Pokračování stavby DCC kolejiště TT

11.2.2016 oslavilo naše kolejiště své první narozeniny. Co se za tu dobu stihlo, nebo nestihlo je vidět z následujících fotek. Práce byly zaměřeny především na celou pravou stranu, hlavně v poslední době dvou - tří měsíců. Levá strana není ještě pevně dána. Vzniká tu stanice s dvojkolejnou hlavní tratí, ale vzhled bude vypadat nakonec ještě trochu jinak. Do tohoto časového horizontu je potřeba započítat také stavbu leptaných budov a také nějaký čas samotných návrhů. Na kolejišti jsou z cca 95% použity právě jen naše stavby.

Co se různých rekonstrukcí ( výluk ) týká, tak těch také nebylo málo.

Kolejiště v číslech ( stav není ještě konečný ) :

Stanice Nová Lhota - 10 výhybek, vč. 2 ks angličanů. Osvětlení dráhy a města zajišťuje 38 diod + osvětlení budov. Stromů je tu 73 ks a keřů 125 ks. Figurek 48 ks.

Kolejiste_12_2_2016Kolejiste_12_2_2016aKolejiste_12_2_2016b

Zastávky Troskovice a Dolní Jeřičky + terén kolem Trosek - Osvětlení dráhy zajišťuje 7 diod + osvětlení budov. Stromů je zde 472 ks a keřů 313 ks. Figurek 45 ks vč. lesů a aut.

Kolejiste_12_2_2016cKolejiste_12_2_2016dKolejiste_12_2_2016f

Koncová stanice Vrškovice - 4 výhybky, vč. 2 ks trojcestných. Osvětlení dráhy zajišťuje 10 diod + osvětlení budov. Stromů je zde zatím 29 ks a keřů 20 ks. Dolesňovat se bude ještě pravý roh za depem. Figurek 33 ks.

Na levé straně kolejiště je zatím "v krajině" jen zastávka Vojtov zastávka s jednou výhybkou. Osvětlení dráhy zajišťuje 7 diod. Stromů je zde zatím 108 ks a keřů 22 ks vč. úseku směr k N. Lhotě. Figurek 7 ks.

Stanice, kde je patrné vedení elektrifikované tratě je téma na celou stránku. Původně tu byla jen malá výhybna o 3 kolejích. Pak vyrostlo to, co je vidět na fotu. Dojde ale pravděpodobně k celému vytrhání kolejí a pak k nové pokládce, kde předloha bude "asi" stanice Praha-Vysočany. Další práce na kolejišti jsou právě teď zaměřeny přímo na tento úsek....v současné době v podobě papírových plánků 1:10. V roce 2016 je zde reálná představa o plném dokončení této stanice. V brzké době se budeme věnovat také vesnici v koncové stanici ( již v únoru 2016 ).

Hlavní stanicí celého kolejiště ( projektu ) pak bude již zmíněný Turnov, kde budou použity výhybky od f. Kuehn ovládané pouze ručně. Celé kolejiště pak bude asi ve tvaru písmene "O".

Byla tu myšlenka i na stanici Praha Mas.n., tak trochu je stále "ve hře", ale již s menší pravděpodobností. Praha Mas.n. by bylo využívané spíše jako odstavné nádraží pro různé vozy, ( něco jako viditelný skryťák ). Ale místo není nekonečné a chceme se vyhnout nějakému vlakodromu...

Celkem je tedy na kolejišti k dnešnímu dni 682 stromů a 480 keřů + nějaké jsou v polystyrenu, kde větší polovina je domácí tvorby. Figurek je celkem 133 ks ( mnohem více jich je pak ještě ve vozech ). Náš odhad je, že cirka 1/3 celého projektu je "hotová". Protože nikdy se nedá říci, že je hotovo, vždy se najde něco, co jde upravit, nebo nějak doplnit... :) Určitě je tu práce na celý rok 2016 a spíše i v roce 2017 bude stále co dělat....

Kolejiste_12_2_2016eKolejiste_12_2_2016gKolejiste_12_2_2016h

- K prvnímu výročí kolejiště jsme pro Vás připravili novou limitní akci 1000 keříků od MM.

- Zboží najdete v našem E-Shopu. Akce platí do 11.3.2016, nebo do vyprodání zásob. 

- VIDEO - z pohledu strojvedoucího

Kvalita obrazu je bohužel horší, ale snad se Vám bude líbit...

15.2.2016 - Počátek již popsané rekonstrukce. Tento segmentový díl dostává zabrat již po třetí, tak snad už je to naposledy...Celá spodní deska bude nakonec širších rozměrů, aby se nové nádraží pohodlně vešlo. Níže jeden pohled, jak zhlaví od Prahy bude asi vypadat, celé umístění zhlaví na desce je pouze náhodné.

Kolejiste_15_2_2016Kolejiste_15_2_2016cKolejiste_15_2_2016d

 Do rekonstrukce je zapojen i díl, který je hned za Novou Lhotou. Trocha jarové vody a koleje jdou krásně sundat...Na nové desce 250 x 90 cm je již pražské zhlaví položeno ve správném směru, ale konečný vzhled se ještě určitě změní. Hrníček představuje polohu nádražní budovy Praha-Vojtov ( Praha-Vysočany ). Mezi stanicí a lokálkou ( trať u stěny ) vznikne později velký les ve svahu. 

Kolejiste_15_2_2016xKolejiste_15_2_2016yKolejiste_15_2_2016z

17.2.2016 - Stavba nových rámu. Částečně ještě musel ustoupit jeden roh v Nové Lhotě. Opětovné propojení lokálky bude řešeno dlouhým, obloukovým / kameným mostem. Skryté nádraží pod Novou Lhotou je snesené a nově vede lokální trať vedle dvoukolejky...Rýsuje se tak trať č. 070 Praha - "Nová Lhota" - Turnov.

Kolejiste_17_2_2016aKolejiste_17_2_2016bKolejiste_17_2_2016d

 Celkový pohled na stanici Praha-Vysočany / Praha-Vojtov před najetím podbíječky :) Délky kolejí vychází ve stanici různě, ale nákladní jsou např. 180 - 210 cm, což je dostačující. Poslední dvě koleje, právě o délce 180 cm jsou určené jen pro nákladní vlaky na lokálku a přesně stejná délka je i v Nové Lhotě - pátá kolej. Jak je z rámů poznat, je vytvořené malé vybrání před ovládacím pultem stanice Nová Lhota, aby se pořád dalo všude dostat ( hlavně při údržbě ). Klesání elektrifikované tratě je max. 2cm / 1 m délky. Před rohem místnosti bude pokračovat pravým obloukem R 600, pod a před úroveň Dolních Jeřiček, pak se schová ve skrytém nádraží ( 3 koleje ), otočí se a vyrazí zpět ku Praze.

