Segmentové analogové kolejiště TT, zatím pouze s přesnějším rozvržením hlavní stanice. Další segmenty se budou připravovat postupně :

- Vedlejší stanice na hlavní trati - 3-kolejná s návěstidly mechanickými ( levá část kolejiště ). Více ZDE

- Zastávka v lese na hlavní trati a koncová stanice lokálky - 3.kolejná ( pravá část kolejiště ). Více ZDE

 To vše s dostatečnou vzdáleností od sebe. Celkový plán je vytvořit tvar segmentů ve tvaru "U". Kde vlak na hlavní trati tento tvar obkrouží, ale pořád půjde jen o zdeformované kolečko. 

L_segmenty_27_5_2015c_2Kolejiste_15_5_2015d

 Kolejiště ukáže možné použití leptaných novinek - tentokrát půjde především o naše budovy z leptů. Kolejiště je myšlené zatím jen pro motorovou trakci, ale možná časem bude sloužit i pro elektrické lokomotivy. Skryté nádraží se bude nacházet pod hlavní stanicí v úrovni cca -10 cm. Max. klesání / stoupání 3cm na 1m.

Popis hlavní stanice :

Stanice_fin5_2Stanice_finale10_4Stanice_finale1_2

 Vede přes 2 segmenty. Dispozice : Odjezd vlaků na 3 směry. 5 kolejí v rovném úseku trati, z toho hlavní kolej má betonové pražce. Druhá a třetí kolej je spojená angličanem. Hala umožňuje drobné posuny pracovních strojů ( PA300 / D 080 / MUV 69.2 ).

 Peron u třetí koleje je 110 cm dlouhý - délka pro 3 vozy Bymee s lokomotivou, nebo motorový vůz s vozem z lokální tratě. Na první koleji bude probíhat dle potřeb nakládka / vykládka u skladiště.

 Pátá - nákladní kolej má délku 195 cm. Příjezdy do stanice budou obloukem R 500. Návěstidla světelná vjezdová / odjezdová. Max. možná délka kolejiště je dle prostorů zatím 410 cm a šířka 370 cm.

Rozměry segmentů stanice :

- 140 x 55 cm - zhlaví s halou 41 x 11 cm, z toho je také již 50 cm širé tratě

- 160 x 55 cm - střed stanice - staniční budova 31 x 8 cm a skladiště 45 x 6 cm + druhé zhlaví


První segment hlavní stanice - L zhlaví

Stavba rámu začala 11.2.2015 a z plánku je poznat, že původně měla být stanice menší.

Segment_npSegment_np3Segment_np5

První pokládání kolejí na korkové lože.

Segment_np6Segment_np7Segment_np11

Štěrkování

Segment_np12Segment_np15

Z hmoty "DAS" vytvořená D1 a kolem ní roste první zeleň.

Segment_np16Segment_np17Segment_np18

 Patinování kolejí

Segment_np19Segment_np21Segment_np23

 Po osazení serv přišlo na řadu maskování táhel. Dále se tahala elektrika a s tím se zapojila také první světelná návěstidla. 

Segment_np27Segment_np28Segment_np32

První testovací jízdy proběhly s Brejlovcem....D1 již patinovaná a má první návštěvníky, v pozadí je vůz Bte ( Bp ). V popředí také nějaká ta zeleň.

Segment_np31Segment_np33Segment_np34

Příprava drátovodů.

Segment_np35    Segment_np36      Kriz

Položená leptaná hala Ostroměř.

L_zhlavi_noc6L_zhlavi_noc2L_zhlavi_noc1

L_zhlavi_noc10L_zhlavi_noc11L_zhlavi_noc12

- Video ZDE ( Odjezd Os - vozy Bp a D )

 Při stavbě dochází vždy k jistým kompromisům a nápadům, tak i zde původně zamýšlenou funkční výměnu nahradila částečně snesená spojka mezi první a druhou kolejí. Kussá kolej je vlečka do budoucího oploceného areálu kovošrotu. U křížové výměny vzniknul ideální prostor pro středně velké hradlo, zde tedy najde své místo leptané hradlo "Bruntál". Dále byla mezi segmenty položena poslední část třetí koleje a tím vzniknul celkový obraz a tvar hlavního nádraží.  

Segment_np_spoj        Segment_np_spoj3        

Příprava terénu za halou - silnice povede ve svahu. Areál kolem haly bude také oplocen.

