Segmenty na levé straně od hlavní stanice - díly 6, 7 a X

L_segmenty_27_5_2015cL_segmenty_3_6_2015fL_prozatimni-deska

 První deska za hl. stanicí "díl 6" má rozměry 55 x 105 cm. Druhá deska "díl 7" má max. rozměr 100 x 220 cm, třetí deska "díl X" je prozatimní - rozměry 80 x 90 cm. Stavba rámů začala 26.5.2015. Všechny tři segmenty uzavírají levou stranu kolejiště. ( Celkový tvar kolejiště bude ve tvaru "U" ). Max. klesání / stoupání bylo dodrženo 1-3 cm / 1 m délky kolejí. První fotografie nejsou tak zajímavé, ale rám je nutný základ. Stavba rámů byla pojata, jako lehké ( přenosné ) konstrukce. Nejmenší poloměr oblouků bude na prozatimní desce "X" - v tunelu a to R353, ostatní oblouky hl. tratě jsou R500, nebo i více - dle poměrů. Na dílu "7" bude malé 3-kolejné nádraží / výhybna pod dráty. Odbočkou vlak zůstane v okruhu neelektrifikované tratě - směr skryté nádraží pod hl. stanicí. Až bude celé kolejiště ( tvar "U" )  ve své místnosti, díl "X" bude zrušen a místo něj vznikne nová veliká stanice také pod dráty...to je ale vize do dalších let...

L_segmenty_27_5_2015L_segmenty_27_5_2015bL_segmenty_27_5_2015d

 Pokládka korku - kolejové lože. Poloměr oblouku v zastávce byl z R500 natažen na R600. Délka mezilehlé stanice není závratná, oproti hl. stanici, ale budou zde zastavovat pouze osobní vlaky - 1. ( a 2. ) kolej řada 451, 3. kolej cokoliv z Dieslů. Proto je délka 3.koleje stejná, jako délka 4. koleje v hl. stanici a ta je 150 cm dlouhá. Možná by bylo zajímavé udělat sem tam přepřah trakce...To se uvidí, až později v provozu. :) Tento segmentový díl zároveň poslouží jako další ukázka našich leptaných výrobků - trakčního vedení. TV lze shlédnout ZDE. Před nádražní budovou bude městská zástavba leptaných domů

L_segmenty_27_5_2015gL_segmenty_27_5_2015hL_segmenty_27_5_2015i

Pokládka kolejí začne nejprve 30.5.2015...Pak už vlak projede po všech segmentech - tvar "U". 

 Příprava terénu kolem mostů - trasa silnice. Nižší most je vysoký 3,5 cm - tedy po přepočtu klasický městský most 4,2 m vhodný i pro kamionovou dopravu. Malá změna v rozložení výměn na P zhlaví, sice se vlak z elektrifikované tratě nedostane už na všechny 3 koleje, ale 1. a 2. kolej je delší. 

L_segmenty_28_5_2015L_segmenty_28_5_2015eL_segmenty_28_5_2015d

 Z původně plánované zastávky se stává neplánovaná zastávka s nákladištěm. Prostor nakládky bude sloužit pro odvoz dřeva. Kussá kolej je vedena bez stoupání, tím vyniká naopak pozvolné stoupání tratě v pozadí.  

L_segmenty_29_5_2015L_segmenty_29_5_2015aL_segmenty_29_5_2015b

Pokládka kolejí....Silnice v levém rohu bude ještě drobně stoupat.

L_segmenty_31_5_2015L_segmenty_31_5_2015aL_segmenty_31_5_2015b

Pokračování s terénem, oblouky jsou klopené, štěrkování kolejí.

L_segmenty_31_5_2015cL_segmenty_31_5_2015dL_segmenty_31_5_2015e

 Pokládka kolejí ve "Výhybně"

L_segmenty_1_6_2015dL_segmenty_1_6_2015aL_segmenty_1_6_2015e

První zeleň a část silnice.

L_segmenty_2_6_2015L_segmenty_2_6_2015aL_segmenty_2_6_2015b

 Leptané garáže už nejsou "horkou" novinkou, přesto udělají jistou parádu. Plastová budova v zastávce je jen prozatimní dekorací, zastávka bude jak jinak, než opět z leptu. V nákladišti se již nahromadil materiál k odvozu a práce začaly i na peronu.  

L_segmenty_2_6_2015tL_segmenty_2_6_2015uL_segmenty_2_6_2015v

 Zapojené vjezdové návěstidlo Výhybny a s tím i příslušná . Za přejezdem je vidět další leptaná stavba - činžovní dům. Před stanicí výhybny budou postupně umístěny další městské stavby.

L_segmenty_3_6_2015L_segmenty_3_6_2015a

 Nástupiště by mohlo být také z leptaných panelů - viz zastávka na P segmentu, ale aby byly zastávky jiné, bylo toto nástupiště zvoleno jako sypané. A jak to bude vypadat v provozu je vidět na dalších fotografiích. Ještě doplnit pár cestujích, patinovat koleje a dodělat zeleň od silnice... 

L_segmenty_3_6_2015dL_segmenty_3_6_2015eL_segmenty_3_6_2015f

L_segmenty_3_6_2015iL_segmenty_3_6_2015jL_segmenty_3_6_2015k

 Po kolejovém propojení s Novou Lhotou byl na trať puštěn první nákladní vlak.

Kolejiste_5_6_2015b_2Kolejiste_5_6_2015c_2Kolejiste_5_6_2015d_2

Kolejiste_5_6_2015eKolejiste_5_6_2015f

Druhá testovací souprava sjízdnosti byl rychlík s mimořádným zastavením v zastávce.

Kolejiste_5_6_2015_2Kolejiste_5_6_2015gKolejiste_5_6_2015h

Kolejiste_5_6_2015k_2Kolejiste_5_6_2015lKolejiste_5_6_2015m

A protože se ještě nedá "jet dokola" přijel na soupravu jako Lv sergej a odvezl ji zpět do stanice Nová Lhota :)

Kolejiste_5_6_2015n_2Kolejiste_5_6_2015o

 Propojení tratí na prozatimní desce - stolu...tím jsou konečně všechny důležité segmenty propojeny a může se plně jezdit. Po 4 měsících ( od stavby rámu č.1 ) už bylo na čase.... :)

Další tvorba krajiny na prozatimní desce není v plánu, tento díl "X" zůstane v tomto holém stavu.

L_prozatimni-deska_2L_prozatimni-deska1L_segmenty_5_6_2015

VIDEO - celý okruh kolejiště TT ( na R byl zařazen také limitovaný vůz Ds )

L_segmenty_3_6_2015_vid

....Další fotografie po přestěhování kolejiště najdete ZDE

Článek publikován 27.5.2015 / Poslední aktualizace 5.9.2015