 Zatím to jsou jen koleje a koleje, ale zeleň vše perfektně rozbije...Jisté je, že zadrátování bude řešeno naší leptanou trakcí.

Kolejiste_17_2_2016fKolejiste_17_2_2016gKolejiste_17_2_2016h

18.2.2016 - Pokládka a barvení korkového lože. Terén před ořezáním - zde vznikají kombinace opěrných zdí, skal a různých svahů... 

Kolejiste_18_2_2016Kolejiste_18_2_2016aKolejiste_18_2_2016b

19.2.2016 - Lepení kolejí. Dvoukolejná trať není v ose - to je dle předlohy skutečné stanice P.Vysočany...Navíc je zde položen ještě kříž pro střídání trakcí - pro obsluhu kolejí 8,9 a 10. Jinou skladbou výhybek se také změnila užitečná délka nákladních kolejí. Teď vychází všechny stejně, cca 200 cm. Zajímavý zde bude např. společný odjezd dvou nákladních vlaků. První z deváté koleje na lokálku, druhý např. ze sedmé, křížem na hl. trať. U vjezdu pak může vyčkávat další souprava :) Provozně to bude určitě zajímavá stanice. 

Kolejiste_19_2_2016bKolejiste_19_2_2016eKolejiste_19_2_2016c

21.2.2016 - Turnovské P zhlaví bylo doplněno ještě o jednu výhybku - kussá kolej ke staniční budově. Propojení kolejí 4-9. Desátá kolej končí z obou stran ve šturcu. Lepení výhybek L zhlaví směr Praha. Dále bylo P zhlaví doplněno o pár serv. Při testech přijíždí R vedený Brejlovcem ze směru Turnov - Nová Lhota. Celá souprava je složena z našich leptů :)

Kolejiste_21_2_2016Kolejiste_21_2_2016bKolejiste_21_2_2016c

Kolejiste_21_2_2016dKolejiste_21_2_2016eKolejiste_21_2_2016f

Na L zhlaví zbývá přilepit ještě 6 výhybek a následně propojit koleje 1-3. Dále je tu pohled na předlohu.

Kolejiste_21_2_2016iKolejiste_21_2_2016jVysocany

Stanice se již rýsuje a začíná se hromadit kabeláž. Poslední kousek betonové koleje k propojení třetí koleje...

Kolejiste_21_2_2016lKolejiste_21_2_2016mKolejiste_21_2_2016n

 A pohled na celek, kde zbývá dopojit poslední dvě výhybky na L zhlaví, v budoucím areálu traťovky. Celkem stanice spolkla 26+1 výhybek, z toho je 5 křížů a téměř 30 m kolejiva od vjezdových návěstidel...Perony budou dlouhé 150 cm - pro rychlíky o 7 Y vozech. Osobní vlaky budou v podání jednotek 451 a 460 :)

Kolejiste_21_2_2016oKolejiste_21_2_2016rKolejiste_21_2_2016s

22.2.2016 - Kolejově dořešené L zhlaví a tím je také dořešená celá skladba / podoba stanice. V areálu traťovky je navíc ještě výhybka č.27, jak je ale poznat, je zcela nefunkční :) Kussá kolej, která z ní vede poslouží pro nějaké odstavené vraky ( určené např. ke šrotaci ). Tratě dále ve směru na Prahu ( Libeň a Masarykovo ) povedou levým obloukem R 500 / 550 a 600. Lokálka v pozadí pak tyto tratě nadjede nějakým mostem...Čtvrtá a dnes již neexistující trať bude vyznačena jen částečně.

Kolejiste_22_2_2016Kolejiste_22_2_2016b

24.2.2016 - Štěrkování, patinování, osazování prvních námezníků a vahadel...

Kolejiste_24_2_2016aKolejiste_24_2_2016cKolejiste_24_2_2016d

25.2.2016 - Stavba nástupišť a další štěrkování...

Kolejiste_25_2_2016Kolejiste_25_2_2016aKolejiste_25_2_2016d

 Zvláštní R o pěti vozech vypadá u nástupiště tak akorát...Pátá kolej před nástupištěm ( zatím jen hranou nástupiště ) je utopená v lepidlu. Nástupiště rostou doslova centimetr po centimetru...

Kolejiste_25_2_2016eKolejiste_25_2_2016gKolejiste_25_2_2016j

26.2.2016 - Ze 750 ks příčných hranolků jich je nalepených 300. Přechodů přes koleje 4 a 5 bude 8+8. V grafikonu MM bude probíhat křižování vlaků právě v této stanici ( vlaky z tratě "070"- proti sobě ). Osobní vlaky budou převážně v podání 853+2xBtn, vozbu bude dále zajišťovat i souprava 842+021+021. Rychlíky pak budou v čele se zamračenou. Elektrifikovaná trať nechá prostor pro již psané jednotky 451 a 460, k vidění bude např. i souprava 363 s vozy Bymee, nebo bobiny 121 / 122 / 140 / 141 v čele osobních vlaků. Nákladní vlaky pak budou vedené řadou 181 / 182. 

Kolejiste_26_2_2016aKolejiste_26_2_2016bKolejiste_26_2_2016c

29.2.2016 - V rohu koncové stanice Vrškovice se rýsují leptané roubenky a další detaily z naší produkce :)

Vesnice_navod18_2Vesnice_navod20_2

Ve stanici Praha Vojtov zrezly další koleje a již se chystá třetí nástupiště, které bude doplněno o naše leptané panely.

Kolejiste_29_2_2016Kolejiste_29_2_2016bKolejiste_29_2_2016c

1.3.2016 - Ve Vrškovicích začíná být rušno, brzy proběhne usazování nových leptaných budov a také současně roste betonový plot kolem areálu vlečky...

Vesnice_set_barevne_2Vesnice_set_barevne2_2Vesnice_set_barevne3_3

Beton_plot_priprava_lak_2Beton_plot_kolejiste2Beton_plot_patina1

A aby nebylo leptů málo :) tak na druhé straně vesnice začala výstavba svodidel :) 

Svodidla1Svodidla2Svodidla5

Svodidla8Svodidla9Svodidla11

2.3.2016 - Betonové oplocení pro areál je připravené k osazení. Ve vesnici vyrostly další dvě roubenky z vesnického setu. Jejich konečná podoba bude však zcela jiná, než první dvě stavby, to bude vidět již v další aktualizaci :)

Kolejiste_2_3_2016Kolejiste_2_3_2016aKolejiste_2_3_2016c

3.3.2016 - Připravená třetí roubenka do vesnice, její místo bude naproti nádraží ( směrem blíže k divákovi ).