Segment_np_silnice_stoupani2Segment_np_silnice_stoupani3Segment_np_silnice_stoupani5

Segment_np_silnice_stoupani7Segment_np_silnice_stoupani8Segment_np_teren-hala1

 Zeleň za halou. U kussé koleje je areál kovošrotu, postupně bude plocha doplněna patinovaným šrotem.

Segment_np_teren-hala2Segment_np_teren-hala4Segment_np_teren-hala6

 Prohlížecí jáma a usazení haly

Segment_9breznaSegment_9brezna1Segment_9brezna2

 Výškově usazená hala ( 2 vrstvy korku po 2 mm ). Uvnitř haly bude betonová podlaha. Venkovní prostory kolem kolejí se zasypou štěrkem k temenu kolejnice, nebo se osadí betonové panely. Třetí fotografie - zatravňování ploch za skladištěm.

Segment_9brezna3Segment_9brezna4Segment_9brezna6

Segment venku - 10.března 2015

Prostory kolem haly byly zatravněny, zaštěrkovány a patinovány. Dále bylo osazeno 8 stromů.

Segment_np_10_breznaSegment_np_10_brezna1Segment_np_10_brezna5

Segment_np_10_brezna6Segment_np_10_brezna7Segment_np_10_brezna11

Segment_np_10_brezna12Segment_np_10_brezna14Segment_np_10_brezna16

Silniční vozidla prošla také patinováním...

Segment_np_10_brezna8Segment_np_10_brezna9Segment_np_10_brezna10

Cvičně položené leptané hradlo "Bruntál"

Cvičně položená univerzální stavba - malá hala "Bruntál"

 Terén pod hradlem, interiér a jeho osvětlení. Mechan. páky byly použity z leptané sady ( malého hradla ), které bylo použito jako zastávka, viz P zhlaví. Za hradlem bude v trávě pár snesených kolejí.  

Segment_hradlo_bruntalSegment_hradlo_bruntal1Hradlo_bruntal_osvetleni

Hradlo_bruntal_osvetleni2Hradlo_bruntal_osvetleni4Hradlo_bruntal_osvetleni8

Osvětlení budovy - zázemí posunovačů ( malá hala Bruntál ) zajišťuje také jedna dioda. 

Mala-hala_osvetleni1Mala-hala_osvetleni2Mala-hala_osvetleni3

 Zeleň kolem hradla. Na svůj první ranní výkon čeká právě nastartovaná M 296. Malá hala vedle, by se dala pojmout také jako nocležna.

Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen5Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen7Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen1

Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen2Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen3Hradlo_bruntal_osvetleni-a-zelen

 Zapojené druhé Se návěstidlo u hradla a rozmístěné drážní lampy na L zhlaví.

Segment_14brezna2015Segment_14brezna2015aSegment_14brezna2015b

MUV 69.2 s vozíkem PVK čeká na svůj posun do stanice. Večerní Os odjíždí ze 4.koleje, soupravu tvoří patrové vozy.

Segment_14brezna2015dSegment_14brezna2015fSegment_14brezna2015j

Segment_14brezna2015kSegment_14brezna2015hSegment_14brezna2015g

 Osazení námezníků a vahadel, štěrkování a trocha elektroniky. Návěstidla jsou zapojená také v závislosti na výměnách. Barvy Z / B se rozsvítí jen tehdy, pokud je vlaková cesta ( výměna ) dobře postavena.

L_zhlavi_20_3_2015L_zhlavi_20_3_2015bL_zhlavi_20_3_2015d

 Osazení vahadel a štěrkování u křížové výměny, vše ještě v záplapě lepidla.

L_zhlavi_20_3_2015fL_zhlavi_20_3_2015e

- Video - Posun přes halu s PA300 ZDE

 Osazení odjezdových návěstidel. Návěstidla jsou také zapojená v závislosti na výměnách. Barvy ŽZ / B se rozsvítí jen tehdy, pokud je vlaková cesta ( výměna ) dobře postavena.

L_zhlavi_nocL_zhlavi_noc1_2L_zhlavi_noc2_2

Kussá kolej za hradlem bude doplněna o leptanou bránu. Tu lze ovládat na dálku servem.

Brana_kolejiste2Brana_kolejiste1Brana_kolejiste3

 Širá trať za stanicí pokračuje levým obloukem R500 na L segmenty, kde bude stále klesat až na úroveň skrytého nádraží, které je v -15 cm....

