10_2015bKolejiste_8_10_2015d

Kolejiste_8_10_2015eKolejiste_8_10_2015gKolejiste_8_10_2015i

Tady vyrostl peron z leptaných panelů, níže je vidět, že leptík lze použít také v oblouku. Zastávka ještě nemá určený název. 

Kolejiste_8_10_2015lKolejiste_8_10_2015mKolejiste_8_10_2015n

10.10.2015 - Tvorba skal a trocha víkendového jezdění.

Kolejiste_10_10_2015Kolejiste_10_10_2015fKolejiste_10_10_2015a_2

R šplhá do Nové Lhoty. Dvou Bajmů se zmocnil také mimořádně stroj řady 781 :)

Kolejiste_10_10_2015cKolejiste_10_10_2015eKolejiste_10_10_2015z

 Z druhé strany šplhá MOs složený netradičně z 820.021 ( náhrada za řadu 842 ), s přípojnými vozy řady 021.

Kolejiste_10_10_2015hKolejiste_10_10_2015lKolejiste_10_10_2015m

Kolejiste_10_10_2015nKolejiste_10_10_2015oKolejiste_10_10_2015p

MSp v čele s 850.009 a s vozy řady Baim byl po svém výkonu odstaven na kussou kolej pod arkádou.

Kolejiste_10_10_2015rKolejiste_10_10_2015uKolejiste_10_10_2015s

Kolejiste_10_10_2015vKolejiste_10_10_2015wKolejiste_10_10_2015ww

12.10.2015 - První VIDEO v nové místnosti...

13.10.2015 - Pokračování na skalách, dále se postavila leptaná zastávka s příhodným názvem TROSKOVICE. Původně jde o leptík z návodu "Hradlo malé / zastávka". Stavbu už stačí pouze usadit do terénu. Níže už trocha skal, leč pořád to není ono...ještě se to opět přebarví...

Kolejiste_13_10_2015Kolejiste_13_10_2015gKolejiste_13_10_2015a

14.10.2015 - Nová leptaná zastávka "Dohalice" už našla své místo :) Také leptaný přístřešek pro kola bude někde umístěn...

25.10.2015 - Na kolejiště zavítala také řada 498 od J.P. a 961 od MM. Dnešní den byl ve znamení modrém...

498_tt16498_tt3

498_tt11498_tt15Sysel_okna3_2

O pár chvil později se to už zase více červenalo. Motorový vůz 893.005 prvně pózuje před fotoaparátem v Nové Lhotě.

893-005_na-kolejisti893-005_na-kolejisti1893-005_na-kolejisti4

28.10.2015 - Stavba koncové 3.kolejné stanice lokálky - Vrškovice. Tento segmentový díl uzavíra pravou stranu kolejiště. Název stanice odpovídá tomu, že jde o nejvyšší místo celého kolejiště. Malá stanička ve které bude probíhat hojně posun Mn, u první koleje bude probíhat nakládka dřeva a uhlí. Depo nabídne prostor pro zbrojení a nocování nějakého parního stroje. Hlavní vozbu z Nové Lhoty bude zajišťovat především Mos složený z řady 820 a Bixe 020. Sp vlak ( zároveň také kapacitně maximum, které se vejde do peronu u druhé koleje ) bude složen z řady 720-754 a 2 x Baim 053. Návěstidla zde budou mechanická, jeden vjezd a jeden skupinový odjezd.

Kolejiste_27_10_2015Kolejiste_27_10_2015bKolejiste_27_10_2015c

31.10.2015 - Pokračování s koncovou stanicí. Třetí kolej je položena pouze provizorně, bude doplněna trojcestnou výhybkou do depa. Před stanicí se již klikatí silnice, která lehce kopíruje horský potůček. Ten bude ještě částečně v obležení skal. Na tomto dílu byly použity serva od MTB.

Kolejiste_31_10_2015e3vyhybka_stara-paka-5_7_2015_2Kolejiste_31_10_2015f

 Horský potůček již v obležení skal, tedy zatím alespoň v obležení montážní pěny :) V pozadí nejvyššího kopce stále chybí zdejší dominanta - zřícenina hradu Trosky...  