Roubenky_jinak12_2Roubenky_jinak14_2Roubenky_jinak7_2

4.3.2016 - Osazování připravených dílů. Plot se dá dobře ohýbat, nebo dle potřeby i zkracovat. V areálu vlečky je pro představu použito nějakých 90 cm plotu. Silniční brána areálu bude řešena závorou.

Kolejiste_4_3_2016Kolejiste_4_3_2016aKolejiste_4_3_2016b

 Mostek nad potůčkem je již opatřen zábradlím a aby auta nepadala kam nemají, "svodidlují se" kritická místa :) Trafostanice má el. vedení do tří směrů.

Kolejiste_4_3_2016cKolejiste_4_3_2016dKolejiste_4_3_2016e

 Dalším obyvatelem Vrškovic je babička, čekající u ČSAD označníku. Mohla by tu být jen tráva, ale tato zastávka pravděpodobně s názvem Vrškovice žel.st. si zasloužila alespoň drobný chodníček. Betonový plot začíná také růst v Nové Lhotě...

Kolejiste_4_3_2016gKolejiste_4_3_2016hKolejiste_4_3_2016i

5.3.2016 - Svodidluje se také v Nové Lhotě, dále přibylo pár plotů, značek a dva další obyvatelé. Bílo-červené ploty jsou ze sady betonových plotů. V tomto růžku vznikla nová ČSAD zastávka s názvem Nová Lhota - kostel. Poslední stavbou zde ještě bude trafostanice a nakonec se osadí řada el. sloupů :) 

Kolejiste_5_3_2016Kolejiste_5_3_2016aKolejiste_5_3_2016b

Kolejiste_5_3_2016cKolejiste_5_3_2016dKolejiste_5_3_2016f

 Celkový pohled na koncovou stanici a na rozložení roubenek, jak to asi celé bude vypadat. Do areálu vlečky se připraví nová leptaná stavba :)

Kolejiste_5_3_2016gKolejiste_5_3_2016hKolejiste_5_3_2016i

7.3.2016 - Usazené roubenky do terénu, zatravňování a další detaily a detaily....

Kolejiste_6_3_2016Kolejiste_6_3_2016eKolejiste_6_3_2016r

Do Vrškovic přijíždí první ranní MOs z Nové Lhoty.

Kolejiste_6_3_2016bKolejiste_6_3_2016cKolejiste_6_3_2016d

Prostor před staniční budovou...zde se pomalu připravuje koryto říčky...sice trochu obráceně, od shora dolů, ale jde to i tak...Zde bude ještě umístěna nějaká malá lávka. 

Kolejiste_6_3_2016gKolejiste_6_3_2016hKolejiste_6_3_2016i

Roubenka před areálem vlečky...

Kolejiste_6_3_2016jKolejiste_6_3_2016kKolejiste_6_3_2016l

A roubenky "za tratí"...je tu nakonec celkem živo :)

Kolejiste_6_3_2016oKolejiste_6_3_2016pKolejiste_6_3_2016q

Aby to nebyla jen samá rovina, tak prostřední roubenka je o sílu korku 2 mm výše, než ostatní roubenky...

Kolejiste_6_3_2016sKolejiste_6_3_2016tKolejiste_6_3_2016u

NOVÉ VIDEO :)

8.3.2016 - Další dvě dokončené stavby pro kolejiště. Vodárna je "lept vodárny Kopidlno", která najde místo v depu v koncové stanici Vrškovice. Trafostanice je z leptaného "setu vesnice" a najde své místo v Nové Lhotě. Obě stavby ještě v plechové podobně jsou vidět v posledním videu.

Kolejiste_8_3_2016g_2Kolejiste_8_3_2016bKolejiste_8_3_2016a

9.3.2016 - Připravená stavba určená pro depo Vrškovic. Jde o leptík malého skladu, jak jinak, než z naší produkce :) Stavba bude umístěna za odstavené "šrot" vozy po pravé straně a jak je vidět, sklad je již delší dobu nepoužívaný a jen chátrá. Možná jen cihly se ještě drobně zapatinují...stavba bude na kolejišti v obležení keřů...Poslední leptanou stavbou pak tedy bude ještě "něco" do areálu vlečky...  

Kolejiste_9_3_2016_2Kolejiste_9_3_2016b_2Kolejiste_11_3_2016d

11.3.2016 - Nový terén v části zrušeného depa. Usazené stavby z minulé aktualizace a trocha detailů. V pozadí svahu pak vyroste ještě drobný les. Areál depa bude ještě doplněn o pár pohozených kolejnic. Jediné co ve zrušené části depa ještě funguje, je malý sklad olejů. Z původních čtyř vraků zde zůstane polovina, aby byl nový prostor více vidět... 

Kolejiste_11_3_2016Kolejiste_11_3_2016aKolejiste_11_3_2016h

Kolejiste_11_3_2016jKolejiste_11_3_2016l

12.3.2016 - Výroba 38 ks stromů a následné sázení do připraveného terénu. Depo bylo doplněno o pár značek a kolejnic. V koncové stanici to řadě M296 celkem sluší, bude tedy také v pracovní dny nasazovaná na tento lokálkovský výkon. Klidně jako MSp s jedním vozem Btn.

