Komponenty DCC Laiss - Digitál

Dcc_laiss

V našem E-Shopu najdete také DCC

!! Ceny nastavujeme na spodní hranici v ČR !!

 Nabízíme Vám dekodéry vagonové za 195 Kč, nebo lokomotivní nezvukové f. Laiss za 350 Kč


Naše rady do úplného začátku :

- Může digitální lokomotiva jezdit na analogovém kolejišti ? Ano může. Některým dekodérům se ale musí nastavit určitá CV hodnota, aby to šlo. Nic to nestojí, je ale dobré vědět to předem.

- Musí se analogové kolejiště nějak elektricky upravit pro digitální provoz ? V základu nemusí a platí to i pro el. zapojení EW2 - vše je stejné. Jen pokud máte triangl, nebo vratnou smyčku je potřeba dokoupit daný ovládací modul.

- Bude mít mašina na analogu také zvuk ? Ano, pokud bude vybavena zvukovým dekodérem. Funkce zvuku jsou ale omezené, nejde např. houkat.

- Potřebuje digitál nutně nějaký PC ? Není potřeba, ale DCC mašiny jdou ovládat i přímo z PC, je to ale už hra spíše na výpravčího a ne na strojvedoucího.

- Jaký je rozdíl, mezi lok. dekodérem a zvukovým lok. dekodérem ? Především je rozdíl v jeho ceně, nezvukový je levnější, ale dokáže ovládat např. jen světla a jízdu lokomotivy, ne však zvuk. Zvukový už z názvu vyplývá, že přehraje i nahraný zvuk, je však potřeba k němu připojit ještě repráček.

- Jaký dekodér si vybrat ? Výrobce továrních lokomotiv přímo uvádí, jaký dekodér je vhodný. Pokud ale jde o rukodělný model, můžeme doporučit námi odzkoušený zvukový dekodér na vodičích MX645R nebo MX645 a k němu reproduktor Zimo kostku 1W 10x15mm. Vodiče připojíte dle návodu - vše má své barvy a není čeho se bát. Pozor na velikosti daných dekodérů, ty jsou různé. 

Mx_vodiceReprozimo10x15

820_dekoder820_dekoder1MX645R osazen na mot.vozu 820 TT

850_digi850_digi1MX645 osazen na mot.vozu 850 TT

- Jaký repráček vybrat ? V měřítku TT ( pokud se do daného stroje vejde ) Vám doporučíme kostku s ozvučnicí 1W o rozměrech 10x15 mm. Ozvučnice dělá basy a je už součástí repráčku. V motorovém voze 820 a 850 byl tento repráček umístěn do jednoho nástupního prostoru cestujících. 

- Jde zvuk vypnout ? Při DCC ano, pokud potřebujete tichou jízdu, zvuk se dá vypnout, ostatní věci normálně dále fungují. Většinou se zvuk zapíná a vypíná tlačítkem 8. Je to vlastně zároveň start - náběh a stop zvuku motoru.

- Stabilizace dekodérů. Některé dekodéry mají v balení navíc jeden kondenzátor. Ten se může, ale nemusí připojit na označené vodiče. Kondenzátor pak chvilku udrží napětí dekodéru. Takže stroj přejede krátký úsek bez napětí.

- Dokážou "něco" dělat i přípojné vozy / lokomotivy makety ?

 Ano, pokud je vybavíte např. funkčním dekodérem za 195 Kč, který máme v nabídce, tak máte možnost v digitálním připojení ovládat až 4 výstupy. Např. můžete připojit červená koncová světla a dvě sady osvětlení - nouze / zářivky. Nebo dekodér využijete pro ovládání digitálního spřáhla. Pro ujasnění, tento výrobek není od f. Zimo. Níže už TT vozy s funkčním dekodérem.

Dekoder_vozovy_navod

- Co přináší digitální provoz ? Určitě mnohem větší radost z jízdy, mašinu vidíte, slyšíte, ovládáte veškeré prvky, houkání, staniční rozhlas, světla a v neposlední řadě také už i spřáhla. Vše je ale vždy závislé na vybavenosti daného stroje a dekodéru. Pomocí CV hodnot, které se nastavují v ovladači si jednoduše vytvoříte vlastní křivky zrychlení, brždění a různých závislostí. CV hodnoty jsou proměnné vždy každého jednoho dekodéru a jsou jich stovky. Navíc si můžete nastavit každý dekodér jinak.