Kolejiste_31_10_2015hKolejiste_31_10_2015jKolejiste_31_10_2015k

 Obyvatelům Nové Lhoty se doneslo, že železniční spojení s Troskovicemi a Vrškovicemi bude v brzké době, první skupina tedy již obdivuje vzácný to stroj řady 820, který zde bude turnusován :) 

Kolejiste_31_10_2015lKolejiste_31_10_2015mKolejiste_31_10_2015g

2.11.2015 - Osazování leptaných panelů z naší produkce. Koncová stanice dostala svůj ovládací pult. Jelikož jsme přešli na digitál, přepínačů tam moc není :)

Kolejiste_2_11_2015Kolejiste_2_11_2015bKolejiste_2_11_2015c

Barvení leptaných přechodů, osazování dalších značek, později se nové značky ještě vypatinují.

Kolejiste_2_11_2015gKolejiste_2_11_2015hKolejiste_2_11_2015f

 Nástupiště v Troskovicích už má také první cestující. Turnusová 820.021 již v digitální podobě :) Již brzy pro Vás natočíme další video....Jízdu Mos Nová Lhota - Troskovice - Vrškovice...

Kolejiste_2_11_2015eKolejiste_2_11_2015jKolejiste_2_11_2015l

 Osazení dalších stromů, převážně domácí výroby, u nástupiště jsou použité také leptané kmeny - kostry. První turisté si dávají výšlap ku hradu, leč stále tam žádný není :) Tak se alespoň rozhlédnou po kraji... 

Kolejiste_2_11_2015pKolejiste_2_11_2015q_2Kolejiste_2_11_2015s

4.11.2015 - Zahájení provozu do koncové stanice Vrškovice. Zastávka Troskovice dostala pár dalších detailů. 

Kolejiste_4_11_2015c_2Kolejiste_4_11_2015dKolejiste_4_11_2015e

Kolejiste_4_11_2015fKolejiste_4_11_2015hKolejiste_4_11_2015i

Slibované VIDEO je rozděleno na 2 části

6.11.2015 - Příprava leptaných detailů v koncové stanici, také váha tu nemůže chybět. Dále byla napuštěným papírem potažena pěna nových kopců a skal...

Kolejiste_6_11_2015Kolejiste_6_11_2015bKolejiste_6_11_2015xd

 Staniční budova v koncové stanici bude jak jinak, než z leptu, tento nový projekt další stanice a vodárny připravíme ještě letos. Vzor stanice Kopidlno - trať 061.

 Váha je již ve svém laku a v pozadí se už chystá leptaná brána otevíraná servem. Prvním obyvatelem Vrškovic je drážní zaměstnanec.

Kopidlno6Kopidlno13Kolejiste_6_11_2015xb

7.11.2015 753.187 s digi deskou od Martina Holzmana, k té bylo navíc přidáno osvětlení stanoviště. Na fotografiích byl Brejlovec mimořádně zastižen v čele Sp vlaku s vozy Baim, osud "187mi" je však zpečetěn pouze na nákladní dopravě s druhým brejlovcem - odlitkem / maketou.

753_digi2753_digi7753_digi10

A tady je už v akci v čele nákladního vlaku...

753_digi11753_digi14753_digi16

14.11.2015 - Pokládka kolejí v koncové stanici, kde celé depo je nakonec situováno obráceně. Terén je už v barvě. Osazené a přes servo zapojené vjezdové mechan. návěstidlo. Přechod segmentů bude maskován hustým lesem. V depu je malá prohlížecí jáma a leptaná "střední hala". Poslední kolej v depu nese známky po snesené výhybce ( beton. pražce ). Na odříznuté kussé koleji jsou letité vraky prorostlé zelení.

Kolejiste_14_11_2015bKolejiste_14_11_2015cKolejiste_14_11_2015e

 První ranní MOs 5520 v úseku Vrškovice - Troskovice - Nová Lhota. Mimořádně s vozem 020, ten bude nocovat v N.Lhotě a na první obrat nebude nasazován. Křižující spoj ze stanice Vojtov hl.n a Dolní Jeřičky má v čele zamračenou 749.250 a mimořádně také leptaný poštovní vůz F5.

Kolejiste_14_11_2015jKolejiste_14_11_2015lKolejiste_14_11_2015m

 820.021 zachycena u vjezdového návěstidla při obratu zpět z N.Lhoty, zde jako MOs 5521. Po svém krátkém výkonu byl motoráček odstaven do depa. 