Kolejiste_12_3_2016Kolejiste_12_3_2016aKolejiste_12_3_2016f

Kolejiste_12_3_2016hKolejiste_12_3_2016iKolejiste_12_3_2016c

Kolejiste_12_3_2016dKolejiste_12_3_2016qKolejiste_12_3_2016l

14.3.2016 - Pod malé depo ve Vrškovicích bude brzy zařazen druhý stroj řady 820.020-6 - pojízdná osvětlená maketa, unifik ČSD. Fotografie z prvních testů jízdy, kam až budou vozy společně zajíždět jsou níže :)

V grafikonu MM to bude začínat takto : První MOs na lokálce bude vedený z depa Vrškovic do Nové Lhoty sólo strojem 820.021, který v N. Lhotě přijede na obsazenou 2.kolej, kde bude vyčkávat 020.016+820.020. Po spojení se zajedou podívat jako MOs končící ve stanici Praha-Vojtov. "Sunutím" vytvoří další MOs zpět do N. Lhoty. Někdy v tomto okamžiku bude startovat v depu Vrškovic třetí stroj řady 820 ( zatím ještě nevytvořený, možná 820.110? ) a udělá sólo výkon jako MOs také do N. Lhoty. Tedy v tomto okamžiku se sejdou 3 stroje řady 820, čas by měl odpovídat cca trochu po 7 ráno. K tomu do N. Lhoty přijede MOs od Turnova ( dále směr Praha ) v čele s řadou 853. Souprava 820.021+020.016+820.020 zajede do Vrškovic, jako MOs - odveze např. babičky a vnoučata na hrad Trosky, nebo studenty, kteří můžou např. jet na praxi do JZD, nebo do areálu vlečky - která je zatím stále bez přímého zaměření...Další výkony strojů nejsou ještě určeny, ale bude to v tomto duchu :) Zde u maket je výhoda, že odpadá objíždění soupravy a je ušetřený jeden zvukový dekodér, zvuk vycházející z jiného stroje není při rozdílu 15 cm ( délka vozu ) až tak znát :) Jinak provozně byly testy úspěšné na 100%, tedy i sunutí 2 vozů do stoupání 3 cm / 1 m s jedním hnaným podvozkem, vše spojené jen strunou 0,3 mm, podvozky jsou doplněny o ložiska...

820020_14_3_2016i820020_14_3_2016j820020_14_3_2016l

820020_14_3_2016820020_14_3_2016b820020_14_3_2016c

820020_14_3_2016d820020_14_3_2016e820020_14_3_2016g

19.3.2016 - První DCC električka - 372.009-1 :)

20.3.2016 - VIDEO s MOs 820+020+820 a s R v čele s 372

9.4.2016 - Na kolejišti stavba nepokračuje, čas byl věnován novým přírůstkům. Tedy další aktualizace přináší nové video.

- NOVÉ VIDEO - 749.006 / 751.172 / 850.009 / 021.005 a 030

24.4.2016 - Na kolejišti stavba stále nepokračuje, čas byl věnován opět novým přírůstkům. Vozy "Bam" které budou nasazovány do R v trase Praha - Turnov v čele s hladkou zamračenou 006. Níže se zatím souprava podrobuje úspěšným testům na trati. Tuto soupravu pak ještě doplní jídelní vůz Bram ( nahradí tak jeden vůz "Baim" ).

Kolejiste_24_4_2016Kolejiste_24_4_2016dKolejiste_24_4_2016g

Kolejiste_24_4_2016jKolejiste_24_4_2016kKolejiste_24_4_2016o

Pro rychlejší a pohodlnější ovládání byla pořízena druhá DCC myška, přípřežím a postrkům je tak postaveno na volno.

Kolejiste_24_4_2016pKolejiste_24_4_2016lKolejiste_24_4_2016m

1.5.2016 - Nové video

4.5.2016 - Opět další nové video - ukázka násobné trakce

8.5.2016 - Z Prahy Vysočan vyrazily také leptané vozy Bymee v čele s lokomotivou 750.243. Na páté koleji ve směru na Prahu stojí ještě "čerstvě" dokončené vozy řady Btn 042 v čele s již upravenou 749.006 dle roku 1994, která byla navíc upravena ještě elektricky - dálkový reflektor je spínán samostatně na F2 a při F3 svítí 4 x bíle...( pojezd MTB ) 

Kolejiste_8_5_2016Kolejiste_8_5_2016a006_uprava7

Kolejiste_8_5_2016bKolejiste_8_5_2016cKolejiste_8_5_2016d

Kolejiste_8_5_2016eKolejiste_8_5_2016fKolejiste_8_5_2016g

21.9.2016 - Po více než půl roce je tu malé pokračování stavby kolejiště :) V této pauze byl čas zprvu věnován stavbám leptaných modelů vozů "Y", následně pak stavbám nákladních vozů, též z našich leptíků. Co je tedy nového ? Zakrytovaný tunel tubusem - vnitřní skálou. Nad tubusem je karton - nosná část pro pěnu. Dále také došlo k odebrání části rámu - od tunelu vpravo. Dvoukolejka bude nakonec vedena na samostatné desce - viz plánek níže. Celkový tvar kolejiště tak bude prozatím téměř ve tvaru písmene "F".  

Kolejiste_21_9_2016Kolejiste_21_9_2016aKolejiste_21_9_2016b

 Zde vznikla nová kolejová spojka, která dává větší možnosti přijíždějícím vlakům. Trať dvoukolejky si našla dvě nové zastávky, sice blíže u sebe, ale pořád s odstupem 220 cm - což je delší úsek, než nejdelší plánovaný vlak. I na hl. trati můžou být zastávky blíže, než 1 km. Příkladem je např. z koridorové trati 090 zastávky Choratice-Dobkovice, nebo u Povrlů je další zastávka už téměř u zhlaví, u vj. návěstidla... Tento díl bude provozně zajímavý hlavně při vozbě pantografů s využitím automatických ABC modulů řízených relátky :)

Kolejiste_21_9_2016dKolejiste_21_9_2016eKolejiste_21_9_2016_plan

23.9.2016 - Potažení seřezané pěny, napatlání sádry, obarvení nového terénu. Osazení a el. zapojení serv P zhlaví ve Vysočanech.

Kolejiste_23_9_2016Kolejiste_23_9_2016bKolejiste_23_9_2016c

Kolejiste_23_9_2016dKolejiste_23_9_2016eKolejiste_23_9_2016f

Kolejiste_23_9_2016iKolejiste_23_9_2016j

24.9.2016 - Štěrkování, patinování, lepení cirka 340 ks hranolů - základna pro nástupiště u druhé a třetí koleje

Kolejiste_24_9_2016Kolejiste_24_9_2016aKolejiste_24_9_2016b

Kolejiste_24_9_2016cKolejiste_24_9_2016eKolejiste_24_9_2016g

25.9.2016 - Štěrkování, patinování kolejí 1 až 3

Kolejiste_25_9_2016Kolejiste_25_9_2016aKolejiste_25_9_2016b

26.9.2016 - Stavba nástupiště - vrchní část. Betonové panely jsou z naší produkce - karton řezaný laserem. Za 50 Kč vytvoříte téměř 38 cm dlouhý díl. Po oddělení z rámečku boky kartonu otřete do ubrousku ( saze vzniklé řezáním ). V oblouku se panely nastříhají na jednotlivé dílky. Strana za nástupištěm přijde ještě dosypat štěrkem k temenu kolejnice. Na test výšky byl přistaven leptaný vůz Bte ( Bp ).