Kolejiste_5_6_2015bKolejiste_5_6_2015cKolejiste_5_6_2015d

Tyto další segmenty - díly 6, 7 a X jsou v jiné složce ZDE

Kolejiste_15_5_2015aL_segmenty_27_5_2015g_2Kolejiste_5_6_2015k

Sergejové při opalování :)

781_nova-lhota781_nova-lhotaa

Článek publikován 12.2.2015 / Poslední aktualizace tohoto segmentu 9.6.2015


Druhý segment hlavní stanice - P zhlaví

Stavba rámu začala 15.2.2015

Níže na fotografii jsou oba segmenty za sebou. Rozměry 300 x 55 cm. Pomocí kartonu a papíru roste u páté koleje mírný svah.

Kolejiste_modul_pzhlaviSegment_np39Segment_np40

Pokládka výměn. Nejkratší kolejničkou je 3-pražec...

Segment_np41Segment_np43Segment_np44

Štěrkování 4. a 5. koleje, ostatní koleje až po vytvoření hrany peronů.

Segment_np45Segment_np46Segment_np48

 Propojení třetí koleje. Za pátou kolejí už vyrostla také tráva a keře.

Segment_np49Segment_np50Segment_np51

 Propojení druhé koleje a cvičně položené leptané budovy nádraží a skladiště.

Stanice_sestavena2_5Stanice_sestavena6_2Baim_finale2

 Byla položena první kolej. Dále se začalo s přípravou hran peronů. Níže jsou již hrany od středu budovy směrem na P zhlaví, perony budou pokračovat také směrem k L zhlaví. Staniční budova "usazena" na korku : 2 x 2 mm je zarovnání budovy s pražci a 1 x 2 mm je max. výška budoucího chodníku. Za budovou bude asfaltová cesta, vytvořená z hmoty "DAS". Před budovou se bude stěrkovat k temenu první koleje... 

Segment_nastupiste1Segment_nastupiste3Segment_nastupiste4

 Serva u první a druhé výměny zapojeny. Částečné štěrkování kolejí. Příprava cesty k nádraží. U první výměny bude stát menší hradlo - další leptaná stavebnice. U silnice bude stát řada obytných domů...

Segment_nastupiste10Segment_nastupiste8Segment_np_patinovani

 Patinování kolejí...

Segment_np_patinovani2Segment_np_patinovani3Segment_np_patinovani6

 ...další patinování - pravého zhlaví. Dále byly výměny doplněny servy. A když je dán pohyb tyčky od serva k jazyku, můžou se doštěrkovat prázdná místa.

Segment_np_servapSegment_np_patina-koleji1_2Segment_np_patina-koleji5

Dodělávání peronů.

Segment_np_patinovani8Segment_np_perony1Segment_np_perony3

Eas od f.Tillig čeká na příjezd manipuláku...

Segment_np_perony_tmave4Segment_np_perony_tmave5Segment_np_perony_tmave7

Osobní vlak složený z vozů Bymee čeká na křižování, na rampě je stále co dělat...

Segment_np_perony_tmave10Segment_np_perony_tmave11Segment_np_perony_tmave13

 Osvětlení skladiště zajišťují 3 diody. Za skladištěm vzniká terén. 

Sklad_noc2Sklad_noc1Sklad_noc3

 Silnice v základní barvě. Papírky označují umístění budov. Zatravňování ploch za skladištěm.

Segment_np_silnice3Fa_segmentove-kolejiste2Segment_9brezna8

- Video ZDE ( Příjezd nákladu a odjezd Os )

 Umístění leptané váhy. Umístění leptaných garáží. Prostor u silnice na pravé straně od staniční budovy je určen pro činžovní domy a různé stavby ( garáže ).

Garaze_kolejiste_2Garaze3c

 Cvičně položené malé hradlo, stavbu ale lze neplánovaně použít i jako zastávku.

Stavedlo_np_finale2_2Stavedlo_np_finale8_4

 ...a ona zastávka...( zbytek z leptané sady - mechan. páky byly použity do hradla "Bruntál" - viz L zhlaví ).

ZastavkaZastavka2Zastavka3

 Vytížený odpolední provoz a drážní pomocníci :)

Segment_14brezna2015nSegment_14brezna2015mVojtik_8_3_15

 Příprava leptaných, variabilních činžovních domů 3v1...