Kolejiste_14_11_2015nKolejiste_14_11_2015oKolejiste_14_11_2015p

5.12.2015 - V koncové stanici je konečně velikostně odpovídající staniční budova. Jde o lept stanice Kopidlno z naší nabídky. Měla tu být také budova vodárny, ta ale našla hned své místo v Nové Lhotě. Leptaná stavba vodárny se tedy bude muset postavit ještě jednou. Budovy už stačí jen usadit do terénu. Elektricky byla zapojena mechan. návěstidla - vjezdu do N.Lhoty. Ideálním řešením, bylo připojit samotnou na zpětné hlášení serva - pohonu vjezdu.

 Jinak žádné vélké práce na kolejišti nehledejte, je malá tvůrčí pauza a práce ( když je čas ) jsou teď zaměřeny na postupné osazování vozových dekodérů do provozně nejdůležitějších vozů. Dnes se stal digitální Balm 020.016, takže mu už nebudou svítit pořád všechna světla, hlavně ta koncová ( 4 ks ). A když už elektrická přestavba vozu, tak byl vůz doplněn ještě dodatečně o druhý okruh osvětlení - zářivky. Níže už pár fotek, jak se s tím dá vyblbnout :) Tento dekodér za 195 Kč máme také v naší nabídce zboží.

 Letos se tedy už moc práce na kolejišti nepohnou, jak ale bylo již psáno, v roce 2016 by mohla vzniknout nová stanice Praha Mas.n. včetně trianglu a výzvou se stala také stanice Turnov, která by byla tou nejhlavnější celého projektu. Ale v porovnání s předlohou tady v TT půjde spíše o Turnovek, nebo ještě lépe, Turnoveček. Kdo Turnov zná / pamatuje, tak nejhezčí bude provozně posun z koleje č.23 za výhybku č.1 a pak do stanice. Kdo to nezná, tak v Turnově se jezdí z jednoho směru "úvratí"....... Nápadů je pořád dost, práce ale mnohem víc :)

Celý projekt by pak mohl vypadat asi takto :

Dvoukolejná el. hlavní trať : Praha Mas.n. - malé skryté nádraží - Vojtov hl.n. - malé skryté nádraží s vratnou smyčkou 

Jednokolejná hlavní trať : Vojtov hl.n. - 3.kolejné skryté nádraží - Dolní Jeřičky - Nová Lhota - Vojtov zastávka - Turnov

Z této trati je pak vedena lokálka : Nová Lhota - Troskovice - Vrškovice

Jednokolejná trať z Turnova, dále směr Železný Brod ( Tanvald / St.Paka ) = malé skryté nádraží a vratná smyčka

Jednokolejná trať z Turnova, dále směr Liberec = malé skryté nádraží a vratná smyčka

- - - tyto dvě tratě navíc ještě s možností "jezdit okruhem" 

Jednokolejná trať Turnov - Turnov město - Karlovice - 3. kolejná Hr.Skála pro křižování - dále směr Jičín = malé skryté nádraží a vratná smyčka

 Celý projekt / vozidla budou představovat dobu první poloviny 90.let. Řazení souprav bude převážně dle grafikonu z roku 93/94. Vše se dá dohledat na těchto stránkách ZDE

 Jízda vozidel nebude jen náhodná, k tomu bude určitě vytvořen odpovídající grafikon opakující se v nějaké časové smyčce. 

 Provozně zajímavé by bylo nasazení Sp 1942 / 1947. Ve složení 853+853+5*Bnp+853. Tento "ropovod" by jel v úseku Praha Mas.n. - Vojtov hl.n. - Dolní Jeřičky - Nová Lhota - Vojtov zastávka - Turnov. Přední část 853+853+3*Bnp dále směr na Tanvald a zadní část 853+2*Bnp směr Liberec.

020_dcc020_dcc1020_dcc2

020_dcc4020_dcc5020_dcc6

020_dcc7020_dcc8020_dcc9

4.1.2016 - Kolejištěm se prohnala synova BR56 na nostalgické jízdě. 56ka je stará BTTB mašinka, která dostala nový motor, zvukový dekodér, figurku strojvedoucího a v závěru ještě osvětlení SM Led. Video najdete níže.