Kolejiste_26_9_2016Kolejiste_26_9_2016cKolejiste_26_9_2016d

Kolejiste_26_9_2016eKolejiste_26_9_2016fKolejiste_26_9_2016g

28.9.2016 - Stavba nástupiště - vrchní část - pokračování. Pod dosypávaným místem je vždy vteřinovým lepidlem prosycený kartonek, aby štěrk nepropadnul kam nemá.

Kolejiste_28_9_2016Kolejiste_28_9_2016cKolejiste_28_9_2016d

Kolejiste_28_9_2016eKolejiste_28_9_2016fKolejiste_28_9_2016h

29.9.2016 - Dosypání nástupišť štěrkem. V prostoru kolem staniční budovy vzniká ohraničení pro hmotu DAS. Ta bude později natřena do barvy betonu. Tím je již dána max. šířka budovy a to 7 cm + zastřešení.

Kolejiste_29_9_2016Kolejiste_29_9_2016aKolejiste_29_9_2016b

4.10.2016 - Nová zeleň kolem tunelu. Pod tratí je umístěn malý leptaný propustek.

Kolejiste_4_10_2016Kolejiste_4_10_2016aKolejiste_4_10_2016b

Natřená hmota DAS v nástupištích. Dozapojená chybějící serva na L zhlaví, štěrkování, patinování.

Kolejiste_4_10_2016cKolejiste_4_10_2016dKolejiste_4_10_2016e

U nástupiště zastavil Ex Košičan - jedoucí z Prahy odklonem, v čele s jídelním vozem WR. Na 4. kussé koleji se vyhřívá záloha.

Kolejiste_4_10_2016fKolejiste_4_10_2016gKolejiste_4_10_2016h

 A tak to dopadá, když se staví kolejiště bez řádného plánku :) Někdy méně je více, takže zde musí ustoupit část krajiny za Novou Lhotou, aby přední část segmentu nevadila spodní stanici. Segment Lhoty bude lehce / řezem upraven do ( trojúhelníku ). Tak se odruší jinak dlouhé arkády, které zasahovaly až ke zhlaví. Vznikne prostor pro zalesněný svah a nově bude stanice prodloužena o cirka 20-30 cm mírným obloukem - mezi segmenty Lhoty. Na fotografii je také ještě vidět původní spodní deska, kde bylo jeden čas skryté nádraží, tato deska bude zcela demontována pro lepší přístup k servům.

Kolejiste_4_10_2016xxKolejiste_4_10_2016yKolejiste_4_10_2016yy

 Ořezaný segment Lhoty, hned je vidět více místa mezi tratí nahoře a dole. Další aktualizace bude zaměřena na tuto část.   

Kolejiste_4_10_2016zKolejiste_4_10_2016zz

5.10.2016 - Práce na novém vloženém dílu. Zde dojde k prodloužení nástupišť u 3. a 4. koleje.

Kolejiste_5_10_2016Kolejiste_5_10_2016aKolejiste_5_10_2016b

 Lepení pěny, potažení pěny. Zítra přijde na řadu sádra. Nakonec se svah prostorově nevejde, vznikne tak další skála, tentokrát co to půjde, tak zatravněná. Nová Lhota se mohla příhodněji jmenovat spíše Lhota-Skály, nebo také Nové Skály, Skály u Lhoty nebo Skály hl.n.... název ale už zůstane původní :) Všechny tyto práce se "musely" udělat před výrobou nového segmentu dvoukolejky- viz plánek z 21.9.16

Kolejiste_5_10_2016xKolejiste_5_10_2016xxKolejiste_5_10_2016z

6.10.2016 - Patinování Agamou, u nástupišť v kombinaci s ředidlem...a patinuje se vše co stojí v cestě, třeba i vůz Sps :)

Kolejiste_6_10_2016Kolejiste_6_10_2016aKolejiste_6_10_2016b

Kolejiste_6_10_2016cKolejiste_6_10_2016d

7.10.2016 - Nová Lhota - vložený díl je téměř hotový. Autíčko postavil modelář Jirka H. V areálu je odstavený jeřáb s ramenem položeným na plošiňáku Pxx. Místo původní silnice je vsazené pole. Dále došlo k přepatinování nástupišť, vč. hran.

Kolejiste_7_10_2016Kolejiste_7_10_2016aKolejiste_7_10_2016b

Napatlaná sádra pod Lhotou, další krajina se buduje opět kombinací pevnostně osvědčených kartonů s montážní pěnou. 

Kolejiste_7_10_2016cKolejiste_7_10_2016fKolejiste_7_10_2016e

 Odřezaný kus silnice ze Lhoty se celkem hodí k silnici pod zastávkou, zatám to vypadá děsivě - při demontáži silnice praskla v půlce, ale vše se opraví, pospojí a zaretušuje...pokračování silnice je už z nového kusu - ořezaného sololitu. Celý svah od silnice k trati lokálky bude postupně zalesněn.

Kolejiste_7_10_2016gKolejiste_7_10_2016hKolejiste_7_10_2016x

Pěna v akci...

Kolejiste_7_10_2016_penaKolejiste_7_10_2016_pena1Kolejiste_7_10_2016_pena2

8.10.2016 - Ořezaná pěna

Kolejiste_8_10_2016Kolejiste_8_10_2016bKolejiste_8_10_2016d

 Na L zhlaví se bude tvořit silniční podjezd. Pro potřeby kolejiště se připraví z kartonu řezaného laserem potřebné budovy. Staniční budova bude mít délku cca 1 metr. Panelový dům cca 30-40 cm. 

Vysocany_l-zhlaviVysocany2Vysocany_budova

 Vytváření podjezdu - silniční tunel si musí najít cestu těsně mezi servy a zároveň pod kabely, které jsou stáhnuté drátkem. Nové podúrovňové dno je ze sololitu. Další novinka z naší dílny : dostupná budou kartonová čela mostů a opěrné zdivo formátu A4 ( 20*30 cm ), níže je už první vzorek.

Kolejiste_8_10_2016xKolejiste_8_10_2016gKolejiste_8_10_2016i

9.10.2016 - Hrubá stavba podjezdu - příprava kartonů před zapěněním terénu...

Kolejiste_9_10_2016Kolejiste_9_10_2016aKolejiste_9_10_2016b

 Další úsek obložený kartonem - připravený k zapěnění. Zde bude vysoký mostek. Pod halou je už pěna potažená a natřená do základní hnědé barvy.