- Jak funguje ovládání lokomotiv ? Každá mašina vybavená dekodérem má svou adresu ( své jméno ). V ovladači můžete mít uloženo spousty strojů, kde každý stroj, nebo vůz má svůj název ( Pára, Brej1, Zam 4, Ds 7 ). Každou mašinu ovládáte nezávisle na dalších. Takže na jedné koleji můžou jet mašiny jak k sobě, tak zároveň od sebe. Nebo jedna se rozjíždí, dle nastavených CV hodnot a druhou třeba brzdíte. Můžete si mašiny přepínat a ovládat jich dle potřeby i několik najednou, to vše z jednoho ovladače. Tímto ovladačem tedy regulujete samotnou jízdu, tak i další funkce, houkání, světla, nastavování CV hodnot, atd...Je to něco jako velký telefon. 

- Dekodér a mosazný pojezd ? Proč ne, takto nakonec dopadla i naše lokomotiva 770 na mosazném pojezdu. Zajímavým zjištěním je to, že celý pojezd se jiným druhem napětí ztišil a je i více stabilní ( proti původnímu analogu ). Určitě zde bude také záležet na typu motoru.

- Funguje automatické zastavení na stůj bez PC ? Ano, říká se tomu ABC modul, ale je to v podstatě jen 5 usměrňovacích diod zapojených sério-paralelně. Tento obvod se připojí na daný a libovolně dlouhý úsek - ve stanici, před stanicí a vlak na něj bude reagovat. Nastavíte si dané CV hodnoty a vlak na červenou sám zastaví - bude slyšet skřípění brzd, pak bude vyčkávat ve stavu volnoběhu. Když přepnete páčku na ovladači stanice - pozice volno, vlak se sám rozjede. Pomocí CV hodnot nastavíte, kterým směrem má vlak reagovat a pak tedy při opačném směru červenou projede...Podobné zapojení se dělalo běžně v analogovém provozu, tam ale stačila jen jedna usměrňovací dioda. Na ABC modul v praxi se můžete podívat v níže publikovaném videu, v čase 2:23 - je slyšet cvaknutí přepínače, který spíná servo - pohon mech. návěstidla vjezdu od lokálky a zároveň elektricky vyřazuje ABC modul.

- Jak vlastně může vypadat ovladač a co ovládá ? Ovladačů je více druhů a určitě je ke každému návod. Základ v Roco ovladači máte popsán níže.

Dcc_navodDcc_navod4

- Co udělá analogové osvětlení na novém digitálním kolejišti ? Mělo by fungovat dále ( nám při přechodu z analogu na DCC zůstalo vše svítit ), jen se musí dát pozor na dostatečný předřadný odpor a na max. napětí kondenzátoru. Pokud bylo počítáno s rezervou ( 16-25 V ) tak se nic nestane. Jen bude svítit pořád vše, protože do kolejí v DCC jde střídavina a jde tam opravdu pořád, i když mašiny stojí a regulátor je v pozici nula...Níže je ukázka připojení analogového osvětlení na vozový dekodér z naší nabídky.

Dcc_navod1Dcc_navod2Dcc_navod3

- Jak mít nejlevněji osvětlený vůz v DCC ? S vozovým dekodérem Vám stačí už jen připojit samotné sm diody. Protože dekodér je na výstupu stejnosměrný, můžete ještě připojit vhodný kondenzáror ( 16-25 V ). Tedy digitálně osvětlený a řiditelný vůz vychází kolem 230 Kč..?? To je jistě přijatelná cena :) Pro úplnost, tlačítka zde ukázaná "1 a 2" se mohou zapínat a vypínat nezávisle na sobě, tedy buď jedno, druhé, nebo obě....vůz bude svítit dle Vaší potřeby ať ho dáte na koleje jakkoliv. To v analogu nešlo. 

Pozor : Výrobce přímo tuto možnost připojení kondenzátoru neuvádí, takže tady pozor na záruku, je to jen ukázka našeho BDs vozu... 

- Jak rozjezdit novou lokomotivu, oživit nový dekodér ? Je to otázka jedné minuty, pak se dá mašina již ovládat a téměř vše v ní hned funguje. V základu není nastaven např. ABC modul...Ale nemusíte hned měnit CV hodnoty, jen později zjistíte, že si je stejně upravíte - dobu rozjezdu, dobu brždění, atd... K tomu je asi sto stránkový manuál - popis všech CV hodnot - co která dělá a jak...Jinak CV hodnoty jdou měnit pořád a existuje i jistý restart, pokud se něco nepovede, ale není to nic těžkého. Prostě si každou mašinu "vyladíte" přesně tak, jak chcete. Vozy se prakticky ladit nemusí.

 Na ovladači zadáte Nová / OK / zadáte název - zde např. BT264 / OK / pozice L3 je základní - uložení pozice adresy, "L" se dá měnit 1-99, nebo 1-9999 - zde tedy "3" / R28 nebo R128 je citlivost, lepší je nastavit 128 / OK / Pak už stačí jen kombinací tlačítek - současně "Menu" a "1" mašinu potvrdit / S3 / OK / Pak mašina cukne, nebo vůz problikne a už musí reagovat, pokud ne, dekodér není připojen dle daného návodu. Pokud máte v plánu více strojů - více dekodérů, veďte si určitě nějakou databázi. Pokud by při zadávání naskočil Error, místo - pozice je již obsazená jiným dekodérem.  