6.1.2016 - Čerstvě digitální 850.009 nasazena opět do provozu. Přípojné vozy Baim 053 pro MSp, vůz 050 pro MOs. Zajímavou změnou je navíc přiřazení poštovního vozu Fa.

850_digi6_2850_digi3_2850_digi9_4

850_digi8_2850_digi10_2

 Na lokálku se podívala postrkově také řada 810 se svým vozem 010. 810 letité LPH, 010 LPH doplněna o leptanou bočnici. Rozdíl bočnic a průhlednost oken je vidět i z dálky...

820010810a820010810b

11.1.2016 - Nová posila pro budoucí depo Turnov. Leštěná 781.194. Při foto-šou zapózovala také starší 781.550, která má 600mm žlutý pruh dodělávaný ručně a také má dodělaný tlumič. ( V té době jiná možnost nebyla ). Teď po letech přišlo "srovnání" ruční a tovární práce...a je vidět, že 550ka ostudu neudělá :)

781-194b781-194c781-194d

781-194e781-194f

13.1.2016 - VIDEO s digitální 850.009 ( páté video z naší zašívárny ). Na zvukový projekt od Jacka bylo opět přidáno naše hlášení. Je zde slyšet malá úprava. Stanice Vojtov hl.n. se bude jmenovat jinak, a to nakonec Praha-Vojtov ( po synovi ), kde předlohou bude stanice Praha-Vysočany, takže celá spodní ještě "nedokončená" stanice bude vypadat později jinak a díky tomu, že trať směr na Turnov bude vidět, dojde asi také ke zrušení 3.kolejného skrytého nádraží. Je vidět, že celý projekt kolejiště je ještě hodně otevřený...

18.1.2016 - Tvorba krajiny a výroba dalších stromků z purexu...Kopec v pravé části jich spolkne více než stovku...výroba byla rozdělena na dvě hlavní části cca 60 ks a 42 ks. Dále byl kopec doplněn o různé keře a jiné stromy v menší míře od různých výrobců. V lese vyrostlo také pár hub. 

Kolejiste_18_1_2016Kolejiste_18_1_2016aKolejiste_18_1_2016b

19.1.2016 - Druhá etapa zalesňování...les je z 90% hotov :)

Kolejiste_18_1_2016houbyKolejiste_19_1_2016Kolejiste_19_1_2016c

Kolejiste_19_1_2016gKolejiste_19_1_2016hKolejiste_19_1_2016j

Skála v detailech. O zpestření se tu ještě postará skupina horolezců a na kraji lesa skupinka srnek...

Kolejiste_19_1_2016dKolejiste_19_1_2016eKolejiste_19_1_2016f

Dotvoření arkád kolem tunelu. Zatravnění pod skálou. Leptaný propustek je z naší nabídky zboží.

Kolejiste_19_1_2016nKolejiste_19_1_2016oKolejiste_19_1_2016r

Po cirka půl-roce došlo také konečně na obarvení terénu v Nové Lhotě. O den později se zatravňovalo.

20.1.2016 - Uzavírání jednoho růžku :) Ještě zbývá osadit pár stromků a keřů...

Kolejiste_19_1_2016sKolejiste_20_1_2016Kolejiste_20_1_2016b

Zatravňovalo se také mezi silnicí a první kolejí.

Kolejiste_20_1_2016eKolejiste_20_1_2016aKolejiste_20_1_2016c

Osazeno pár dalších stromů / keřů, zapojení městských lamp a jednoho bytu - budova v rohu.

Kolejiste_20_1_2016_nocKolejiste_20_1_2016_noc3Kolejiste_20_1_2016_noc1

Kolejiste_20_1_2016_noc2Kolejiste_20_1_2016_noc5Kolejiste_20_1_2016_noc4

21.1.2016 - Zapojování osvětlení. V Nové Lhotě jsou nově také stožáry, především kolem haly a u volné nakládky.

Kolejiste_21_1_2016_2Kolejiste_21_1_2016lKolejiste_21_1_2016f

Také Vojtov zastávka, Troskovice a stanice Vrškovice je již připravena na noční provoz.