Kolejiste_9_10_2016dKolejiste_9_10_2016fKolejiste_9_10_2016g

10.10.2016 - Obarvení nových terénů

Kolejiste_10_10_2016Kolejiste_10_10_2016bKolejiste_10_10_2016c

Kolejiste_10_10_2016eKolejiste_10_10_2016fKolejiste_10_10_2016g

 Kartonová novinka z naší dílny - Tunelový portál - silniční, nízký si najde své místo v podjezdu Vysočan. Níže je již karton přilepený k terénu a je obložen první zelení, jak to bude asi vypadat..

Tp_10_10_2016_2Tp_10_10_2016d_2Kolejiste_10_10_2016_tunel-portal

11.10.2016 - Propojení silnice

Kolejiste_11_10_2016Kolejiste_11_10_2016aKolejiste_11_10_2016b

12.10.2016 - Zapěnění úseku pod vysokým mostkem, potažení pěny

Kolejiste_12_10_2016Kolejiste_12_10_2016aKolejiste_12_10_2016b

14.10.2016 - Obarvení nového terénu. Na obložení mostku bude použita Kartonová novinka z naší dílny - Tunelový portál - silniční, vysoký. Níže je karton pouze položený samovolně k terénu, jak to bude asi vypadat..

Kamenny-most_vysoky_2Kamenny-most_vysoky_operne-zdivo_2Kamenny-most_vysoky4_2

Opěrné zdivo v maxi formátu A4, zatím ještě stále v podobě vzorků se dobře uplatní u rozměrově větších zdí.

Zdivo-kamen-a4aZdivo-kamen-a4bZdivo-kamen-a4c

15.10.2016 - Osazení a patinování opěrné zdi "A4". K patinaci kartonu se použily olejovky Čerň a Umbra.

Kolejiste_15_10_2016Kolejiste_15_10_2016aKolejiste_15_10_2016b

16.10.2016 - Výroba a osazení 63 ks keřů / stromů s dalším doplněním 18 ks, které byly připraveny z jiné várky, břízky jsou výrobkem pana Bezuchy.

Kolejiste_16_10_2016Kolejiste_16_10_2016bKolejiste_16_10_2016c

 K propojení terénů dojde v brzké době. Za halou je vidět opět esíčko, které bude vedené přes vysoký kamenný most, jak už bylo psáno dříve. Les pak bude pokračovat až k mostu. Další stavba přešla k dokončení, lepení opěrných zdí, zde jsou zatím použity dva kusy formátu "A4".

Kolejiste_16_10_2016dMost_stara-pakaKolejiste_16_10_2016f

17.10.2016 - Dokončení opěrné zdi. V tomto dlouhém úseku se použily 3 ks formátu A4 :) Nečekáme, že tento produkt zdiva bude v nějaké velké prodejnosti, kdo ale bude chtít, má možnost. Cena je vyšší pro časově náročné gravírování celé plochy. Jedna A4 vyjde na 190 Kč. V kussé koleji se vyhřívá 150-tka z odlitku...to aby nikdo nemohl tvrdit, že jsme samý lept.

Kolejiste_17_10_2016Kolejiste_17_10_2016bKolejiste_17_10_2016c

20.10.2016 - Zatravnění částí pod opěrnou zdí. Další práce jsou už elektronické. Zapojení vjezdového návěstidla závislého na poloze přilehlých výhybek ( signál 40 ) v kombinaci s ABC zapojením vjezdového oddílu, který je navíc rozdělen na dva úseky, které se ovládají automaticky jízdou vlaku - spínací body v (1 cm) dlouhé kolejnici. Tím je soupravě jedno, zda je lokomotiva v čele, nebo sune, souprava zastaví vždy na stejném místě před návěstidlem. Odpadá tak i přerušení signálu ABC - projetí na červenou, které bohužel patrové vozy od Kuehna el. překlenuly. Drobná, ale příjemná automatizace je také samotné rušení postavené cesty soupravou, po projetí návěstidlem. V úseku mezi Prahou a N.Lhotou dojde k automatizaci zastavení a odjetí ze zastávky Dolní Jeřičky. To bude řešeno jednoduše přes časové relé opět s kombinací ABC prvků. Vložený přepínač ( překlenutí ABC ) zajistí, že R, nebo náklad tuto zastávku projedou bez zastavení. Zároveň bude tvořit funkci ruč. / nebo aut. ovládání. Při ruč. řízení bude ABC trvale překlenuto, dá se však pořád zastavit ( ručně ) přes Roco myšku.  

Kolejiste_20_10_2016Kolejiste_20_10_2016bKolejiste_20_10_2016k

Vložený díl v Nové Lhotě je dá se říci - dokončen.

Kolejiste_20_10_2016aKolejiste_20_10_2016c

21.10.2016 - Stavba nového rámu 200*150 cm pro dvoukolejku. Stoupání trati vychází 1 cm / 1 m. V části rámu bude muset být průlez pro údržbu kolem N.Lhoty. To bude řešeno vyndávacím dílem části krajiny. Zítra dojde k lepení a barvení korků - kolejové lože a k ořezání a výškovému zarovnání desek, jak bude potřeba.

Kolejiste_21_10_2016Kolejiste_21_10_2016aKolejiste_21_10_2016b

Kolejiste_21_10_2016eKolejiste_21_10_2016f

22.10.2016 - Příprava korku. Střední část nové desky nabízí možnost vybudování několika ulic a městských budov. Výškový rozdíl desek u vjezd. návěstidla je 5 cm, tzv. nová deska je zároveň v nejnižší úrovni. Poloměry oblouků jsou 500 a více, dle možností. Dále se rýsuje v levé části koryto pro říčku s jezírkem, kde nové dno je navíc v -2 cm proti základnímu rámu.

Kolejiste_22_10_2016Kolejiste_22_10_2016aKolejiste_22_10_2016b

 Sešroubování vedení trati k hlavnímu rámu. Vytvoření několika svahů - pěnou. Zatím tu jsou dva mostky pro říčku a jeden silniční podjezd. Neplánovaná možnost je, vést pokračování tratě z doposud koncové stanice Vrškovice na střed této nové desky. Výškový rozdíl je cca 40 cm. část trati by musela být vedena přes odnímatelný most.  