Cinzovni-dum_stavba10Cinzovni-dum_stavba26

 Sestavení leptaného činžovního domu. Jeho umístění není ještě přesně dáno, ale bude někde u P zhlaví. Tato stavebnice se dá využít také jako nádražní budova.

Cinzovni-dum_venku1_3

 Návrh rozmístění leptaných budov kolem P zhlaví. Ze třetí koleje povede trať "do rovného" přes budoucí anglickou výměnu na původně neplánovanou lokálku. Půjde o kratší trať, stále stoupající, která zůstane jen na P segmentech. Koncová stanice bude mít 3 koleje a nějakou tu vlečku. Takže toto P zhlaví, čeká v brzké době krátká výluka. Tím se z počátku menší stanice o 4 kolejích stává již zajímavá středně veliká stanice s odjezdem vlaků do tří směrů. 

Hradlo_bruntal_zlute7_2Hradlo_bruntal_zlute3_2Hradlo_bruntal_zlute5

Osazení vahadel a zatravňování ploch.

P_zhlavi_21_3_2015cP_zhlavi_21_3_2015bP_zhlavi_21_3_2015

 Chodník...

P_segment_23_3_2015aP_segment_23_3_2015cP_segment_23_3_2015d

Zatravnění plochy u železniční váhy a plot u skladu.

P_segment_23_3_2015eP_segment_23_3_2015fP_segment_23_3_2015l

První cestující čekající na daný spoj.

P_segment_23_3_2015iP_segment_23_3_2015jP_segment_23_3_2015k

 Terén a zeleň kolem garáží.

P_zhlavi_24_3_2015P_zhlavi_24_3_2015aP_zhlavi_24_3_2015c

Pokračování chodníku, osazení dalších figurek, trocha zeleně a nakládka dřeva u první koleje...

P_zhlavi_24_3_2015eP_zhlavi_24_3_2015fP_zhlavi_24_3_2015d

 Osvětlení budovy - ( Hradlo malé ) zajišťuje jedna dioda. Po přípravě osvětlení se budova přilepila k desce a kolem budovy vyrostl další menší plac zeleně.

P_segment_24_3_2015aP_segment_24_3_2015cP_segment_24_3_2015g

 Posun večerního Mn. Pravé zhlaví bude obsluhovat personál menšího leptaného hradla.

P_segment_24_3_2015eP_segment_24_3_2015d

Sestavení leptaných, variabilních činžovních domů 3v1...

Cinzovni-dum3v1_iiiCinzovni-dum3v1_iipCinzovni-dum3v1_iir

Pohledy z Nádražní ulice

Cinzovni-dum3v1_iioCinzovni-dum3v1_iisCinzovni-dum3v1_iiq

Video ZDE ( posuny halou a Os s vozy D a Bymee )

Tento segment bude dále doplněn o další lepty - přechody a budovy.

850_pojezd2Cinzovni_dum_3p_stavba3_2Stavedlo_zvysene_stavba27

 Křižování dvou osobáků a pohledy na leptané novostavby. Hala "střední" bude o cca 30 cm dál od zhlaví, než je níže na fotce. Tím budou veškeré budovy tohoto segmentu postaveny a rozmístěny.

850_finale5_3Cinzovni_dum_3p_finale9_2Hala_stredni_finale10

Zahájení plánované částečné výluky P zhlaví - osazení kříže pro krátkou lokální trať do malé koncové stanice.

Vyluka_13_4_2015Vyluka_13_4_2015bVyluka_13_4_2015c

Vyluka_14_4_2015_2Vyluka_14_4_2015cVyluka_14_4_2015a_2

 Osazená a elektricky zapojená odjezdová návěstidla. Už je stačí jen fixovat k desce. U druhé koleje bylo použito trpasličí návěstidlo. Níže už pár pohledů na možné kombinace barev. Návěstidlo u třetí koleje je propojeno se servem následné výměny ( zpětné hlášení ), takže pokud je výměna do odbočky a přepínač v poloze na "volno", sama se přidá spodní žlutá - 40. Bílá se u všech návěstidel zapíná módem posunu.

Img_9643Kolejiste_5_6_2015Kolejiste_5_6_2015a


Pokračování P segmentů - díly 3, 4 a 5

Pp_segment_17_4_2015hKolejiste_15_5_2015b....tyto segmenty najdete ZDE

....Další fotografie po přestěhování kolejiště najdete ZDE

Článek publikován 12.2.2015 / Poslední aktualizace tohoto segmentu 5.9.2015