Kolejiste_21_1_2016rKolejiste_21_1_2016hKolejiste_21_1_2016d_2

No a něco málo z prvního ( osvětleného ) nočního provozu...

Kolejiste_21_1_2016sKolejiste_21_1_2016mKolejiste_21_1_2016i

22.1.2016 - Zalesňování "růžku"

Kolejiste_22_1_2016Kolejiste_22_1_2016aKolejiste_22_1_2016b

24.1.2016 - Výškové usazení staniční budovy - zarovnání s peronem, lepení budovy k terénu proběhne později. Výhybky byly doplněny o vahadla. Dále v koncové stanici Vrškovice přišla na řadu také první zeleň.

Kolejiste_24_1_2016dKolejiste_24_1_2016eKolejiste_24_1_2016f

Kolejiste_24_1_2016gKolejiste_24_1_2016hKolejiste_24_1_2016i

26.1.2016 - Oprava "papírových" skal na skálu "sádrovou". Oživení koutku před mostem - dosazení fóliáží, původně tu byl jen hliněný svah. Dolní Jeřičky - zatravnění pásu mezi peronem a koncem desky.

Kolejiste_26_1_2016Kolejiste_26_1_2016qKolejiste_26_1_2016n

V koncové stanici se osazovaly různé detaily. Budova je stále jen položena, lepení přijde později.

Kolejiste_26_1_2016iKolejiste_26_1_2016jKolejiste_26_1_2016k

 V Nové Lhotě už mají veřejné osvětlení a dále byl trochu upraven ( zatravněn ) prostor kolem městských budov - od garáží směrem doleva...usazení a lepení budov přijde později. V této Nádražní ulici se využil náš leptík - brána. Zatravňoval se také pruh mezi peronem a silnicí v zastávce Troskovice. Tím se již začíná celá pravá strana kolejiště pomalu uzavírat jak po stránce elektrické, tak po stránce rázu / tvaru....

Kolejiste_26_1_2016oKolejiste_26_1_2016pKolejiste_26_1_2016c

Kolejiste_26_1_2016eKolejiste_26_1_2016hKolejiste_26_1_2016l

Panorama - ( pravá strana kolejiště )

Panorama1Panorama3Panorama2

28.1.2016 - Usazení haly a vytvoření malého vnitřního zázemí. Hala se hodí pro uschování např. stroje MUV.

Kolejiste_27_1_2016Kolejiste_27_1_2016bKolejiste_27_1_2016a

 Do koncové stanice zavítal také patrový "dlouhý" vůz, pro kontrolu sjízdnosti trati po zaštěrkování oblouku a po osazení prvních značek. Oblouk se bude ještě patinovat.

Kolejiste_27_1_2016dKolejiste_27_1_2016eKolejiste_27_1_2016g

 Zatravnění nejvzdálenějšího místa od diváka ( pravý růžek ). Dále bylo vyrobeno dalších 127 stromů / keřů určených převážně pro segmentový díl koncové stanice, zbytek ( polovina ) se umístí různě po kolejišti tak, jak bude potřeba. Po levé straně od oblouku vyroste ještě betonový plot, který ohraničí areál vlečky. Nechráněný přejezd bude dotvořen opět hmotou DAS. Hánulkový Auhagen po pravé straně je jen symbolický, zde je prostor pro nějaké roubenky, které brzy připravíme, jako stavebnici z leptu.

Kolejiste_28_1_2016Kolejiste_28_1_2016aKolejiste_28_1_2016b

Kolejiste_28_1_2016cKolejiste_28_1_2016dKolejiste_28_1_2016e

29.1.2016 - Sázení vyrobených stromů, nakonec většina ( 90 ks ) padla do kopců v Troskovicích. Patinování zaštěrkovaného oblouku, vytvoření přejezdu.

Kolejiste_29_1_2016aKolejiste_29_1_2016bKolejiste_29_1_2016

Po krátké výluce byl opět zastižen domácí stroj 820.021 v čele MOs. V nové krajině je jízda hned trochu veselejší.