Kolejiste_22_10_2016iKolejiste_22_10_2016eKolejiste_22_10_2016j

23.10.2016 - První testovací vlak sjízdnosti zavítal na novou desku :)

Kolejiste_23_10_2016Kolejiste_23_10_2016aKolejiste_23_10_2016b

Kolejiste_23_10_2016cKolejiste_23_10_2016dKolejiste_23_10_2016e

25.10.2016 - Výroba úzkých segmentů pro pokračování dvoukolejky. Na levé straně se dvoukolejka provizorně pospojila ( jízda vlaků dokola ), tedy zatím bez skrytého nádraží s vratnou smyčkou. Širá trať je v délce 15 metrů ( k pixle štěrku je to 9 metrů, ostatní je provizorní ). Zároveň v tomto místě bude někdy později vybudovaná třetí zastávka na této trati.

Kolejiste_25_10_2016aKolejiste_25_10_2016bKolejiste_25_10_2016c

Dvoukolejka je propojená...noční R může vyrazit, složení vozů v soupravě - půlka jsou naše lepty :)

Kolejiste_25_10_2016fKolejiste_25_10_2016gKolejiste_25_10_2016h

Kolejiste_25_10_2016lKolejiste_25_10_2016nKolejiste_25_10_2016p

26.10.2016 - Terén. Nad jezírkem bude skála, která přejde volně do svahu směrem na střed desky. Obě vesnice a zasávky jsou tak opticky rozděleny. Svah bude zalesněn. Černé čáry znázorňují kudy povedou silnice. Levá strana desky ( výklopný díl ) dá prostor pro nějaké to pole také v mírném svahu. Terén je navržen také tak, aby bylo vidět od ovládacího pultu na vjezdová návěstidla. Původní myšlenka větší zástavby domů padá a zároveň s tím i pokračování lokálky z koncové stanice. Dvě vesnice, kde je pár RD bude muset plně stačit :)

Kolejiste_26_10_2016Kolejiste_26_10_2016aKolejiste_26_10_2016b

Hrubá tvorba terénu v krajním růžku - příprava kartonů před zapěněním...Zde se opět použijí kartonové arkády formátu A4 :)

Kolejiste_26_10_2016eKolejiste_26_10_2016hKolejiste_26_10_2016g

27.10.2016 - Zafoukání dalších svahů vč. růžku.

Kolejiste_27_10_2016Kolejiste_27_10_2016aKolejiste_27_10_2016b

Kolejiste_27_10_2016cKolejiste_27_10_2016dKolejiste_27_10_2016e

29.10.2016 - Potahování a barvení terénů

Kolejiste_29_10_2016bKolejiste_29_10_2016cKolejiste_29_10_2016d

3.11.2016 - Přemístění ovládací desky N.Lhoty ( aby byla přístupná ) si vyžádalo prodloužení všech kabelů. Další práce jsou krajinkování kolem dvoukolejky. Tvorba hlavní silnice, vedlejší silnice, polní cesty...

Kolejiste_3_11_2016aKolejiste_3_11_2016bKolejiste_3_11_2016c

 U jezírka bude malé parkoviště a nějaký penzion. Pod polem a vlevo od něj - pod hradlem bude lesík, proto je svah v základu hlavně na přesáté hlíně. Na rovné části vyndávacího dílu se bude tvořit fotbalové hřiště s probíhajícím utkáním. Někde u vjezd. návěstidel dvoukolejky bude sad. Tím je dáno snad pestré rozložení krajiny a detailů. Prvním kouskem nové krajiny uhání od Prahy R s přípřeží 141.041 souběžně s MR v čele s řadou 853 ve směru na Turnov ( Tanvald ). 

Kolejiste_3_11_2016dKolejiste_3_11_2016fKolejiste_3_11_2016i

Kolejiste_3_11_2016jKolejiste_3_11_2016kKolejiste_3_11_2016l

4.11.2016 - Výroba sta keříků a následné osazení cirka 2/3 do připravené krajiny. Níže je též vidět, vyndaný "údržbový" díl. Dále bylo osvíceno hradlo. Silniční betonový podjezd je téměř hotový, jen se ještě místy vyretušuje barva silnice. Chodník byl použit kartonový, z naší nabídky. V další aktualizaci by snad mohl také už vyrůst již psaný lesík, právě na vyndavací desce.

Kolejiste_4_11_2016Kolejiste_4_11_2016aKolejiste_4_11_2016b

Kolejiste_4_11_2016cKolejiste_4_11_2016dKolejiste_4_11_2016f

Tak jako Brejlovec, tak i Sergej táhne lepty - vozy z naší produkce.

Kolejiste_4_11_2016jKolejiste_4_11_2016kKolejiste_4_11_2016l

5.11.2016 - Výroba 55 ks "špiček" a následné sázení do terénu.

Kolejiste_5_11_2016Kolejiste_5_11_2016dKolejiste_5_11_2016f

Kolejiste_5_11_2016gKolejiste_5_11_2016hKolejiste_5_11_2016i

...a dalších 32 ks vyrobených stromků pro dokončení rohového lesíku pod tunelem.

Kolejiste_5_11_2016jKolejiste_5_11_2016nKolejiste_5_11_2016k

6.11.2016 - Lepení a patinování kartonové arkády "A4", zde stačilo nastříhat jeden kus. Svah se teď může prosypat hlínou a doplnit odhadem o stovku stromků, které se ale nejprve musí vyrobit, což nebude hned :) Koryto říčky se prosype kamínky, nejprve se ale musí udělat menší arkády u propustí. 

Kolejiste_6_11_2016aKolejiste_6_11_2016cKolejiste_6_11_2016d

7.11.2016 - Tento úsek silnice se bude svodidlovat...patinování silnice prachem, patinování svodidel Umbrou, obarvení a osazení lehce upravených propustků z kartonu. Svahy jsou natřeny též černou barvou jen proto, že zrovna došla hnědá barva :)

Kolejiste_6_11_2016Kolejiste_7_11_2016Kolejiste_7_11_2016b

Kolejiste_7_11_2016cKolejiste_7_11_2016d

8.11.2016 - Kamínky pro koryto říčky...a stačilo jen jít zamést kousek silnice :) Svah nad arkádou se trochu zazelenal, tam kde je jen hlína, budou později stromky a keře. Kamínky, šterk a hlína jsou už v korytu v záplavě lepidla - ne budoucí vody...

Kolejiste_8_11_2016Kolejiste_7_11_2016rekaKolejiste_7_11_2016reka4

 Aby se kamínky mohly sypat dál do zbytku koryta, přišel na řadu druhý propustek - mostek. Ale aby to nebylo jen tak jednoduché, tento je doplněn ještě o pěšinu. Mostek bude mít ještě boční oplechování.