Dcc_navod10Dcc_navod11Dcc_navod12

Dcc_navod13Dcc_navod14Dcc_navod15

- Jak zadat další stroj ? Postup je stejný, jen musíte zadat vždy jiné "L" a "S" "L a S" musí mít ale stejné číslo, např. L1 a S1, nebo L58 a S58...To jsou pozice, které ukládáte do ovladače. Následně v ovladači se Vám tyto pozice ukazují v dané číselné řadě, není to dle abecedy. Tedy, může klidně být první mašina pod názvem ZAMRA a druhá pod názvem AX1. Jediná věc, na kterou musíte dát pozor při oživování dekodéru je to, že mašina musí být na koleji ( na kolejišti ) sama. Tomu se také říká programovací kolej, tu můžete mít mimo kolejiště a tam mašinu - nový dekodér nastavit. Pokud ale ostatní mašiny z kolejiště sundáte, nebo vypnete manuálně páčkou z ovladače stanice, můžete programovat přímo v kolejišti.

- Co se stane, když tam budou dvě mašiny ? Při programování se Vám stane to, že obě budou mít stejnou adresu a tedy Vám pojedou vždy spolu, ať budou spojené, či nikoliv...ovladač bude dávat příkaz oboum strojům najednou. To je dobré pokud chcete mít dvě mašiny trvale spojené - přípřež, nebo pokud nastavujete osvětlení v pevné soupravě, třeba R o 5 vozech. Pak se souprava dá uložit ne po vozech, ale po soupravách. Zde je to určitě na každém. Možnosti jsou.   

- Co umí regulátor na ovladači ? Tak v základu ovládá jízdu lokomotivy, ale funguje tak, že ho můžete otočit např. na polovinu a mašina se bude rozjiždět dle svých CV hodnot, tedy třeba 3 sec, ale také klidně 1 minutu. A to samé platí pro opačný pohyb na nulu. Sice otočíte regulátor do nuly, mašina ujede ještě třeba 1 metr..to je právě vše o CV hodnotách. 

- Jak mašina dělá zvuky ? Dělá je sama, tak jak budete otáčet regulátorem bude přehrávat dané zvuky. Popř. jsou funkce navíc, např. na F6 plný výkon. Tedy ne rychlá / plná jízda stroje, ale plný zvuk. Dobré např. při rozjezdu těžkého nákladního vlaku. Pak je funkce i opačná a to, že na F6 je volnoběh. Dobré pro jízdu z kopce. Tato funkce tedy není závislá na pozici regulátoru. 

- Je nějaká funkce pro posun ? Ano, F3 spíná všechna - 4 poziční bílá světla bez ohledu na směr a regulace je ve větším rozsahu. Různým dekodérem a mašinou se ale toto může měnit.  

- Může "levná" centrála dělat přípřež dvou strojů, kde jsou dvě různé adresy ? Prý ne, ale jde to udělat kličkou :) Napájení ( černá krabička ) má 2 možnosti připojení ovladačů, tedy pokud budete mít ovladače dva, tak na každém můžete ovládat jeden stroj. Tedy pokud stihnete otáčet dvěma regulátory najednou, tak máte vyřešenou násobnou trakci. Výhoda proti "dražší" centrále je ta, že tady ovládate opravdu každou extra, takže i houkání, světla, prostě vše...jedna mašina může dokonce tlačit více a druhá méně...Tady může platit, že méně je někdy více.

- Co pořídit do začátku a být digitální ? Dnes tu jsou sice různé a zajímavé DCC sety, tam ale kupujete navíc také další novou mašinu a vozy...Pokud už máte nějakou mašinu doma ( na 99,9% ano ) je tu levnější cesta. Do stávající mašiny můžete zakoupit dekodér ( od 350 Kč ) a pak už stačí jen ovladač / trafo, tento set je často k prodeji třeba na modelbazaru, pohybuje se kolem 1.800-2.000 Kč, ale určitě ho seženete v podobné ceně také u prodejců.

- Poslední rada na závěr, když digitál, tak včetně zvuků....ať mají sousedi také radost :) Věřte tomu, že jedna digitální ozvučená mašinka se prožitkem z jízdy vyrovná deseti mašinkám v analogu. 

- Další informace určitě najdete na různých modelářských webech :) MM

- Český manuál pro MultiMAUS Cz_manual_multimauspro_final

Článek publikován 2.12.2015 / Poslední aktualizace 22.6.2016