Kolejiste_29_1_2016iKolejiste_29_1_2016gKolejiste_29_1_2016h

31.1.2016 - Výroba dalších stromů a keřů z purexu - cca 80 ks, sádrové skály jsou již v barvě, zatravnění pod skálou. Zeleň a keře nad skálou směrem k hl. trati se budou osazovat později. Les, který byl po levé straně od hl. trati se bude již po druhé opravovat, nakonec tu bude nejspíše jen tráva, doplněná o pár keřů...to až v nějaké další aktualizaci :) 

Kolejste_31_1_2016Kolejste_31_1_2016aKolejste_31_1_2016b

Kolejste_31_1_2016dKolejste_31_1_2016gKolejste_31_1_2016j

1.2.2016 - Co víc je potřeba k dokončení krajiny, než keře, keře a zase keře a možná další stromy. Bylo tedy vyrobeno dalších přes 100 keřů / stromů opět z purexu...11.2.2016 bude mít kolejiště první narozeniny, k tomuto výročí připravíme nějaké nové video, se zapůjčenými stroji od jednoho kolegy a dále dojde k nějaké malé statistice, ale už teď je např. na kolejišti osazených více než 600 stromů a bez mála 700 keřů :) plus cca 150 jich je ještě v polystyrenu...

Kolejiste_1_2_2016aKolejiste_1_2_2016bKolejiste_1_2_2016d

Nové zatravnění levého svahu ( pod skálou ). 

Kolejiste_1_2_2016eKolejiste_1_2_2016fKolejiste_1_2_2016h

Nové zatravnění ( nad skálou ) a osazování připravených keřů do krajiny.

Kolejiste_2_2_2016Kolejiste_2_2_2016cKolejiste_2_2_2016g

2.2.2016 - První "foto-jízda" v nové krajině kolem hl.trati... 

Kolejiste_2_2_2016iKolejiste_2_2_2016jKolejiste_2_2_2016l

Kolejiste_2_2_2016nKolejiste_2_2_2016oKolejiste_2_2_2016q

"Noční foto"

Kolejiste_2_2_2016uKolejiste_2_2_2016s

Skupinka horolezců...jistící oka zatlučená do skály jsou zbytkem z leptu po rekonstrukci 372 - zvedací oka.

Kolejiste_2_2_2016_horolezci4Kolejiste_2_2_2016_horolezciKolejiste_2_2_2016_horolezci1

3.2.2016 - Hrad Trosky v Troskovicích, malé dolesnění před hradem ještě přijde :) Auta musí někdo řídit...

Kolejiste_3_2_2016Kolejiste_3_2_2016bKolejiste_4_2_2016_auta

4.2.2016 - Výroba 60 ks keřů / stromů především pro dolesnění kolem Trosek.

Kolejiste_4_2_2016Kolejiste_4_2_2016bKolejiste_4_2_2016c

První osazování silničních značek.

Kolejiste_4_2_2016aKolejiste_4_2_2016gKolejiste_4_2_2016h

A ještě značky drážní...

Kolejiste_4_2_2016iKolejiste_4_2_2016dKolejiste_4_2_2016_auta2

7.2.2016 - Stavba zastávky s výdejnou jízdenek - Dolní Jeřičky. Ke stavbě se použilo našich leptů "Hradlo malé a Váha železniční". Na této stavbě je fasáda i uvnitř, domeček bude osvětlen a vnitřně vybaven...Terén pod budovou bude dotvořen hmotou DAS. Stavba zabrala komplet asi 3 hodiny práce :)

Kolejiste_7_2_2016Kolejiste_7_2_2016aKolejiste_7_2_2016b

Kolejiste_7_2_2016cDolni-jericky_2Dolni-jericky1

Dolni-jericky3Dolni-jericky4Dolni-jericky5

9.2.2016 - Vytvořený interiér zastávky - stůl, židle i skříň jsou použité lepty z této sady, jde ale o naohýbanou dlažbu. Osvětlení zajišťují dvě bílé sm led. Dále se mohlo už zatravňovat kolem budovy...První cestující, kteří si zakoupili jízdenku odvezl MOs - 820 s Bixem. 

Kolejiste_9_2_2016Kolejiste_9_2_2016aKolejiste_9_2_2016l

Kolejiste_9_2_2016fKolejiste_9_2_2016iKolejiste_9_2_2016k

Stránka uzavřena - pokračování najdete ZDE

Článek publikován 5.9.2015 / Poslední aktualizace 12.2.2016