Kolejiste_8_11_2016mostekKolejiste_8_11_2016mostek1Kolejiste_8_11_2016mostek2

9.11.2016 - Potažení a barvení terénu kolem mostku. Výroba bočnic mostku z kartonu, na fotu ještě nejsou pevně přilepené.

Kolejiste_9_11_2016Kolejiste_9_11_2016aKolejiste_9_11_2016c

Dolepení arkád.....a konečné dosypání kamínků. V pozadí třetí fotky níže je vidět doslova "díra volající" po mostu. 

Kolejiste_9_11_2016xKolejiste_9_11_2016yKolejiste_9_11_2016z

10.11.2016 - Zatravnění prostoru kolem svodidel...do svahů se ještě osadí pár keříků.

Kolejiste_10_11_2016Kolejiste_10_11_2016aKolejiste_10_11_2016d

A tráva vyrostla také v dalším svahu...

Kolejiste_10_11_2016zKolejiste_10_11_2016xKolejiste_10_11_2016y

12.11.2016 - Ranní snímky z osvětlené Prahy :)

Kolejiste_12_11_2016aKolejiste_12_11_2016bKolejiste_12_11_2016c

Druhé zhlaví stanice zatím bez Se návěstidel. Lampy ještě nejsou pevně přilepené...

Kolejiste_12_11_2016xKolejiste_12_11_2016xa

13.11.2016 - Stavba a usazení rozměrově upraveného mostu.

 Zbývá dotvořit poslední térénní záležitosti a tato nová ( segmentová ) deska už bude v hrubém zpracování...

Kolejiste_13_11_2016cKolejiste_13_11_2016aKolejiste_13_11_2016e

14.11.2016 - Skála potažená sádrou, barvení terénů, zapojení Př ve směru na Prahu, osazení značek.

Kolejiste_14_11_2016aKolejiste_14_11_2016cKolejiste_14_11_2016e

16.11.2016 - Obarvení skal, protažení silnice, štěrkování, patinování. Nezaštěrkovaná místa - vně, je prostor pro usazení peronů v zastávkách.

Kolejiste_16_11_2016Kolejiste_16_11_2016aKolejiste_16_11_2016b

17.11.2016 - Tvorba nástupišť s podchodem.

Kolejiste_17_11_2016aKolejiste_17_11_2016bKolejiste_17_11_2016e

18.11.2016 - Kolejiště potřebuje lehkou automatizaci, jak už bylo psáno dříve. Níže je vidět první "testovací" elektronický modul, který v DCC ovládá automatické zastavení a odjetí vlaku s možností nastavení času pobytu v daném úseku - zastávce ( 0 až 5 min ). Jde jednoduše o časové relé, ke kterému je připojen ABC modul. Oba prvky připravil kamarád a elektro nadšenec Milan, též z Nové Paky. V současné době probíhá větší naskladnění součástek pro sériovou výrobu a novou nabídku zboží také pro Vás - modeláře. Časové relé může najít uplatnění i pro jiné účely. Předběžná cena relé cca 200 Kč, ABC modul cca 60 Kč. V prodeji na začátku příštího roku. Další drobná el. zapojení, která se můžou hodit jsou v přípravě.

 Druhé nástupiště je osazené panely. Vše se následně lehce patinovalo. Dále se připraví podklad - tráva pro ovocný sad. Tím je tato část desky již po "hrubé" stavební přípravě. Kosmetické záležitosti budou ještě peronové lampičky, figurky a trakční vedení z naší nabídky. To je vypsáno už téměř 3 roky ZDE

Kolejiste_18_11_2016Kolejiste_18_11_2016bKolejiste_18_11_2016f

Video s tímto modulem v akci

19.11.2016 - Sad...

Kolejiste_19_11_2016Kolejiste_19_11_2016a

20.11.2016 - Z 3D tisku připravené podchody. 3D tisk necháme zaformovat a budeme tuto novinku nabízet ( od prosince ) jako odlitek :) U sadu se lehce svodidluje a začíná výstavba chodníku z kartonu.

Podchod1Kolejiste_20_11_2016Kolejiste_20_11_2016a

 Zalepené podchody, kolem nich je na hrubo už vytvořen terén hmotou DAS. Ostatní se zaštěrkuje a zatravní...Také tu jsou již první tři cestující :) Podchody budou asi zastřešeny kouskem kartonu. A díky sadu, který je nedaleko se tato zastávka bude jmenovat Praha - Sady, nebo spíše Sadová u Prahy :)

Kolejiste_20_11_2016bKolejiste_20_11_2016dKolejiste_20_11_2016e

21.11.2016 - Dnes je to přesně měsíc, od začátku stavby tohoto rámu - segmentu...co se dál buduje a vytváří...zatravňování. V poslední chvíli došlo ještě k úpravě terénu - kolem uložení mostu. Dále už je také potažená silnice.

Kolejiste_21_11_2016Kolejiste_21_11_2016xKolejiste_21_11_2016xx

Kolejiste_21_11_2016mostKolejiste_21_11_2016most2Kolejiste_21_11_2016most3

22.11.2016 - Tak jak končilo poslední videjko, začíná dnešní aktualizace - štěrkování dvoukolejky.

Kolejiste_22_11_2016Kolejiste_22_11_2016aKolejiste_22_11_2016b

29.11.2016 - Nové videjko 

6.12.2016 - Osazování a postupné zapojování návěstidel od p. Němečka

Kolejiste_6_12_2016Kolejiste_6_12_2016eKolejiste_6_12_2016c

Tady jsou už vidět různé barevné kombinace P zhlaví :) 

Kolejiste_6_12_2016fKolejiste_6_12_2016gKolejiste_6_12_2016h

A takto vypadá po osazení návěstidel L zhlaví a v závěru jeden pohled na celek.

Kolejiste_6_12_2016kKolejiste_6_12_2016mKolejiste_6_12_2016p

21.12.2016 - Do DKV Praha byl přiřazen stroj 371.005-0, který bude nasazován v turnuse se soupravou EC vozů.

371_005a371_005b371_005c

Práce na kolejišti nepokračují, čas je opět věnován stavbám různých vozů z našich leptů :)

Kns_hotove-vozy1Kns_hotove-vozy3

24.12.2016 - Vánoční videjko

Pf2017_mm_2

Tato sekce je uzavřena...další foto ze stavby najdete ZDE

Zaujalo Vás něco ? Pak zavítejte na náš E-Shop 

Článek publikován 12.2.2016 / Poslední aktualizace 24.12.2016